Inhoudsopgave:

Archeologische waarden

Voor graafwerkzaamheden in gebieden van archeologische waarde moet u een ‘omgevingsvergunning’ aanvragen of een ‘melding bodemverstoring’ doen. Op deze manier willen we archeologische vondsten en landschappelijke- en cultuurhistorische waarden beschermen.

Werkzaamheden in landschappelijk erfgoed

Het is niet zomaar toegestaan om te graven in cultuurhistorisch landschappelijke erfgoed gebieden. U mag bijvoorbeeld geen sloot dempen of graven of een weg of pad veranderen. Soms wordt een uitzondering gemaakt. Hiervoor vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Grond afgraven en verplaatsen

Bij het afgraven, verplaatsen en ergens anders toepassen van grond en/of baggerspecie, speelt de bodemkwaliteit een belangrijke rol. Voor het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen moet u voldoen aan de regels. Meer informatie leest u op de pagina ‘Grond afgraven en verplaatsen’.

Bodeminformatie

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, grondaankoop of- verkoop en geplande grondwerkzaamheden kan een bodemonderzoek nodig zijn naar asbest of overige verontreiniging in de grond. Hierbij spelen de gezondheidsrisico’s tijdens graafwerkzaamheden of gebruik (functie) van een perceel een belangrijke rol. Meer informatie leest u op de pagina ‘Bodeminformatie’.

Vragen of hulp nodig?

Voor vragen, meer informatie en het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat u naar de pagina Procedure omgevingsvergunning aanvragen of melden.