Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion Impressie Cambuurstadion

Gebiedsontwikkeling WTC en nieuw Cambuur stadion

Het WTC-gebied ondergaat de komende jaren een metamorfose. De bouw van een nieuw voetbalstadion voor Cambuur zorgt voor meer dynamiek in het gebied in combinatie met winkels, horeca en indooractiviteiten (leisure). Er komen twee supermarkten en het nieuwe Cambuurstadion biedt onderdak aan onderwijs: ROC Friese Poort. Het WTC expo, het WTC hotel, het casino en de ijshal sluiten bij de gebiedsontwikkeling aan. De ontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. De Stadion Ontwikkeling Cambuur bv (SOC), de gemeente en SC Cambuur werkten samen met omwonenden aan de plannen. Op deze pagina leest u meer over de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur.

Actueel

De voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen. Zo is begin dit jaar een groene geluidswand geplaatst langs de Schrijversbuurt, is een nieuwe aansluiting op de Slauerhoffweg ter hoogte van de Elfstedenhal gemaakt en zijn de bunkers van de oude vuurwerkfabriek Schuurmans inmiddels gesloopt (zie nieuwsbrief juni 2020). De Stadion Ontwikkeling Cambuur bv (SOC) maakt met betrokken partijen afspraken over de bouw van het nieuwe Cambuurstadion. Zo hebben de SOC en Cambuur samen afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de afbouw van het stadion. De verwachting is dat alle belangrijke stappen voor de bouw van het stadion in september 2020 zijn gezet.

De gemeente heeft vertrouwen in de voortgang en heeft daarom de afgesproken subsidiebeschikking vastgesteld. Daarnaast draagt de gemeente de grond over aan Bouwgroep Dijkstra Draisma voor de bouw van de supermarkten en kunnen we beginnen met het bouwrijp maken van noordelijk deel van het plangebied. Dat is het deel waar de  supermarkten komen (waar de oude ijshal stond), de McDonald’s en waar de doorgaande weg loopt.

Belangrijk is dat de oplevering van het casco stadion uiterlijk in april/mei 2022 is en dat Cambuur bij de start van het voetbalseizoen 2022/2023 er gebruik van kan maken. Dat geldt dan ook voor ROC Friese Poort bij de start van het schooljaar 2022/2023.

Lees voor actuele informatie de nieuwsbrief van juli 2020.

UPDATE augustus 2020: werkzaamheden zomer 2020

In de meest recente nieuwsbrief van juli 2020 gaven we aan dat we direct na de bouwvak zouden beginnen met voorbereidende werkzaamheden voor de supermarkten en de Mc Donald's. Zij hebben echter aangegeven de bouw iets op te schuiven. Omdat we zoveel mogelijk de werkzaamheden op elkaar aan willen sluiten, beginnen we ook iets later met de voorbereidende werkzaamheden. Zo zijn er tussentijds geen ongebruikte bouwterreinen en afzettingen die niet nodig zijn. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken, plannen we voor week 37 tot en met week 40. Vervolgens verwachten we dat de bouw van de supermarkten en daarna ook de Mc Donald's begint.

Het zogenoemde bouwrijp maken bestaat onder andere uit het weghalen van stenen en asfalt. Ook een stukje riool, enkele putten en oude kabels en leidingen moeten weg. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Er is geen overlast voor verkeer, omdat de werkzaamheden met klein materieel worden uitgevoerd. Na deze werkzaamheden begint de aannemer met de doorgaande weg van oost naar west.

Over de bouwplanning van de supermarkten en de McDonald’s informeren we u op een later moment. Dat geldt ook voor de verdere inrichting van de openbare ruimte.

Informatiebijeenkomst voor omwonenden

Voor omwonenden was er op maandag 21 september een informatieavond over de bouwplanning van onder andere de supermarkten, McDonald's en voorbereidende werkzaamheden. Bouwgroep Dijkstra Draisma, McDonald's en de gemeente gaven een toelichting. Ook kwam het onderwerp vooropnames voor panden in de directe omgeving aan de orde. Van de avond is een verslag op hoofdlijnen gemaakt. Deze wordt nu uitgewerkt en komt zo spoedig mogelijk op deze website. Hieronder kunt u de presentaties bekijken.

pdf Presentatie gemeente, supermarkten en 0-meting (PDF, 4.6 MB)

pdf Presentatie McDonald's (PDF, 1.84 MB)

Hoe komt het gebied eruit te zien?

Samen met omwonenden is gewerkt aan het ontwerp voor het gebied. Weten wat waar komt? Bekijk het ontwerp:

pdf Definitief ontwerp inrichting openbare ruimte gebiedsontwikkeling WTC Cambuur (PDF, 1.76 MB)

Wat ging vooraf?

Sinds september 2017 werkt de gemeente nauw samen met inwoners uit de omgeving van het WTC gebied en andere betrokkenen in de werkgroep belanghebbenden. Onder andere zorgen uit de omgeving en kansen waren input voor het ontwikkelen van het stedenbouwkundig plan voor het gebied. In het vastgestelde stedenbouwkundig plan schetste de gemeente een beeld van hoe het gebied bij het WTC er ongeveer uit komt te zien. In juli 2018 stelde de gemeenteraad op verzoek van de SOC een nieuw voorstel vast waarbij op enkele punten wordt afgeweken van de eerdere kaders. De gemeenteraad stelde het stedenbouwkundig plan vast op 23 januari 2019. Daarna werd met de werkgroep belanghebbenden gewerkt aan het bestemmingsplan en aan het inrichtingsplan.

Nieuwsbrieven

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur juli 2020 (PDF, 1.18 MB)

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur juni 2020 (PDF, 2.94 MB)

pdf Uitnodiging publieksdag 14 maart vm vuurwerkterrein met aftrap gebiedsontwikkeling (PDF, 1.53 MB)

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur februari 2020 (PDF, 1.84 MB)

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur oktober 2019 (PDF, 1.37 MB)

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur juli 2019 (PDF, 2 MB)

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur april 2019 (PDF, 1.44 MB)

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur december 2018 (PDF, 1.03 MB)

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur november 2017 (PDF, 3.66 MB)

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar wtccambuur@leeuwarden.nl.

 

Businesscase

PDFBusinesscase Cambuur Boulevard mei 2017 (PDF, 2.99 MB)

PDFBijlage 1 - Functionele mogelijkheden WTC locatie (PDF, 278.8 KB)

PDFBijlage 2 - Stedenbouwkundige ontwikkeling (PDF, 5.87 MB)

PDFBijlage 3 - Situatie percelen beginsituatie (PDF, 767.19 KB)

PDFBrief aan SCC en SOC (PDF, 120.8 KB)

PDFBijlage 2 - Dossier gebiedsontwikkeling WTC (PDF, 2.97 MB)

PDFBijlage 4 - Situatie percelen eindsituatie (PDF, 886.97 KB)

PDFBijlage 5.1 - Meerjarenbegroting nieuw stadion omzet (PDF, 210.82 KB)

PDFBijlage 5.2 - Meerjarenbegroting nieuw stadion kosten (PDF, 194.29 KB)

PDFBijlage 5.3 - Meerjarenbegroting Ere nieuw stadion omzet (PDF, 210 KB)

PDFBijlage 5.4 - Meerjarenbegroting Ere nieuw stadion kosten (PDF, 194.24 KB)

PDFBijlage 5.5 - Toelichting op meerjarenbegroting nieuw stadion (PDF, 203.3 KB)

PDFBijlage 6 - Model Veiligheidsverklaring (PDF, 1.22 MB)

PDFBijlage 7 - Parkeerbalans (PDF, 222.25 KB)

PDFVervolg op vraagarticulatie gebiedsontwikkeling WTC (PDF, 134.24 KB)

Informatiebijeenkomsten

pdf Presentatie informatiemarkt bestemmingsplan 9 mei 2019 (PDF, 4.88 MB)

pdf Verslag informatiemarkt bestemmingsplan 9 mei 2019 (PDF, 301.21 KB)

pdf Informatiebijeenkomst 8 januari 2019 Presentatie gemeente Leeuwarden (PDF, 5.92 MB)

pdf Informatiebijeenkomst 8 januari 2019 Presentatie Ontwikkelcombinatie (PDF, 1.36 MB)

pdf Presentatie informatiebijeenkomst 20 december (PDF, 1.69 MB)

pdf Verslag informatiebijeenkomst 20 december 2017 (PDF, 312.05 KB)

pdf Presentatie overlegbijeenkomst omgeving 26 september (PDF, 1.06 MB)

pdf Verslag overlegbijeenkomst met omgeving 26 september 2017 (PDF, 156.83 KB)

pdf Aanvulling op verslag van bijeenkomst 26 september (PDF, 202.54 KB)

pdf verslag overleg met wijkpanels 25 september 2017 (PDF, 202.6 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 27 juni 2017 (PDF, 212.51 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 3 juli 2017 (PDF, 211.17 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 4 juli 2017 (PDF, 138.22 KB)

Bijeenkomsten werkgroep belanghebbenden

pdf Verslag 1 oktober 2019 (PDF, 281.52 KB)

pdf Verslag 20 mei (inrichtingsplan) (PDF, 268.41 KB)

pdf ​Verslag 7 mei 2019 (inrichtingsplan) (PDF, 301.03 KB)

pdf ​Verslag 16 april 2019 (inrichtingsplan) (PDF, 251.65 KB)

pdf verslag 10 april 2019 (PDF, 479.81 KB)

pdf Verslag 1 april 2019 (PDF, 208.26 KB)

pdf verslag 11 februari 2019 (PDF, 377.39 KB)

pdf Verslag 7 januari 2019 (PDF, 306.33 KB)

pdf Verslag 6 november 2018 (PDF, 75.09 KB)

pdf Verslag 16 oktober 2018 (PDF, 77.93 KB)

pdf Verslag 25 september 2018 (PDF, 393.54 KB)

pdf Verslag 21 februari 2018 (PDF, 301.75 KB)

pdf Verslag 31 januari 2018 (PDF, 128.49 KB)

pdf Verslag 13 december 2017 (PDF, 94.05 KB)

pdf Verslag 21 november 2017 (PDF, 42.12 KB)

pdf Verslag 1 november 2017 (PDF, 46.87 KB)

pdf Verslag 11 oktober 2017 (PDF, 212.52 KB)