Inhoudsopgave:

Uw ideeën voor het Ontwikkelkader Spoordok

Samen met de eigenaren – en met bijdragen uit de samenleving  – hebben wij al een gebiedsvisie Spoordok gemaakt. Nu werkt de gemeente samen met de eigenaren en een ontwerpteam van ZUS en Vakwerk aan de volgende stap. Namelijk het ontwikkelkader Spoordok. In het ontwikkelkader worden de deelgebieden, de stedenbouwkundige kaders en het programma verder uitgewerkt.

Bijeenkomst 30 november 2022 en 9 januari 2023

U kon tijdens deze bijeenkomsten input geven voor de toekomst van Spoordok. Daar is gretig gebruik van gemaakt. Bij de maquette werden vele ideeën op briefjes geplaatst in de thema’s mobiliteit, openbare ruimte, wonen en gebouwen, duurzaamheid en identiteit. De ideeën hebben we samengevat in één document. Het ontwerpteam neemt deze mee in de uitwerking van het ontwikkelkader.

Stappen: samen Spoordok maken

De ontwikkeling van Spoordok kost tijd en vindt niet van de één op de andere dag plaats. We hebben elkaar de aankomende jaren hard nodig om van Spoordok werkelijkheid te maken. Samen met eigenaren, deskundige partners en de samenleving. Spoordok maken we samen!

Gebiedsvisie (afgerond)

Gebiedsregisseurs Gemeente Leeuwarden en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling werkten samen met onder andere grondeigenaren en adviesbureaus ZUS en SITE aan de gebiedsvisie voor Spoordok. ‘Spoordok Leeuwarden, een inspiratiedocument’ was voor deze visie de basis. De gebiedsvisie is eind 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Tijdens het evenement Grensverleggend Spoordok in september en oktober 2021 konden inwoners Spoordok ontdekken en proeven. En vooral meedenken over de toekomst van Spoordok. Dat kon tijdens een expo in winkelcentrum Zaailand, door online vragen te beantwoorden, mee te wandelen door het gebied en door mee te praten tijdens een online tafelgesprek onder leiding van journaliste en voormalig profwielrenster Marijn de Vries. De informatie die werd opgehaald is verwerkt in de gebiedsvisie. U kunt het tafelgesprek Spoordok hieronder terugkijken:

Over Project Spoordok

Spoordok ligt vlakbij het station, tegen de binnenstad aan en tussen het spoor, de Harlingervaart, het Stephensonviaduct en het gebouw van Rijkswaterstaat. Door de centrale ligging biedt het Spoordok economische en ruimtelijke kansen. De herontwikkeling van Spoordok draagt bij aan de grote opgaven waar Leeuwarden, de provincie en het land voor staat. Denk aan onderwerpen zoals het klimaat, biodiversiteit, energie, mobiliteit, woningbehoefte en economische ontwikkeling. Bij woningbouw in Spoordok, zijn betaalbaarheid, duurzaamheid en circulair bouwen belangrijke onderwerpen.

Onderdeel van Spoorzone Leeuwarden

Acht projecten en locaties dwars door Leeuwarden heen vormen samen Spoorzone Leeuwarden. In Spoorzone Leeuwarden gaan wonen, werken en een duurzame inrichting van het openbare gebied hand in hand met grote kansen voor verbeteringen in het spoor. De acht projecten van Spoorzone Leeuwarden zijn Mobiliteitshub Werpsterhoeke, Middelsee, Spoorbrug Van Harinxma, Zwettehaven, Spoordok, Media en Innovatiecampus (MICA), Spoor Leeuwarden-Groningen op -1 en de Merodestraat.

Nieuwsbrieven en contact

Wilt u de digitale nieuwsbrief over Spoordok automatisch ontvangen? Vul dan uw gegevens in en meld u aan.

Heeft u vragen over project Spoordok? Of wilt u meer weten? Neem contact op via het e-mailadres spoordok@leeuwarden.nl.