Inhoudsopgave:

Inclusie Agenda Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden gaat stap voor stap aan de slag met de onderwerpen van de Inclusie Agenda Leeuwarden. In deze Inclusie Agenda Leeuwarden staan de onderwerpen en acties van 2020 tot en met 2022. De acties zijn samen met ervaringsdeskundigen en organisaties bedacht tijdens de werkconferentie op 12 september 2019.
Wil je meer weten over de acties en onderwerpen? Bekijk dan het volgende document:

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

De website www.leeuwarden.nl voldoet gedeeltelijk aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit toegankelijkheidsonderzoek is namelijk gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Daarom wordt er de komende tijd gewerkt aan de volgende verbeteringen:

 • Kleurcontrasten, door nieuwe toevoegingen aan de website zien we dat een aantal elementen van de website niet voldoen aan de eisen m.b.t. kleurcontrasten.
 • Digitale formulieren, de gemeente Leeuwarden kan op dit moment nog niet garanderen dat alle formulieren voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Maatregelen

 • Wij streven naar het volledig toegankelijk maken van de eigen online informatie en -dienstverlening, in overeenstemming met het besluit. Daarom worden de volgende maatregelen genomen:
 • De huidige toegankelijkheidsissues met betrekking tot de kleurcontrasten zullen in het najaar van 2020 worden opgelost.
 • Er wordt op dit moment gewerkt aan de vervanging van de huidige digitale formulieren.
 • In het voorjaar van 2021 zal aan een geheel nieuwe website worden gewerkt. Het streven is dat de website, inclusief de formulieren bij oplevering volledig voldoen aan de gestelde toegankelijkheidseisen.
 • Het verbeteren, vervangen of uitfaseren van overige websites/apps die ook onder onze verantwoordelijkheid vallen.

Naast het verbeteren van de huidige toegankelijkheid worden er ook aanvullende maatregelen genomen m.b.t. het proces en het in standhouden van de digitale toegankelijkheid:

 • De toegankelijkheidseisen zullen onderdeel uitmaken van ons inkoopbeleid, waardoor deze bij elke aanbesteding worden meegenomen.
 • De redacteuren toetsen voor publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • De redactie voert periodiek interne analyses uit op alle websites/content.
 • Er wordt gewerkt aan de bewustwording onder de medewerkers door extra berichtgeving/ digitale sessies.

De inwoners betrekken

De gemeente Leeuwarden is van plan om in samenwerking met een aantal universiteiten een onderzoek uit te voeren naar de digitale toegankelijkheid van onze website/content. We willen gezamenlijk toetsen of bijvoorbeeld inwoners met een beperking of inwoners die extra digitale hulp nodig hebben problemen ondervinden met onze website. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de bouw van de nieuwe gemeentewebsite.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen gemeente Leeuwarden

Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites, die ook onder onze verantwoordelijkheid vallen, vindt u binnenkort in het register op toegankelijkheidsverklaring.nl.

Problemen met toegankelijkheid melden

Ervaart u problemen met toegankelijkheid? Heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Geef uw melding door.

Dit hoeven geen problemen, vragen of opmerkingen te zijn over de digitale toegankelijkheid. U mag ook iets melden als het om de toegankelijkheid van een gebouw, ruimte of voorziening gaat.