Inhoudsopgave:

Heeft u mantelzorgondersteuning nodig?

Er kan ondersteuning geboden worden in de vorm van activiteiten voor lotgenoten, praktische ondersteuning of tijdelijke overname van zorg.

Activiteiten voor lotgenoten

Er kan ondersteuning geboden worden in de vorm van activiteiten voor lotgenoten. Bijvoorbeeld:

  • Een mantelzorgcafé.
  • Bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers.
  • Een activiteit rond de dag van de mantelzorg.

Praktische ondersteuning

Er kan praktische ondersteuning geboden worden. Bijvoorbeeld:

  • Ondersteuning bij regelzaken.
  • Hulp bij het invullen van formulieren.

Tijdelijke overname van zorg

Er kan ondersteuning geboden worden door het tijdelijk overnemen van de zorg, door een vrijwilliger of hulpverlener. Dit wordt ook wel ‘vervangende zorg’ of ‘respijtzorg’ genoemd. Vervangende zorg kan bij u thuis, of in de vorm van een (kortdurend) verblijf in een (logeer)appartement geboden worden. Een verblijf kan regelmatig geboden worden. Bijvoorbeeld 1 weekend per maand of 1 dag per week. Een verblijf kan ook 1 keer geboden worden. Bijvoorbeeld bij een dagje uit, vakantie of geplande ziekenhuisopname.

Meer informatie?

Voor informatie over mantelzorgondersteuning kunt u (op afspraak) naar de buurt- en dorpskamers. Hier zijn vrijwilligers en beroepskrachten van Amaryllis aanwezig. Zij kijken samen met u hoe uw zorgtaken kunnen worden verlicht.

Andere mogelijke oplossingen

Heeft u andere vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.