Inhoudsopgave:

Interactieve bodeminformatiekaart

  • Wilt u van een stuk grond weten of er onderzoeksgegevens bekend zijn?
  • Wilt u weten of er een ondergrondse brandstoftank heeft gelegen en of deze er nog steeds ligt?
  • Wilt u weten of er op een bepaald stuk grond bedrijfsactiviteit heeft plaatsgevonden?

Op de interactieve bodeminformatiekaart en de toelichting bodeminformatiekaart (PDF, 132.68 KB) vindt u deze informatie.

Bodem en omgevingswet

Als u activiteiten wilt uitvoeren op of in de bodem dan heeft u te maken met regels in de omgevingswet. Veel werkzaamheden vallen onder milieubelastende activiteiten, zoals het saneren van de grond. Daarnaast zijn er ook regels bij het graven en toepassen van grond. Meer informatie vindt u op de pagina Grond afgraven en verplaatsen.

Saneren

De regels voor het ontgraven of afdekken van vervuilde grond staan in de Omgevingswet. Bekende verontreinigde locaties vallen in een aantal situaties onder het overgangsrecht. Hier blijft de Wet bodembescherming van toepassing.

Overgangsrechtlocatie

Locaties met een gebruiksbeperking (WKPB) vallen onder het overgangsrecht. Ook sterk verontreinigde locaties met een lopende bodemsanering, worden met bestaande procedures van de Wet bodembeheer afgehandeld. In de Aanvullingswet Bodem wordt uitgelegd wat overgangsrechtlocaties zijn. Indien dit het geval is, dan stuurt u de melding naar de gemeente Leeuwarden.

Melden sanering bij overgangsrechtslocatie

Dit doet u via een BUS-melding. Deze BUS-melding maakt u zelf, of het milieu adviesbureau.

Saneringsplan

In bijzondere situaties moet u een saneringsplan bij de gemeente indienen. Dit plan moet door een milieu adviesbureau gemaakt zijn. U hoort binnen 15 weken of het plan akkoord is.

Tijdens de bodemsanering

De volgende situaties meldt u via het formulier ‘Melding start, eind en wijziging (PDF, 521.97 KB)‘:

  • Start- en einddatum van de sanering.
  • Bereiken van de einddiepte van de ontgraving.
  • Wijziging(en) en afwijking(en) van het saneringsplan.

Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Na de bodemsanering

Na de bodemsanering moet u een evaluatieformulier indienen. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.