Inhoudsopgave:

Voorbeelden van cultuurhistorisch landschap

  • Oude wegen die verhoogd in het landschap liggen (dyken).
  • Kronkelende sloten als overblijfsel van de loop van een oude geul.
  • Sloten rondom een historische boerderij.
  • Oude (agrarische) verkavelingssloten.
  • Eendenkooien.

Vergunning

Check het bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat of een sloot, waterloop, weg of gebied cultuurhistorisch waardevol is. Dit kan op verschillende manieren worden aangegeven. Er kan sprake zijn van een ‘dubbelbestemming’ of er staat in de regels da de bestemming ‘agrarisch’ is. In deze situaties mag u het landschap niet veranderen. Soms wordt er een uitzondering gemaakt, vraag een omgevingsvergunning (uitvoeren van een werk) aan.

Watervergunning

In veel gevallen heeft u een watervergunning nodig. Neem contact op met Wetterskip Fryslân.

Beschermde diersoorten en plantensoorten

Zijn er beschermde diersoorten en plantsoorten aanwezig? Dan heeft u misschien te maken met de Wet natuurbescherming. Neem contact op met de Provincie Fryslân.

Landschapsbiografie

Op de website Landschapsbiografie kunt u verhalen lezen en vindt u kaarten en afbeeldingen over het ontstaan van ons landschap. Ons landschap is het resultaat van eeuwenlange vorming. Het veranderde door bijvoorbeeld de ijstijd, erosie, vervening en door de bewoners van het gebied.

Voor wie?

De landschapsbiografie is er voor iedereen. Van natuurliefhebbers, inwoners, boeren, natuurbeheerders,  tot ontwerpers en beleidsmakers.

Waarvoor?

U kunt het landschapsbiografie gebruiken om meer te weten te komen over het landschap van de gemeente. Voor het opstellen van allerlei soorten plannen zoals gebiedsplannen, herinrichtingsplannen, recreatie-routes en dorpsvisies.

Fotowedstrijd

Kent u een plek in het landschap van onze gemeente die u bijzonder vindt? Een speciale plek waar u graag komt? Of juist iets waar u dagelijks aan voorbij fietst?

Hoe kunt u mee doen?

Maak een foto van deze plek en deel deze foto via website Landschapsbiografie. Dit kan van 25 mei 2023 tot en met 31 augustus 2023.

Wat kunt u winnen?

De winnaar mag 24 vrienden en familieleden meenemen op excursieboot ‘De Blaustirns’ om op zonne-energie door de Friese natuur te varen. Daarnaast zullen de mooiste foto’s op groot formaat te bewonderen zijn in een tijdelijke expositie in het Historisch Centrum Leeuwarden.

Kosten

Een omgevingsvergunning kost minimaal € 551,36. Hierbij gaat het om een omgevingsvergunning met deelactiviteit ‘Uitvoeren van een werk of werkzaamheden (aanleggen)’.

Wet- en regelgeving

  • Wet ruimtelijke ordening
  • Erfgoedverordening gemeente Leeuwarden

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.