Inhoudsopgave:

Het omgevingsplan is nog niet klaar

Burgemeester en wethouders nemen in de eerste maanden van 2024 een besluit over het omgevingsplan Leeuwarden-Buitengebied Zuid. Daarna kunt u uw mening erover geven. Dat heet inspreken. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het omgevingsplan.

Pre-omgevingsplan

Er is al wel een voorlopig omgevingsplan voor Leeuwarden-Buitengebied Zuid. Dit heet een pre-omgevingsplan. Het pre-omgevingsplan was bedoeld om in gesprek te gaan met bewoners en belanghebbenden. Wat is goed en wat kan beter?
In 2021 heeft de gemeenteraad het Pre-omgevingsplan Leeuwarden-Buitengebied Zuid vastgesteld.

Omgevingseffectrapportage (OER)

De volgende stap naar het omgevingsplan Leeuwarden-Buitengebied Zuid is het opstellen van de OER. Dit is een uitgebreide versie van de ‘Milieueffectrapportage (MER)’.
De OER is de basis voor het uiteindelijke omgevingsplan. Samen met het pre-omgevingsplan en de Notitie bouwstenen omgevingsplan Leeuwarden-Buitengebied Zuid.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

In de NRD wordt uitgelegd wat in het OER wel en niet wordt onderzocht. Hiermee bepaalt de NRD de ‘reikwijdte’ van het OER.
Ook wordt uitgelegd hoe het onderzoek voor het OER wordt uitgevoerd. Hiermee bepaalt een NRD het ‘detailniveau’ van het OER.

Waarom een NRD?

De gemeente Leeuwarden kiest voor een OER in plaats van de MER. De reden daarvoor is de inhoud van het omgevingsplan. Deze is groter dan die van een bestemmingsplan. Ook wordt onderzocht hoe gezondheid, leefbaarheid, het sociaaleconomische en landbouwkundige effect kan worden verwerkt in de OER.

Meer informatie vindt u het documenten Notitie reikwijdte en detailniveau en de Reactienota op het Concept NRD.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Maart 2023

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een advies uitgebracht over de tussenresultaten van het Omgevingseffectrapport (OER). De Commissie reageert in het advies op het onderzoek en doet een aantal aanbevelingen.

December 2022

Op 7 december 2022 is er een dialoogsessie geweest voor boeren in het veenweidegebied van het Grouster Leechlân.

Ze kregen de eerste resultaten te zien van het NRD-onderzoek. Ze konden reageren op de eerste conclusies en inbreng geven over hoe ze de toekomst van hun boerenbedrijf zien.

September 2021

Februari 2021

Bewoners en belanghebbenden konden reageren op het pre-omgevingsplan. Door deze reacties is het pre-omgevingsplan aangepast.

Juni 2021

Op 15 juni 2021 is het ‘pre-omgevingsplan Leeuwarden-Buitengebied Zuid’ vastgesteld. In het Raadsvoorstel zijn de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad verwerkt.

September 2018

Samen met bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties in Buitengebied Zuid is gewerkt aan het pre-omgevingsplan. Dit werd gedaan tijdens werkateliers ‘Ruimte voor Romte’. Wat hier is besproken, vindt u terug in het Verslag ‘Werkatelier’ op 13, 18, 20 september 2018.

Mei 2018

Met de informatie van dialoogsessies in 2017 is een Richtinggevend document mei 2018 opgesteld en vastgesteld.
Wat besproken is tijdens deze dialoogsessies, vindt u terug in het Verslag Informatieavond Richtinggevend document 19 april 2018.

Juni tot en met oktober 2017

De gemeente en inwoners, ondernemers en belanghebbenden hebben verschillende gesprekken gehad over het ‘Omgevingsplan Leeuwarden-Buitengebied Zuid’.

April 2017

Met het Startdocument 2017 (PDF, 2.25 MB) werd het startsein gegeven om met inwoners, ondernemers en belanghebbenden van Leeuwarden-Buitengebied Zuid in gesprek te gaan. Over wat belangrijk is in hun (leef)omgeving.

Vragen of meer informatie?

Stuur een e-mail naar vergunningen@leeuwarden.nl of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.