Snel naar:

Actueel

Van Wijnen, SC Cambuur, ROC Friese Poort en de gemeente Leeuwarden hebben op 15 maart de definitieve contracten voor de realisatie van het Cambuurstadion en het onderwijsgebouw voor ROC Friese Poort vastgesteld. Hiermee zijn de contractuele zaken afgerond en kan Van Wijnen beginnen met het bouwrijp maken en de verdere bouwvoorbereiding. Alle documenten voor de omgevingsvergunning zijn ingediend. De omgevingsvergunning ligt met ingang van 24 maart ter inzage via www.overheid.nl.

Werkzaamheden en informatieavond voor de omgeving

Van Wijnen nodigde de omgeving uit voor een informatieavond op 5 april over het ontwerp, de vervolgplanning, monitoring en licht en geluid. Daarna zijn in april nog inloopspreekuren voor de omgeving, zie de laatste nieuwsbrief en de link hieronder. Ondertussen start Van Wijnen in de week van 21 maart met werkzaamheden om het terrein van het Cambuur-stadion verder geheel bouwrijp te maken.

Hoe komt het gebied eruit te zien?

Samen met omwonenden is gewerkt aan het ontwerp voor het gebied. Weten wat waar komt? Bekijk het ontwerp:

Wat ging vooraf?

Sinds september 2017 werkt de gemeente nauw samen met inwoners uit de omgeving van het WTC gebied en andere betrokkenen in de werkgroep belanghebbenden. Onder andere zorgen uit de omgeving en kansen waren input voor het ontwikkelen van het stedenbouwkundig plan voor het gebied. In het vastgestelde stedenbouwkundig plan schetste de gemeente een beeld van hoe het gebied bij het WTC er ongeveer uit komt te zien. In juli 2018 stelde de gemeenteraad op verzoek van de SOC een nieuw voorstel vast waarbij op enkele punten wordt afgeweken van de eerdere kaders. De gemeenteraad stelde het stedenbouwkundig plan vast op 23 januari 2019. Daarna werd met de werkgroep belanghebbenden gewerkt aan het bestemmingsplan en aan het inrichtingsplan.