Inhoudsopgave:

Wat moet u weten

Voor graafwerkzaamheden in gebieden met een Waarde Archeologie moet u in bepaalde gevallen een ‘omgevingsvergunning’ aanvragen.
Op deze manier willen we archeologische vondsten en landschappelijke- en cultuurhistorische waarden beschermen.

Voorbeelden van graafwerkzaamheden:

 • Bouwen van een huis of schuur.
 • Het aanleggen van een rijpad, een weg, of een terreinverharding.
 • Het graven of dempen van sloten en het ophogen of afgraven van de bodem.
 • Het aanplanten of verwijderen van houtopstanden (kapvergunning).
 • Het aanleggen van een rijbak voor paarden.
 • Het opslaan van producten of afvalstoffen en het telen van maïs.
 • Het leggen van kabels en leidingen.

Omgevingsvergunning en archeologie in bestemmingsplannen

Omgevingsvergunning

In een gebied van archeologische waarde moet u, voor bouw-, sloop- of graafwerkzaamheden in onderstaande gevallen altijd een ‘omgevingsvergunning uitvoeren van een werk’ aanvragen:

 • Een terrein Waarde-Archeologisch beschermd rijksmonument is en de voorgenomen bodemverstoring dieper dan 0,30m beneden maaiveld is.
 • Een terrein Waarde-Archeologisch gemeentelijk monument is en de voorgenomen bodemverstoring kleiner is dan 25 m2.
 • Een gebied een Waarde Archeologie 1 heeft en de voorgenomen bodemverstoring kleiner is dan 25 m2.
 • Een gebied een Waarde Archeologie 2 heeft en de voorgenomen bodemverstoring kleiner is dan 50 m2.
 • Een gebied een Waarde Archeologie 3 heeft en de voorgenomen bodemverstoring kleiner is dan 100 m2.
 • Een gebied een Waarde Archeologie 4 heeft en de voorgenomen bodemverstoring kleiner is dan 500 m2.
 • Een gebied een Waarde Archeologie 5 heeft en de voorgenomen bodemverstoring kleiner is dan 2500 m2.
 • Een gebied een Waarde Archeologie 6 heeft en de voorgenomen bodemverstoring kleiner is dan 10.000 m2.

Waar deze gebieden met Waarde Archeologie liggen, kunt u inzien in het bestemmingsplan partiele herziening archeologie. Meer Informatie vindt u op de pagina ‘Bestemmingsplan’.

Vragen of hulp nodig?

Hebt u eerst zelf al gekeken op de website van het Omgevingsloket Online (OLO).

Nee, ik heb daar nog niet gekeken

Kijk eerst zelf. Misschien is het maken van een afspraak niet nodig.

Ja, ik heb al gekeken, maar ik snap niet hoe het werkt

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden. Wij gaan u helpen!
Contact opnemen kan op de volgende manieren:

 • Bel naar 14 058.
 • Stuur een e-mail naar vergunningen@leeuwarden.nl

Kosten

Een Omgevingsvergunning kost minimaal € 551,36. Deze kosten hangen af van de hoeveelheid werk.

Wet- en regelgeving

 • Wet ruimtelijke ordening
 • Erfgoedwet
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Bestemmingsplan Partiele herziening archeologie

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.