Inhoudsopgave:

Wat zijn de regels?

Voor het afgraven, verplaatsen, toepassen of tijdelijk opslaan van grond, de baggerspecie en bouwstoffen moet u voldoen aan de regels van:

Hoe werkt het?

Als u grond, bouwstoffen en/of de baggerspecie wilt afgraven, verplaatsen, toepassen of tijdelijk opslaan binnen de gemeente, dan meldt u dat 1 week voor de werkzaamheden via DSO.

Graafwerkzaamheden

  • Graafwerkzaamheden van meer dan 25 m3, moet u melden via het Omgevingsloket.
  • Gaat u minder dan 25 m3 grond afgraven en is deze sterk verontreinigd? Dan is de Bruidsschatregel van toepassing. Vooraf aan de graafwerkzaamheden dient u ons via het landelijk loket (DSO) te informeren (informatieplicht 1 week voorafgaand aan start activiteit). Neem bij twijfel contact met ons op. Dit hoeft niet bij tijdelijke uitname of spoedreparaties aan kabels en leidingen.

Wanneer geen melding indienen?

  • Het toepassen van maximaal 25m3 grond of de baggerspecie als particulier (door natuurlijke persoon).
  • Als het op hetzelfde perceel de grond of de baggerspecie wordt toegepast van hetzelfde landbouwbedrijf.
  • Toepassen van maximaal 50 m3 grond of de baggerspecie dat voldoet aan de achtergrondwaarde (betreft schone grond, met meerdere functies toepasbaar. (milieuverklaring bodemkwaliteit moet aanwezig zijn).

Wet- en regelgeving

De volgende wetten vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

  • Omgevingswet
  • Wet milieubeheer
  • Besluit Bodemkwaliteit

De volgende regelgevingen vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

  • Wet bodembescherming
  • Bodembeheernota Leeuwarden