Inhoudsopgave:

Uitvoeringsagenda Lokale Inclusie Agenda 2024-2026

De gemeente Leeuwarden werkt samen met de werkgroep Toegankelijkheid aan een toegankelijke gemeente. De werkgroep Toegankelijkheid bestaat uit ervaringsdeskundigen met een fysieke of zintuigelijke beperking. Samen met hen geeft de gemeente uitvoering aan de Lokale Inclusie Agenda. Onlangs is er een nieuwe uitvoeringsagenda Lokale Inclusie Agenda 2024-2026 vastgesteld door het college.

Toegankelijke website

Uit onderzoek blijkt dat onze website nog niet aan alle eisen uit het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ voldoet. Wij verbeteren de volgende onderwerpen:

Documenten

Niet alle documenten zijn digitaal toegankelijk. Dit geldt voor aanvraagformulieren en voor andere documenten. In 2023 onderzoeken we wat er voor nodig is deze documenten alsnog digitaal toegankelijk te maken. Ook worden medewerkers in 2023 getraind om nieuwe documenten digitaal toegankelijk op de website te plaatsen.

Kunt u een document niet lezen? Neem dan contact op met de gemeente Leeuwarden.

Filmpjes

Niet alle filmpjes zijn digitaal toegankelijk. In 2023 onderzoeken we wat er voor nodig is deze filmpjes alsnog digitaal toegankelijk te maken. Ook worden medewerkers in 2023 getraind om nieuwe filmpjes digitaal toegankelijk op de website te plaatsen.

Digitale formulieren

Nieuwe formulieren proberen we te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Andere website en Apps

Andere websites en Apps waar wij verantwoordelijk voor zijn, proberen wij te verbeteren, vervangen of mee te stoppen.

Andere talen

Engelstalige tekst op Nederlandstalige pagina’s worden nog niet gemarkeerd als Engels. In 2023 wordt de hele website vertaald naar het Engels. Dan er geen Engelstalige teksten meer te vinden op Nederlandstalige pagina’s.

Wat doen we meer aan toegankelijkheid

  • De toegankelijkheidseisen worden onderdeel van ons inkoopbeleid. Hierdoor worden ze bij iedere aanbesteding meegenomen.
  • De redacteuren van onze website zorgen voor digitaal toegankelijke teksten.
  • Samen met ervaringsdeskundigen worden sommige teksten op de website getest.
  • Een bedrijf, gespecialiseerd in digitale toegankelijkheid, doet regelmatig een steekproef of onze website nog voldoet aan de eisen.
  • Onze medewerkers zijn voor een deel getraind in hoe zij om moeten gaan met digitaal toegankelijke teksten. Vanaf 2023 worden deze trainingen uitgebreid naar de andere eisen die gesteld worden.

Test door gebruikers

Onze nieuwe website is oktober 2022 live gegaan. Gebruikers van onze website hebben getest. Ook personen met een visuele of verstandelijke beperking.

De resultaten zijn gebruikt voor verbetering van onze website.

Toegankelijkheidsverklaring website gemeente Leeuwarden

Deze vindt u op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Problemen met toegankelijkheid melden

Ervaart u problemen met toegankelijkheid? Heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Geef uw melding door.

Dit hoeven geen problemen, vragen of opmerkingen te zijn over de digitale toegankelijkheid. U mag ook iets melden als het om de toegankelijkheid van een gebouw, ruimte of voorziening gaat.