Inhoudsopgave:

Wat zijn de regels?

Voor het afgraven, verplaatsen of toepassen van grond, de baggerspecie en bouwstoffen moet u voldoen aan de regels van:

Hoe werkt het?

Als u grond , bouwstoffen en/of de baggerspecie wilt afgraven, verplaatsen of toepassen binnen de gemeente, dan meldt u dat 5 dagen voor de werkzaamheden via het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit.

 

In een aantal situaties hoeft u geen melding in te dienen via het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit, namelijk bij het:

  • Het toepassen van grond of de baggerspecie als particulier.
  • Als het op hetzelfde perceel de grond of de baggerspecie wordt toegepast van hetzelfde landbouwbedrijf.
  • Verspreiden van de baggerspecie over een aangrenzend stuk grond.
  • Toepassen van maximaal 50 m3 grond of de baggerspecie dat voldoet aan de achtergrondwaarde (betreft schone grond, met meerdere functies toepasbaar).

Wet- en regelgeving

  • Wet milieubeheer
  • Wet bodembescherming
  • Archeologie
  • Werkzaamheden in landschappelijk erfgoed
  • Bodembeheernota Leeuwarden
  • Besluit Bodemkwaliteit

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.