Home

Nieuws

Openingstijden rondom feestdagen

Rondom de feestdagen zijn er afwijkende openingstijden van het...

Vrijdagmarkt terug op Wilhelminaplein

Warenmarkt op dinsdag in plaats van vrijdag

Vanwege Tweede Kerstdag is de reguliere markt van volgende...

Parkeerkorting voor inwoner binnenstad

Als extra service biedt de gemeente Leeuwarden inwoners van de...

Extra koopzondagen en koopavonden in december 2014

In november december zijn er naast de koopavonden op donderdag...

Nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari in de Harmonie

Burgemeester Ferd Crone en de wethouders nodigen u van harte...

Nieuws RS

 • Rondom de feestdagen zijn er afwijkende openingstijden van het Stadskantoor.

  17-12-2014
 • Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. De nieuwe wet heeft vooral financiële gevolgen...

  18-12-2014
 • Vrijdagmarkt terug op Wilhelminaplein

  Vanwege Tweede Kerstdag is de reguliere markt van volgende week vrijdag verplaatst naar dinsdag 23 december. Een mooi moment om de laatste kerstinkopen te doen.

  19-12-2014
 • Als extra service biedt de gemeente Leeuwarden inwoners van de binnenstad vanaf 1 januari 2015, 50% korting op een jaarabonnement voor het parkeren in één van de parkeergarages.

  19-12-2014
 • In december 2014 controleren handhavers van Stadstoezicht op het gebruik en bezit van vuurwerk. Vooral het te vroeg beschikbaar hebben en afsteken van vuurwerk door jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17...

  15-12-2014
 • Auto's op autoweg

  No't de heak om Ljouwert sa goed as klear is en it Noardwesttingint al iepensteld is, soe it neffens de fraksje fan de FNP in goede saak wêze om de gefolgen foar de ferkearsstreamen dy't Ljouwert yn- en útgeane...

  10-12-2014
 • Gezondheidszorg

  De PvdA vindt het belangrijk dat zorg voor iedereen in Leeuwarden betaalbaar en toegankelijk is. De laatste tijd komen er steeds meer berichten naar buiten dat mensen zorg gaan mijden omdat zij de eigen bijdrage...

  10-12-2014
 • Fietsen bij Station

  Regelmatig is er te weinig stallingscapaciteit voor fietsen aan de voorkant van het NS station in Leeuwarden. Vooral in het weekend is het vaak een chaos. Fiesten buiten de rekken worden af en toe verwijderd...

  08-12-2014
 • Politieke groeperingen (partijen) die in Fryslân onder een bepaalde aanduiding (naam) willen deelnemen aan de verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart  2015, moeten deze aanduiding uiterlijk op...

  13-11-2014
 • computer I pad

  In een artikel in de Leeuwarder Courant is te lezen dat van 24 gemeenten de computertoegang lang heeft opengestaan voor potiëntele hackers. Het zou mogelijk geweest zijn privégegevens van anderen te gebruiken...

  17-11-2014
 • zonnepaneel

  In 2012 heeft de gemeenteraad de motie 'slim beheer van braakliggende gronden' aangenomen. Onderdeel van de motie is het opwekken van zonne energie. In zijn reactie gaf het college aan dat er plannen waren voor...

  12-11-2014

Live-uitzendingen

Iedere maandag van 19:00 tot ongeveer 22:30 kunt u via http://leeuwarden.notubiz.nl/live live-uitzendingen van gemeenteraadsvergaderingen zien.

Hoog contrast

Logo Drempelvrij