Inhoudsopgave:

Wat houdt het in?

Een bodemonderzoek wordt gedaan om te kijken of er schadelijke stoffen in de grond of in het grondwater zitten. Dit kan nodig zijn voordat er gebouwd wordt op een stuk land of wanneer een bedrijf stopt.

Het is ook verstandig om een bodemonderzoek te laten doen voordat u een stuk land koopt, zodat u weet of er problemen zijn en hoeveel het kost om deze op te lossen. Een gespecialiseerd bedrijf doet metingen en bepaalt of er vervuiling is.

Toestemming vragen bij bodemsanering

Bij bodemsanering heeft u toestemming van de gemeente nodig.

Advies

De gemeente vraagt advies aan de FUMO (De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) over de inhoud. De FUMO mag een BUS-melding (Besluit Uniforme Sanering-melding) of een advies over monitoring/ evaluatie zelf afhandelen.

Afhandeling

Voor een snelle afhandeling vraagt de FUMO de (start-,eind) melding rechtstreeks in te dienen bij de FUMO via bodem@fumo.nl. Voeg hierbij de bijbehorende stukken van de bodemsaneringen toe.

Standaard saneringen

Voor standaard saneringen doet u een BUS-melding. Deze BUS-melding maakt u zelf of het milieu adviesbureau bij de FUMO door te mailen naar bodem@fumo.nl met een cc (kopie) naar gemeente@leeuwarden.nl.

Bijzondere situaties

In bijzondere situaties moet u een saneringsplan indienen. Dit plan moet door een milieu adviesbureau gemaakt zijn. De FUMO neemt in opdracht van de gemeente binnen maximaal 15 weken een besluit over de omvang van de verontreiniging, de risico’s en het saneringsplan.

Naast het bodemonderzoek en het saneringsplan dient u een ‘Melding bodemverontreiniging/bodemsanering’ in. Gebruik daarbij eventueel de ‘Toelichting’.

Tijdens- en na de bodemsanering

Tijdens de bodemsanering

De volgende situaties meldt u via het formulier ‘Melding start, eind en wijziging‘:

  • Start- en einddatum van de sanering.
  • Bereiken van de einddiepte van de ontgraving.
  • Wijziging(en) en afwijking(en) van het saneringsplan.

Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Na de bodemsanering

Na de bodemsanering moet u voor standaardsaneringen een evaluatieformulier indienen. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Interactieve bodeminformatiekaart

  • Wilt u van een stuk grond binnen de gemeente Leeuwarden weten of er onderzoeksgegevens bekend zijn?
  • Wilt u weten of er een ondergrondse brandstoftank heeft gelegen of deze er nog steeds ligt?
  • Wilt u weten of er op een bepaald stuk grond bedrijfsactiviteit heeft plaatsgevonden?

Op de interactieve bodeminformatiekaart en de toelichting bodeminformatiekaart vindt u deze informatie.

Vragen?

Ga naar de website van de Provincie Fryslân.