Inhoudsopgave:

Voorbeelden van cultuurhistorisch landschap

  • Oude wegen die verhoogd in het landschap liggen (dyken).
  • Kronkelende sloten als overblijfsel van de loop van een oude geul.
  • Sloten rondom een historische boerderij.
  • Oude (agrarische) verkavelingssloten.
  • Eendenkooien.

Vergunning

Check het omgevingsplan

In een omgevingsplan staat of een sloot, waterloop, weg of gebied cultuurhistorisch waardevol is. Dit kan op verschillende manieren worden aangegeven. Er kan sprake zijn van een ‘dubbelbestemming – Waarde Cultuurhistorie’. Of er staat in de regels bij een bestemming dat het landschap beschermd is, of er is een ‘werkingsgebied’ waarmee het landschap is beschermd In deze situaties mag u het landschap niet veranderen. Soms wordt er een uitzondering gemaakt. Vraag een omgevingsvergunning  aan.

Watervergunning

In veel gevallen heeft u een watervergunning nodig. Neem contact op met Wetterskip Fryslân.

Beschermde diersoorten en plantensoorten

Zijn er beschermde diersoorten en plantsoorten aanwezig? Dan heeft u misschien te maken met regels voor soortenbescherming uit de Omgevingswet. Neem contact op met de Provincie Fryslân.

Landschapsbiografie

Op de website Landschapsbiografie kunt u verhalen lezen en vindt u kaarten en afbeeldingen over het ontstaan van ons landschap. Ons landschap is het resultaat van eeuwenlange vorming. Het veranderde door bijvoorbeeld de ijstijd, erosie, vervening en door de bewoners van het gebied.

Voor wie?

De landschapsbiografie is er voor iedereen. Van natuurliefhebbers, inwoners, boeren, natuurbeheerders,  tot ontwerpers en beleidsmakers.

U kunt het landschapsbiografie gebruiken om meer te weten te komen over het landschap van de gemeente. Voor het opstellen van allerlei soorten plannen zoals gebiedsplannen, herinrichtingsplannen, recreatie-routes en dorpsvisies.

Kosten

De kosten staan in de Tarieventabel Algemene legesverordening.

Wet- en regelgeving

De volgende wet vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

  • Omgevingswet.

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

  • Erfgoedverordening gemeente Leeuwarden.