Inhoudsopgave:

Wat is een eigen bijdrage?

Hulp en ondersteuning kost geld. De gemeente betaalt een groot deel van deze kosten. Een deel van deze kosten betaalt u zelf. Dit noemen we een ‘eigen bijdrage’ in de kosten.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage is voor de meeste Wmo-voorzieningen € 20,60 per maand. Deze bijdrage betaalt u aan het ‘Centraal Administratiekantoor (CAK)‘.

Reisbijdrage Wmo-taxivervoer

Voor het Wmo-taxivervoer betaalt u een reisbijdrage die gelijk is aan het tarief van het openbaar busvervoer. Dit is een reisbijdrage per rit (instaptarief) én een reisbijdrage per kilometer. Een rit is een enkele reis. U betaalt de reisbijdrage aan het taxibedrijf waar de gemeente Leeuwarden een contract mee heeft. Dit is nu Taxi Witteveen. De reisbijdragen passen we ieder jaar aan. De reisbijdragen voor 2024 zijn:

 • Voor personen jonger dan 65 jaar: € 1,08 per rit (instaptarief) én € 0,187 per kilometer.
 • Voor personen van 65 jaar of ouder: € 0,71 per rit (instaptarief) én € 0,123 per kilometer.
 • Voor meereizende kinderen jonger dan 12 jaar: € 0,71 per rit (instaptarief) én € 0,123 per kilometer.
 • Voor meereizende kinderen jonger dan 4 jaar (met een maximum van 2 per rit): Geen reisbijdrage.
 • Voor een begeleider op (medische) indicatie: Geen reisbijdrage.

U betaalt Taxi Witteveen voor ritten die de gemeente niet vergoedt. Het tarief van Taxi Witteveen hiervoor is:

 • Voor een meereizende van 12 jaar en ouder: € 2,50 per rit.
 • Voor ritten buiten het vervoersgebied, dit is maximaal 25 kilometer vanaf uw woonadres: € 1,60 per kilometer.

Eigen bijdrage Beschermd Wonen

De eigen bijdrage voor Beschermd wonen hangt af van de soort ondersteuning die u krijgt. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK.

 • Voor Intramuraal beschermd wonen (in een instelling van een zorgaanbieder waar de gemeente een contract mee heeft) geldt een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Het CAK berekent de hoogte van uw eigen bijdrage.
 • Voor Intramuraal beschermd wonen (die u zelf inkoopt met een Persoonsgebonden budget) geldt op dit moment een eigen bijdrage van € 20,60 per maand.
 • Voor Ambulant beschermd wonen, JongThuis of ThuisBasis geldt op dit moment een eigen bijdrage van € 20,60 per maand.

Eigen bijdrage Opvang

Voor Opvang is de eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen en van de soort Opvang. Dit kan bijvoorbeeld een dagopvang, nachtopvang, vrouwenopvang zijn. Deze bijdrage betaalt u aan de Opvang en niet aan het CAK.

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

U betaalt geen eigen bijdrage voor:

 • Een rolstoel.
 • Een hulpmiddel voor een minderjarige.
 • Het gebruik van cliëntondersteuning.
 • Een vergoeding voor informele ondersteuning in de vorm van Kortdurend Verblijf of Dagbesteding.
 • Een voorziening waarvan de kostprijs met de eigen bijdrage helemaal is afbetaald.

U betaalt ook geen eigen bijdrage als u:

 • Al voor een andere voorziening vanuit de Wmo of Wlz een eigen bijdrage betaalt.
 • Getrouwd bent of een geregistreerde partner heeft én u of uw partner jonger is dan de AOW leeftijd.

Meer informatie over de eigen bijdrage?

Meer informatie over de ‘eigen bijdrage’ kunt u vinden op de website van het ‘Centraal Administratiekantoor’ (CAK). U kunt het CAK bellen via telefoonnummer 0800-1925.

Eigen bijdrage terug krijgen vanuit zorgverzekering

U kunt uw eigen bijdrage bij sommige aanvullende zorgverzekeringen (deels) terug krijgen.

Heeft u via de gemeente Leeuwarden de aanvullende zorgverzekering AV Frieso Compleet afgesloten bij De Friesland Zorgverzekeraar? Dan kunt u de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen terug krijgen.

Meer informatie?

Extra kosten door uw ziekte of handicap?

Leven met een chronische ziekte of handicap levert vaak extra kosten op. Daarom kunt u zorgkosten terug vragen via uw belastingaangifte of gebruik maken van financiële regelingen.

Meer informatie en uitleg vindt u op de website van ‘Meerkosten.nl’.

Meer informatie

Meer informatie over de Wmo vindt u op pagina Wmo.