Lion Impressie Cambuurstadion

Gebiedsontwikkeling WTC en nieuw Cambuur stadion

Het WTC-gebied ondergaat de komende jaren een metamorfose. De bouw van een nieuw voetbalstadion voor Cambuur zorgt voor meer dynamiek in het gebied in combinatie met winkels, horeca en indooractiviteiten (leisure). Er komen twee supermarkten en het nieuwe Cambuurstadion biedt onderdak aan onderwijs: ROC Friese Poort. Het WTC expo, het WTC hotel, het casino en de ijshal sluiten bij de gebiedsontwikkeling aan. De ontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. De Stadion Ontwikkeling Cambuur bv (SOC), de gemeente en SC Cambuur werkten samen met omwonenden aan de plannen. Op deze pagina leest u meer over de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur.

Aan de slag

De gemeenteraad heeft op 8 juli 2019 het bestemmingsplan voor de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft daarna tot 19 september 2019 opnieuw ter inzage gelegen. Inmiddels heeft de Raad van State aangegeven dat er bij hen geen beroep is ingediend, en dat daarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is. Het definitieve ontwerp voor de inrichting van het gebied is ook klaar. Dat samen betekent dat de gemeente Leeuwarden en de Stadion Ontwikkeling Cambuur bv (SOC) verder kunnen met de uitvoering van de plannen. 

pdf Definitief ontwerp inrichting openbare ruimte gebiedsontwikkeling WTC Cambuur (PDF, 1.76 MB)

De bouw voorbereiden

De gemeente begint nog dit najaar met voorbereidende werkzaamheden. Denk aan het bouwrijp maken van de grond, het verleggen van kabels en leidingen, en het weghalen van bomen en gebouwen die plaats gaan maken voor de gebiedsontwikkeling. Tegelijkertijd leggen we het extra parkeerterrein aan op Bedrijven- en Winkelpark De Zwette. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden in het voorjaar van 2020 klaar zijn. Begin 2020 willen we de verkeerskruising met de Slauerhoffweg aanleggen.

Voorlopige planning

Voor al het werk hebben de gemeente en de SOC een voorlopige planning gemaakt. Hierin staat onder andere dat de McDonalds rond het einde van de zomer 2020 klaar kan zijn en de supermarkten hun deuren in het najaar van 2020 openen. Het Cambuurstadion en de openbare ruimte zijn volgens de voorlopige planning in het najaar van 2021 klaar, met het streven om met ingang van het voetbalseizoen 2021/2022 in het nieuwe Stadion te kunnen voetballen. Voor diverse werkzaamheden moeten de gemeente en de SOC nog vergunningen aanvragen. De planning is dus voorlopig, maar geeft wel een indruk van de bouwvolgorde en momenten waarop gebouwd wordt. Voordat er concrete werkzaamheden beginnen informeren wij de belanghebbenden hierover.  

De planning en meer actueel nieuws leest u in de nieuwsbrief van oktober 2019.

Wat ging vooraf?

Sinds september 2017 werkt de gemeente nauw samen met inwoners uit de omgeving van het WTC gebied en andere betrokkenen in de werkgroep belanghebbenden. Onder andere zorgen uit de omgeving en kansen waren input voor het ontwikkelen van het stedenbouwkundig plan voor het gebied. In het vastgestelde stedenbouwkundig plan schetste de gemeente een beeld van hoe het gebied bij het WTC er ongeveer uit komt te zien. In juli 2018 stelde de gemeenteraad op verzoek van de SOC een nieuw voorstel vast waarbij op enkele punten wordt afgeweken van de eerdere kaders. De gemeenteraad stelde het stedenbouwkundig plan vast op 23 januari 2019. Daarna werd met de werkgroep belanghebbenden gewerkt aan het bestemmingsplan en aan het inrichtingsplan.

Nieuwsbrieven

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur oktober 2019 (PDF, 1.37 MB)

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur juli 2019 (PDF, 2 MB)

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur april 2019 (PDF, 1.44 MB)

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur december 2018 (PDF, 1.03 MB)

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur november 2017 (PDF, 3.66 MB)

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar wtccambuur@leeuwarden.nl.

 

Businesscase

PDFBusinesscase Cambuur Boulevard mei 2017 (PDF, 2.99 MB)

PDFBijlage 1 - Functionele mogelijkheden WTC locatie (PDF, 278.8 KB)

PDFBijlage 2 - Stedenbouwkundige ontwikkeling (PDF, 5.87 MB)

PDFBijlage 3 - Situatie percelen beginsituatie (PDF, 767.19 KB)

PDFBrief aan SCC en SOC (PDF, 120.8 KB)

PDFBijlage 2 - Dossier gebiedsontwikkeling WTC (PDF, 2.97 MB)

PDFBijlage 4 - Situatie percelen eindsituatie (PDF, 886.97 KB)

PDFBijlage 5.1 - Meerjarenbegroting nieuw stadion omzet (PDF, 210.82 KB)

PDFBijlage 5.2 - Meerjarenbegroting nieuw stadion kosten (PDF, 194.29 KB)

PDFBijlage 5.3 - Meerjarenbegroting Ere nieuw stadion omzet (PDF, 210 KB)

PDFBijlage 5.4 - Meerjarenbegroting Ere nieuw stadion kosten (PDF, 194.24 KB)

PDFBijlage 5.5 - Toelichting op meerjarenbegroting nieuw stadion (PDF, 203.3 KB)

PDFBijlage 6 - Model Veiligheidsverklaring (PDF, 1.22 MB)

PDFBijlage 7 - Parkeerbalans (PDF, 222.25 KB)

PDFVervolg op vraagarticulatie gebiedsontwikkeling WTC (PDF, 134.24 KB)

Informatiebijeenkomsten

pdf Presentatie informatiemarkt bestemmingsplan 9 mei 2019 (PDF, 4.88 MB)

pdf Verslag informatiemarkt bestemmingsplan 9 mei 2019 (PDF, 301.21 KB)

pdf Informatiebijeenkomst 8 januari 2019 Presentatie gemeente Leeuwarden (PDF, 5.92 MB)

pdf Informatiebijeenkomst 8 januari 2019 Presentatie Ontwikkelcombinatie (PDF, 1.36 MB)

pdf Presentatie informatiebijeenkomst 20 december (PDF, 1.69 MB)

pdf Verslag informatiebijeenkomst 20 december 2017 (PDF, 312.05 KB)

pdf Presentatie overlegbijeenkomst omgeving 26 september (PDF, 1.06 MB)

pdf Verslag overlegbijeenkomst met omgeving 26 september 2017 (PDF, 156.83 KB)

pdf Aanvulling op verslag van bijeenkomst 26 september (PDF, 202.54 KB)

pdf verslag overleg met wijkpanels 25 september 2017 (PDF, 202.6 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 27 juni 2017 (PDF, 212.51 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 3 juli 2017 (PDF, 211.17 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 4 juli 2017 (PDF, 138.22 KB)

Bijeenkomsten werkgroep belanghebbenden

pdf Verslag 1 oktober 2019 (PDF, 281.52 KB)

pdf Verslag 20 mei (inrichtingsplan) (PDF, 268.41 KB)

pdf ​Verslag 7 mei 2019 (inrichtingsplan) (PDF, 301.03 KB)

pdf ​Verslag 16 april 2019 (inrichtingsplan) (PDF, 251.65 KB)

pdf verslag 10 april 2019 (PDF, 479.81 KB)

pdf Verslag 1 april 2019 (PDF, 208.26 KB)

pdf verslag 11 februari 2019 (PDF, 377.39 KB)

pdf Verslag 7 januari 2019 (PDF, 306.33 KB)

pdf Verslag 6 november 2018 (PDF, 75.09 KB)

pdf Verslag 16 oktober 2018 (PDF, 77.93 KB)

pdf Verslag 25 september 2018 (PDF, 393.54 KB)

pdf Verslag 21 februari 2018 (PDF, 301.75 KB)

pdf Verslag 31 januari 2018 (PDF, 128.49 KB)

pdf Verslag 13 december 2017 (PDF, 94.05 KB)

pdf Verslag 21 november 2017 (PDF, 42.12 KB)

pdf Verslag 1 november 2017 (PDF, 46.87 KB)

pdf Verslag 11 oktober 2017 (PDF, 212.52 KB)