Inhoudsopgave:

Wanneer planschade indienen

  • Als u vindt dat u bent benadeeld door een bestemmingsplan van de gemeente (een afwijking van het bestemmingsplan).
  • Als uw woning in waarde is gedaald.
  • Als uw woongenot is verminderd na wijziging van een bestemmingsplan.

Wanneer is geen vergoeding mogelijk?

Heeft u al op een andere manier een vergoeding voor de schade ontvangen, bijvoorbeeld door koop, onteigening of verzekering? Dan kunt u niet ook nog van de gemeente een vergoeding krijgen.

Wanneer mag ik antwoord verwachten op mijn aanvraag?

Het kan een jaar duren voordat u van de gemeente antwoord op uw aanvraag krijgt.

Hoe indienen

Binnen 5 jaar nadat het betreffende bestemmingsplan is gewijzigd, vraagt u planschade aan bij de gemeente.

U kunt dit op de volgende manieren aanvragen:

Bezwaar

  • Bent u het niet eens met het besluit op uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken.
  • Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Kosten

Een aanvraag planschadevergoeding kost € 300,-. U krijgt dit bedrag terug als de vindt dat u gelijk heeft.

Wet- en regelgeving

  • Wet ruimtelijke ordening
  • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.