Inhoudsopgave:

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Bekendmaking

Voorgenomen gemeentelijke besluiten kondigt de gemeente wekelijks aan in de bekendmakingen op haar website en in de Huis aan Huis. Als het voorgenomen besluit alleen voor u van belang is, kunt u ook een brief hierover krijgen.

Hoe indienen

Wilt u een zienswijze ‘Ruimtelijk plan in procedure’ indienen?

Meer informatie vindt u op de pagina ‘Ruimtelijke plannen (inkijken en reageren)’.

Wilt u een andere zienswijze indienen?

Dien het verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzagetermijn in. Uw verzoek moet in ieder geval binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend zijn. Meestal is dit 6 weken, tenzij een andere termijn bekendgemaakt is.

Hoe dien ik zienswijze in?

 • Schriftelijk
  • Als u de zienswijze schriftelijk indient, vermeldt u in uw brief aan de gemeente:
   • het voorgenomen plan of besluit waarover u een zienswijze indient;
   • het dossiernummer van het voorgenomen plan of besluit;
   • de redenen waarom u een zienswijze indient;
   • de datum;
   • uw naam en adres;
   • uw handtekening.

Als iemand anders een zienswijze voor u indient, moet u een door u ondertekende schriftelijke machtiging meesturen.

U richt uw brief aan degene die het besluit heeft genomen. Bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.

 • Mondeling
  • Neem contact op met de gemeente Leeuwarden om een afspraak te maken.