Inhoudsopgave:

Heeft u persoonlijke verzorging nodig?

U kunt hulp vragen in uw eigen omgeving.

Heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Vraag persoonlijke verzorging aan bij het Zorgkantoor Friesland. Persoonlijke verzorging is een vorm van ‘Langdurige zorg’.

Heeft u de hele dag (24 uur) zorg in nabijheid of toezicht nodig?

Heeft u vanwege een ziekte of aandoening de hele dag (24 uur) zorg of toezicht nodig? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor persoonlijke verzorging vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Vraag Wlz-zorg aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Heeft u een verstandelijke, zintuigelijke of psychiatrische beperking?

Heeft u begeleiding bij uw dagelijkse zorg nodig vanwege een verstandelijke, zintuigelijke of psychiatrische beperking? Dan kunt u mogelijk persoonlijke verzorging krijgen vanuit de Wmo. Ga langs bij de Buurt- of dorpskamer bij u in de buurt. Of neem contact op met de gemeente Leeuwarden. Voor een voorziening vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

Heeft u een lichamelijke beperking, lichamelijke ziekte of psychogeriatrische aandoening?

Heeft u verpleging of verzorging (geneeskundige zorg) nodig vanwege een lichamelijke beperking, lichamelijke ziekte of psychogeriatrische aandoening (zoals dementie)? Of heeft u een hoog risico op het nodig hebben van geneeskundige zorg? Vraag persoonlijke verzorging aan bij een wijkverpleegkundige van een organisatie voor thuiszorg.

Verpleging en verzorging door een wijkverpleegkundige

Een wijkverpleegkundige voert handelingen uit die bij u thuis kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld:

  • wondverzorging
  • het klaarzetten van medicijnen en deze toedienen
  • stomazorg
  • katheteriseren
  • verzorging van de huid
  • hulp bij het aankleden en uitkleden
  • hulp bij het wassen en douchen

De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u welke zorg voor u nodig is. Hiervoor is geen verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

 

Kunt u zelf geen wijkverpleegkundige vinden? Vraag uw zorgverzekeraar. Deze kan u doorverwijzen naar een wijkverpleegkundige (organisatie voor thuiszorg) bij u in de buurt.

Andere mogelijke oplossingen

Heeft u andere vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.