Inhoudsopgave:

Heeft u hulp bij huishouden nodig?

U kunt (betaalde) hulp bij het huishouden zoeken in uw eigen omgeving. Ook kunt u gebruik maken van een wasservice voor uw was, een maaltijdservice voor uw eten, of een bezorgservice van de supermarkt voor uw boodschappen.

Heeft u een indicatie Wlz-zorg?

Heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Vraag hulp bij huishouden aan bij het Zorgkantoor Friesland. Hulp bij huishouden is een vorm van ‘Langdurige zorg’.

Is dit geen oplossing voor u?

Dan kunt u mogelijk hulp bij het huishouden krijgen vanuit de Wmo. Neem hiervoor contact op met MIEP Huishoudservice en Thuiszorg Het Friese Land. Zij organiseren samen de hulp bij het huishouden voor de gemeente Leeuwarden. U kunt hulp bij het huishouden aanvragen via de website van HbH Leeuwarden of bellen via 058-2337777. MIEP Huishoudservice en Thuiszorg Het Friese Land kijken samen met u welke ondersteuning u nodig heeft. Voor een voorziening vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

Wilt u Hulp bij Huishouden vanuit de Wmo zelf inkopen met een Persoonsgebonden budget?

Wanneer hoor ik meer?

Binnen 6 weken wordt u gebeld door een medewerker van de gemeente Leeuwarden. De gemeente wil eerst graag meer weten over uw situatie. Dit kan door een telefonisch gesprek of een gesprek bij u thuis. Samen met u wordt gekeken naar uw situatie en welke oplossingen er zijn. Daarna bepaalt de gemeente of u in aanmerking komt voor een voorziening vanuit de Wmo (bijvoorbeeld een Hulp bij Huishouden).

Na het gesprek ontvangt u binnen 2 weken een antwoord. Soms zijn er erg veel aanvragen voor een voorziening vanuit de Wmo. Dan kan het iets langer duren. De gemeente Leeuwarden laat u dit dan weten.

Heeft u al hulp bij huishouden vanuit de Wmo?

Voor vragen, het doorgeven van een wijziging of het verlengen van uw hulp bij huishouden kunt u terecht bij de organisatie van uw eigen hulp.

U kunt contact opnemen met MIEP Huishoudservice:

  • Telefonisch via: 0111 410 009
  • Mailen naar: info@miep.nu

U kunt contact opnemen met Thuiszorg Het Friese Land:

  • Telefonisch via: 0900 8864
  • Mailen naar: info@thfl.nl

Heeft u zelf hulp bij huishouden ingekocht met een PGB?

Voor vragen, het doorgeven van een wijziging of het verlengen van uw hulp bij huishouden kunt u terecht bij de gemeente.

  • Voor vragen over PGB kunt u de gemeente bellen via 14058.
  • Voor het doorgeven van wijzigingen vult u een wijzigingsformulier in.
  • Voor verlengen van uw hulp geeft u een melding door aan de gemeente.

Hoe geef ik een melding door aan de gemeente Leeuwarden?

Andere mogelijke oplossingen

Heeft u andere vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.