Inhoudsopgave:

Wat u moet weten

Bij een bodemonderzoek wordt meestal de grond en soms ook het grondwater onderzocht en nagegaan of er verontreiniging aanwezig is.

Een bodemonderzoek wordt altijd door een milieuadviesbureau uitgevoerd. Een milieuadviesbureau moet voor de veldwerkzaamheden zijn gecertificeerd.

Als uit bodemonderzoek of informatie van de gemeente blijkt dat de bodem sterk verontreinigd is, dan moet de bodem voorafgaand aan het bouwen gesaneerd worden. Bodemsanering is soms ook nodig als u grond aankoopt of bij beëindiging van een bedrijf.

Toestemming aanvragen bij bodemsanering

Bij bodemsanering heeft u toestemming van de gemeente nodig. De gemeente vraagt aan de FUMO advies over de inhoud. De FUMO mag een (BUS)melding of een advies over monitoring/ evaluatie enzovoorts zelfstandig afhandelen. Voor een snelle afhandeling vraagt de FUMO de (start-,eind) melding rechtstreeks aan te bieden aan de FUMO via bodem@fumo.nl. Voeg hierbij de bijbehorende stukken van de bodemsaneringen.

 

Voor standaard saneringen is een BUS-melding (Besluit uniforme sanering) voldoende. Deze BUS-melding moet de saneerder of een milieuadviesbureau bij de FUMO doen met een cc. naar de gemeente.

 

In bijzondere situaties moet u een saneringsplan indienen. Dit plan moet door een milieuadviesbureau gemaakt zijn. De FUMO neemt in opdracht van de gemeente binnen maximaal 15 weken gelijktijdig een besluit over de omvang van de verontreiniging, de risico’s en het saneringsplan.

 

Naast het bodemonderzoek en het saneringsplan dient u een ‘Melding bodemverontreiniging / bodemsanering’ in. Gebruik daarbij eventueel de ‘Toelichting’.

Melding bodemverontreiniging / bodemsanering (PDF, 668.87 KB)

Toelichting bij melding bodemverontreiniging bodemsanering (PDF, 33 KB)

Tijdens en na de bodemsanering

Tijdens de sanering kunt u de volgende situaties melden via het formulier ‘Melding start, eind en wijziging’:

  • start- en einddatum van de sanering
  • bereiken van de einddiepte van de ontgraving
  • wijziging en afwijking van het saneringsplan

Na afloop van de bodemsanering moet u voor standaardsaneringen een evaluatieformulier indienen.

Melding start, eind en wijziging (PDF, 521.97 KB)

Bodeminformatiekaart bekijken

Wilt u van een perceel binnen de gemeente Leeuwarden weten of er onderzoeksgegevens bekend zijn.
Wilt u weten of er een ondergrondse brandstoftank heeft gelegen of er nog ligt?
Wilt u weten of er op dat perceel een bedrijfsactiviteit heeft plaatsgevonden?

Op de interactieve bodeminformatiekaart ziet u welke gegevens van een perceel beschikbaar zijn.

Bodeminformatiekaart bekijken

Toelichting bodeminformatiekaart (PDF, 132.68 KB)