Inhoudsopgave:

Wat is dagbesteding?

Dagbesteding is een aanbod van activiteiten met begeleiding waardoor u:

  • Vaardigheden behoudt. Om te voorkomen dat u achteruit gaat en u zichzelf niet meer kunt redden.
  • Vaardigheden kunt verbeteren of leren. Zodat u zich uiteindelijk weer zelf kunt redden, (vrijwilligers)werk kunt doen, onderwijs kunt volgen of deel kunt nemen aan (sport)activiteiten bij u in de buurt.

Heeft u dagbesteding nodig?

U kunt hulp vragen in uw eigen omgeving.

Heeft u een reden waarom u niet kunt werken (arbeidsbeperking)?

  • Kunt u door een ziekte of handicap alleen met hulp of begeleiding werken? Of kunt u door ziekte of handicap helemaal niet werken?
  • Kunt u door uw ziekte of handicap niet het minimumloon verdienen?
  • Kunt u alleen met begeleiding en aanpassingen op een werkplek werken?
  • Heeft u op jonge leeftijd een ziekte of handicap gekregen en kunt u daardoor nu en in de toekomst niet meer werken?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een indicatie van het UWV. Zij kunnen u de volgende indicaties geven:

  • Indicatie banenafspraak
  • Advies indicatie beschut werk
  • Toekenning Wajong-uitkering

Meer informatie en uitleg hierover vindt u op de website van het UWV.

Heeft u een Wajonguitkering, WIA, WAO of WW-uitkering via het UWV?

Informeer bij het UWV naar de mogelijkheden voor ondersteuning en werk.

Heeft u een bijstandsuitkering via de gemeente?

Informeer bij uw contactpersoon van de gemeente Leeuwarden naar de mogelijkheden voor ondersteuning bij het zoeken van werk of een opleiding.

Heeft u een indicatie Wlz-zorg?

Heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Vraag dan de Dagbesteding aan bij het ‘Zorgkantoor Friesland’. Dagbesteding is een vorm van ‘Langdurige zorg’.

Vragen of hulp nodig?

Ga langs bij de Buurt- of dorpskamer bij u in de buurt. Of neem contact op met de gemeente Leeuwarden. Voor een voorziening vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

Andere mogelijke oplossingen

Heeft u andere vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.