Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het formulier tegemoetkoming in schade en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis.

Wanneer is geen vergoeding mogelijk?

Heeft u al op een andere manier een vergoeding voor de schade ontvangen, bijvoorbeeld door koop, onteigening of verzekering? Dan kunt u niet ook nog van de gemeente een vergoeding krijgen.

Wanneer krijg u antwoord

Dit kan 1 jaar duren.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit op uw aanvraag?

Dan kunt u bezwaar maken.

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift?

Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Kosten

Een aanvraag planschadevergoeding kost € 300,-. U krijgt dit bedrag terug als de vindt dat u gelijk heeft.

Wet- en regelgeving

  • Wet ruimtelijke ordening
  • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.