Voer in sykterm yn om op dizze side te sykjen

Melde by de gemeente

Bettere beskerming foar hierders mei de Wet goed ferhierderskip

Regels wat in ferhierder wol en net dwaan mei.

Wet ferplichte geastlike sûnenssoarch (Wvggz)

De Wvggz regelet de rjochten en plichten fan minsken dy’t psychyske soarch nedich hawwe, mar dy net wolle.

Melding wen-, wurk- en leefomjouwing of Klacht yntsjinje

Jou in melding troch as der wat stikken is of better kin yn de iepenbiere romte. Of jou in klacht troch as jo in ferfelende ûnderfining mei de gemeente hân hawwe.

Sosjale oerlêst

By it Meldpunt Oerlêst pakt de gemeente Ljouwert oerlêst oan.

Oerlêst troch eveneminten

Oerlêst fan eveneminten trochjaan.

Graffity

De gemeente pakt graffity-oerlêst oan.

Fûne, ferlerne of fermiste foarwerpen

Meld in ferlern of fûn foarwerp sa gau en sekuer mooglik.

Beswierskrift yntsjinje

As jo it net iens binne mei in beslút fan ’e gemeente, dan kinne jo beswier meitsje.

Beropskrift yntsjinje

As jo it net iens binne mei de beslissing fan ’e gemeente Ljouwert oer jo beswier tsjin in gemeentlik beslút.

Woo-fersyk yntsjinje of ynsjen

By it opfreegjen fan ynformaasje kinne jo in berop dwaan op de Wet iepen oerheid.

Oanspraaklikstelling gemeente (fergoeding by skea)

As jo skea ûnderfûn hawwe troch optreden of fersom fan ’e gemeente.

Riolearring op eigen terrein

Ferstopping, stankoerlêst, oanslutingen, putdeksel ûntbrekt, bearput, en sa

Neidielkompensaasje

As jo fan betinken binne dat jo bedriuw ûnevenredich swier finansjeel beneidiele is troch in beslút of hanneling fan ‘e gemeente.

Sjenswize yntsjinje

Reagearje op foarnommen besluten en plannen fan de gemeente troch in sjenswize yn te tsjinjen.

Planskea

Fermogensskea of ynkommensskea dy’t ûntstiet nei wiziging fan ’e planology.

Twangsomregeling

Beslist de gemeente net yntiids op jo oanfraach, dan kinne jo in soarte fan skeafergoeding oanfreegje.

Bewennersinisjatyf yntsjinje

Bewennersinisjativen binne inisjativen foar en troch bewenners organisearre, finansierd en útfierd.

Fraude

Jou in (anonime) melding troch as jo it fermoeden ha dat immen misbrûk makket fan in bystânsútkearing of soarch (PGB, Wmo, Jeugdhelp).

Fersyk wergebrûk fan oerheidsynformaasje

Dokuminten opfreegje dy’t noch net iepenbier binne foar eigen gebrûk.

Grûn ôfgrave en ferpleatse

By it ôfgraven, ferpleatsen en op in oar plak brûken fan grûn en/of baggerspesy, spilet de boaiemkwaliteit in wichtige rol.

Gasliedingen

Gasliedingen yn ’e gemeente Ljouwert, wat kinne jo dwaan om gefaarlike situaasjes foar te kommen.

Meldpunt oerstallige of knipende regeljouwing

Hawwe jo te krijen mei regeljouwing dy’t neffens jo net nedich is of net wurket?

Miljeu-oertrêding troch bedriuwen

Omjouwingsynspekteurs kontrolearje geregeld oft bedriuwen en organisatoaren fan eveneminten har oan ’e miljeuregels hâlde.

Grûnwetteroerlêst

Wat te dwaan by grûnwetterproblemen.
arrow-linkcalendarcaret-downclosecontrastfacebookAanmeldenActueelAfvalAfvalcontainerAfvalcontainerpasAfval GFTAfvalkalenderAfval ophalenAfval scheidenAgendaAirborneAttentieAutoBedrijventerreinBegraafplaatsBegrotingBelastingenBetaaldatums uitkeringBevolkingBevrijdingBezwaar en beroepBijstandsuitkeringBladeren opruimenBouwen en verbouwenBouwprojectenBrandgevaarBriefBuitengebiedBurgemeesterChatComputerComputerregelingContact gemeenteDocumentenDuurzaamheidEconomie werk en inkomenEikenprocessieElektrisch ladenElektrisch rijdenEnergietransitieEvenementenF1FietsGeboorteGebruiker centraalGebruiker ingelogdGebruikersvraagGeluidGemeenteraadGeniva locatieGezichtGladheidGrafiekGrofvuilHerdenkingHondenbelastingHoogbouwHorecaHorecavergunningenHuisHuis en omgevingHulp huishoudenHulpmiddelen vindenID-kaartIn en om uw huisInformatieInformatie en betalenInkomenInspraakJeugdKennisKerstbomenKind en familieKlachtKoningsdagKopen en hurenKopen en verkopenLeerlingenvervoerLet opLiefdadigheidLocatieManegeMeeuwenoverlastMeldingMelding omgevallen boomMelding openbare ruimteMelding straatverlichtingMobiliteitMonitor agrofoodMonitor duurzaamheidMonitor sociaalMonitor virusMonitor woningmarktNatuurlandschapNieuwsbriefOmgevingOmgevingsvergunningOnderhoudOndernemenOnderscheidingenOnderwijsOntheffing milieuzoneOpeningstijdenOpeningstijden winkelsOver de gemeenteOver de stadOverlijdenParkeerkostenParkeerplattegrondParkeervergunningParkeervoorziening gehandicaptenParkerenParkeren bedrijvenParticipatie campagneParticipatie checklistParticipatie likeParticipatie pitchParticipatie planParticipatie uitvoeringPaspoortPaspoort BelgiëPaspoort ID-kaart gecombineerdPaspoort ID-kaart gecombineerd BelgiëPrijskaartjeRaad en collegeReclameRecreatieRegeling laag inkomenRijbewijsSchoolkostenregelingSinterklaasSociaal zorg en welzijnSportSport culturele activiteitSportkleding muziekinstrumentenStation sneltreinStation stoptreinStookverbodStrandSubsidieTemperatuur meldingToegankelijkheidTrouwen en geregistreerd partnerschapTuinbouwUittrekselUw gemeenteUw wijkVacaturesVaccinatieVeerbootVeilige wijkVergaderenVergoeding energiekostenVergunning algemeenVerhuizenVerkiezingenVervoersvoorzieningVirusVlagVluchtelingen opvangVoedingVrijwilligerswerkVuurwerkWandelenWerkzaamhedenWijkteamWinkelenWinkelwagenWMOWoning zoekenWOZ-waardeZoekenZwemabonnementZwemmenhamburgerHuisinstagram-squareinstagramlinkedin-squarelinkedinminmutepauseplayplusresetZoekensizespeakertwitter