Inhoudsopgave:

Kunt u tijdelijk niet meer zelfstandig wonen?

Kunt u tijdelijk niet meer zelfstandig wonen vanwege psychische of psychosociale problemen?

Wilt u leren om (weer) zelfstandig te wonen of leren met uw psychische of psychosociale problemen om te gaan? Dan kunt u mogelijk ondersteuning krijgen vanuit de Wmo. Ga langs bij de Buurt- of dorpskamer bij u in de buurt. Of neem contact op met de gemeente Leeuwarden. Voor een voorziening vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

Kunt u tijdelijk niet meer zelfstandig wonen, omdat u een behandeling of geneeskundige zorg nodig heeft?

Voor vragen over behandeling of geneeskundige zorg neemt u contact op met uw (huis)arts.

Kunt u blijvend niet meer zelfstandig wonen?

Kunt u blijvend (voor de rest van uw leven) niet meer zelfstandig wonen, vanwege:

  • lichamelijke ziekte
  • psychogeriatrische problemen (bijvoorbeeld dementie)
  • verstandelijke beperking
  • lichamelijke handicap
  • zintuiglijke handicap
  • psychiatrische problemen

Is het nodig dat er overdag en ’s nachts iemand is die op u let of er direct voor u is als u dat nodig heeft? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Vraag Wlz-zorg aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Andere mogelijke oplossingen

Heeft u andere vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.