Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Impressie Cambuurstadion

Gebiedsontwikkeling WTC en nieuw Cambuur stadion

Ondanks het nieuws dat ontwikkelaar Stadion Ontwikkeling Cambuur bv (SOC) heeft aangegeven te stoppen met de gebiedsontwikkeling, zetten SC Cambuur, WTC, ROC Friese Poort, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Van Wijnen en de gemeente zich onverminderd in om de gebiedsontwikkeling bij het WTC met een nieuw Cambuurstadion mogelijk te maken. De komende periode zoeken zij uit wat de mogelijkheden zijn. De werkzaamheden in de openbare ruimte en de bouw van de supermarkten worden afgerond.

Gebiedsontwikkeling WTC Cambuur

Het WTC-gebied moet de komende jaren een metamorfose ondergaan. De bouw van een nieuw voetbalstadion voor Cambuur zorgt voor meer dynamiek in het gebied in combinatie met winkels, horeca en indooractiviteiten (leisure). Er komen twee supermarkten en het nieuwe Cambuurstadion biedt onderdak aan onderwijs: ROC Friese Poort. Het WTC expo, het WTC hotel, het casino en de ijshal sluiten bij de gebiedsontwikkeling aan. De ontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. De Stadion Ontwikkeling Cambuur bv (SOC), de gemeente en SC Cambuur werkten samen met omwonenden aan de plannen. Op deze pagina leest u meer over de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur. 

Actueel: lokale partijen onderzoeken doorstart

De ontwikkelaar, de Stadion Ontwikkeling Cambuur bv (SOC), heeft aangegeven dat de businesscase voor de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur niet haalbaar is. Alle betrokken partijen dragen de gebiedsontwikkeling met een nieuw Cambuurstadion een zeer warm hart toe. Dat laat het vele werk van de afgelopen zeven jaar zien. Ook omwonenden en andere belanghebbenden hebben zeer veel werk verzet.

SC Cambuur, Bouwgroep Dijkstra Draisma, WTC, Van Wijnen, ROC Friese Poort en gemeente Leeuwarden onderzoeken de komende periode wat dit teleurstellende nieuws betekent voor de toekomst van de gebiedsontwikkeling en op welke wijze een doorstart eventueel mogelijk is. Zij spannen zich onverminderd in om het project alsnog mogelijk te maken. Of dat lukt is afhankelijk van vele factoren; het is een complexe situatie. De SOC gaat met deze partijen in gesprek om te kijken wat zij kunnen overdragen.

Werk in uitvoering gaat door

Werkzaamheden die nu in uitvoering zijn, waaronder de inrichting van de openbare ruimte, de aansluiting met de Heliconweg en de aanleg van het overloop parkeerterrein op De Zwette, rondt de gemeente af zoals gepland. Eerder werd al de aansluiting met de Slauerhoffweg gerealiseerd en een groene geluidswand geplaatst door de gemeente. In het begin van het nieuwe jaar plaatsen we het laatste deel van het geluidscherm (van 1 meter hoog). We graven dan ook een eco sloot tussen het bestaande hekwerk en het geluidsscherm. Ook Bouwgroep Dijkstra Draisma realiseert de supermarkten Jumbo en Aldi conform planning. In het voorjaar van 2021 openen de supermarkten naar verwachting de deuren.

Informatiebijeenkomst voor omwonenden

Voor omwonenden was er op maandag 21 september een informatieavond over de bouwplanning van onder andere de supermarkten, McDonald's en voorbereidende werkzaamheden. Bouwgroep Dijkstra Draisma, McDonald's en de gemeente gaven een toelichting. Ook kwam het onderwerp vooropnames voor panden in de directe omgeving aan de orde. Van de avond is een verslag op hoofdlijnen gemaakt. Hieronder kunt u de presentaties en het verslag bekijken.

pdf Presentatie gemeente, supermarkten en 0-meting (PDF, 4.6 MB) pdf Presentatie McDonald's (PDF, 1.84 MB) pdf Verslag informatiebijeenkomst 21 september 2020 (PDF, 144.44 KB)

Hoe komt het gebied eruit te zien?

Samen met omwonenden is gewerkt aan het ontwerp voor het gebied. Weten wat waar komt? Bekijk het ontwerp:

pdf Definitief ontwerp inrichting openbare ruimte gebiedsontwikkeling WTC Cambuur (PDF, 1.76 MB)

Wat ging vooraf?

Sinds september 2017 werkt de gemeente nauw samen met inwoners uit de omgeving van het WTC gebied en andere betrokkenen in de werkgroep belanghebbenden. Onder andere zorgen uit de omgeving en kansen waren input voor het ontwikkelen van het stedenbouwkundig plan voor het gebied. In het vastgestelde stedenbouwkundig plan schetste de gemeente een beeld van hoe het gebied bij het WTC er ongeveer uit komt te zien. In juli 2018 stelde de gemeenteraad op verzoek van de SOC een nieuw voorstel vast waarbij op enkele punten wordt afgeweken van de eerdere kaders. De gemeenteraad stelde het stedenbouwkundig plan vast op 23 januari 2019. Daarna werd met de werkgroep belanghebbenden gewerkt aan het bestemmingsplan en aan het inrichtingsplan.

Nieuwsbrieven

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur november 2020 (PDF, 1.18 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur september 2020 (PDF, 1.8 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur juli 2020 (PDF, 1.18 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur juni 2020 (PDF, 2.94 MB) pdf Uitnodiging publieksdag 14 maart vm vuurwerkterrein met aftrap gebiedsontwikkeling (PDF, 1.53 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur februari 2020 (PDF, 1.84 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur oktober 2019 (PDF, 1.37 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur juli 2019 (PDF, 2 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur april 2019 (PDF, 1.44 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur december 2018 (PDF, 1.03 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur november 2017 (PDF, 3.66 MB)

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar wtccambuur@leeuwarden.nl.

 

Businesscase

PDFBusinesscase Cambuur Boulevard mei 2017 (PDF, 2.99 MB)

PDFBijlage 1 - Functionele mogelijkheden WTC locatie (PDF, 278.8 KB)

PDFBijlage 2 - Stedenbouwkundige ontwikkeling (PDF, 5.87 MB)

PDFBijlage 3 - Situatie percelen beginsituatie (PDF, 767.19 KB)

PDFBrief aan SCC en SOC (PDF, 120.8 KB)

PDFBijlage 2 - Dossier gebiedsontwikkeling WTC (PDF, 2.97 MB)

PDFBijlage 4 - Situatie percelen eindsituatie (PDF, 886.97 KB)

PDFBijlage 5.1 - Meerjarenbegroting nieuw stadion omzet (PDF, 210.82 KB)

PDFBijlage 5.2 - Meerjarenbegroting nieuw stadion kosten (PDF, 194.29 KB)

PDFBijlage 5.3 - Meerjarenbegroting Ere nieuw stadion omzet (PDF, 210 KB)

PDFBijlage 5.4 - Meerjarenbegroting Ere nieuw stadion kosten (PDF, 194.24 KB)

PDFBijlage 5.5 - Toelichting op meerjarenbegroting nieuw stadion (PDF, 203.3 KB)

PDFBijlage 6 - Model Veiligheidsverklaring (PDF, 1.22 MB)

PDFBijlage 7 - Parkeerbalans (PDF, 222.25 KB)

PDFVervolg op vraagarticulatie gebiedsontwikkeling WTC (PDF, 134.24 KB)

Informatiebijeenkomsten

pdf Presentatie informatiemarkt bestemmingsplan 9 mei 2019 (PDF, 4.88 MB) pdf Verslag informatiemarkt bestemmingsplan 9 mei 2019 (PDF, 301.21 KB) pdf Informatiebijeenkomst 8 januari 2019 Presentatie gemeente Leeuwarden (PDF, 5.92 MB) pdf Informatiebijeenkomst 8 januari 2019 Presentatie Ontwikkelcombinatie (PDF, 1.36 MB) pdf Presentatie informatiebijeenkomst 20 december (PDF, 1.69 MB) pdf Verslag informatiebijeenkomst 20 december 2017 (PDF, 312.05 KB) pdf Presentatie overlegbijeenkomst omgeving 26 september (PDF, 1.06 MB) pdf Verslag overlegbijeenkomst met omgeving 26 september 2017 (PDF, 156.83 KB) pdf Aanvulling op verslag van bijeenkomst 26 september (PDF, 202.54 KB) pdf verslag overleg met wijkpanels 25 september 2017 (PDF, 202.6 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 27 juni 2017 (PDF, 212.51 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 3 juli 2017 (PDF, 211.17 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 4 juli 2017 (PDF, 138.22 KB)

Bijeenkomsten werkgroep belanghebbenden

pdf Verslag 1 oktober 2019 (PDF, 281.52 KB) pdf Verslag 20 mei (inrichtingsplan) (PDF, 268.41 KB) pdf ​Verslag 7 mei 2019 (inrichtingsplan) (PDF, 301.03 KB) pdf ​Verslag 16 april 2019 (inrichtingsplan) (PDF, 251.65 KB) pdf verslag 10 april 2019 (PDF, 479.81 KB) pdf Verslag 1 april 2019 (PDF, 208.26 KB) pdf verslag 11 februari 2019 (PDF, 377.39 KB) pdf Verslag 7 januari 2019 (PDF, 306.33 KB) pdf Verslag 6 november 2018 (PDF, 75.09 KB) pdf Verslag 16 oktober 2018 (PDF, 77.93 KB) pdf Verslag 25 september 2018 (PDF, 393.54 KB) pdf Verslag 21 februari 2018 (PDF, 301.75 KB) pdf Verslag 31 januari 2018 (PDF, 128.49 KB) pdf Verslag 13 december 2017 (PDF, 94.05 KB) pdf Verslag 21 november 2017 (PDF, 42.12 KB) pdf Verslag 1 november 2017 (PDF, 46.87 KB) pdf Verslag 11 oktober 2017 (PDF, 212.52 KB)