Inhoudsopgave:

Hoe komt het gebied eruit te zien?

Wilt u weten waar wat komt? Samen met omwonenden is gewerkt aan het ontwerp voor het gebied.

Wat ging vooraf?

Sinds september 2017 werkt de gemeente Leeuwarden nauw samen met inwoners uit de omgeving van het WTC gebied en andere betrokkenen in een werkgroep. Ze hebben een plan ontwikkeld om rekening te houden met de zorgen en kansen die werden genoemd. Dit is bedoeld om het gebied aan te passen aan de behoeften van de gemeenschap.

 

In het vastgestelde stedenbouwkundig plan schetste de gemeente een beeld van hoe het gebied bij het WTC er ongeveer uit komt te zien. In juli 2018 stelde de gemeenteraad op verzoek van de ontwikkelaar een nieuw voorstel vast, waarbij op enkele punten wordt afgeweken van de eerdere kaders. De gemeenteraad stelde het stedenbouwkundig plan vast op 23 januari 2019. Daarna werd met de werkgroep belanghebbenden gewerkt aan het omgevingsplan en aan het inrichtingsplan.