Home

Nieuws

Centrum voor Jeugd en Gezin

Week van de Opvoeding, doe mee!

Van 6 tot en met 11 oktober 2014 is de landelijke Week van de...

Stadshal gemeente Leeuwarden

Afhalen reisdocumenten en rijbewijzen niet mogelijk op 10 oktober

Het is vrijdag 10 oktober 2014 niet mogelijk om reisdocumenten...

Netwerkbijeenkomst Groen Werkt!

In aanloop naar de 6e Dag van de Duurzaamheid organiseren de...

Sportende kinderen

Subsidie sportevenementen

Wilt u een sportevenement organiseren en daarvoor subsidie...

Logo CH2018

Poëtische piepers vanuit Leeuwarden naar Malta

Als 1e zichtbare activiteit van de samenwerking tussen de...

Nieuws RS

 • Burgemeester en wethouders hebben het Businessplan "Blokhuispoort Leeuwarden, verandering en vernieuwing" vastgesteld. De gemeente Leeuwarden neemt de Blokhuispoort van het Rijk over. De Nationale Maatschappij...

  02-10-2014
 • Stadshal gemeente Leeuwarden

  Het is vrijdag 10 oktober 2014 niet mogelijk om reisdocumenten en rijbewijzen af te halen in het Stadskantoor van de gemeente Leeuwarden. Dit in verband met werkzaamheden en onderhoud aan het uitgiftesysteem van...

  06-04-2014
 • Kazerne Brandweer Leeuwarden

  De inspectie Veiligheid en Justitie heeft op 2 juli 2014 hun rapport over de brand op de Kelders aan de burgemeester aangeboden. Daarin staan aanbevelingen en leerpunten. Het college van burgemeester en...

  16-09-2014
 • De voorbereidende werkzaamheden op het terrein van de ijshal zijn al in gang gezet. Maar voordat de daadwerkelijke bouw kan beginnen moet er nog iets heel belangrijks gebeuren; het ondertekenen van de contracten...

  25-09-2014
 • Overleg en ondertekening koploperproject

  Op woensdag 24 september zijn 10 Leeuwarder bedrijven in samenwerking met Dzyzzion en A7Westergozone gestart met het Koploperproject Duurzaam Ondernemen voor de gemeente Leeuwarden.

  25-09-2014
 • huishoudelijke hulp

  Het Rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp via de Wmo vanaf volgend jaar. Als gemeente voor 15 oktober 2014 een verklaring indienen dan ontvangen ze hun aandeel in de extra middelen...

  24-09-2014
 • Leeuwarder bos

  De fractie van de PvdA vindt het belangrijk dat Leeuwarders prettig kunnen wonen en recreëren in de eigen omgeving. De geplande bomenkap in het Leeuwarder bos heeft sterke invloed op het karakter van het bos....

  24-09-2014
 • bureau

  De fractie van Verenigid Links heeft een vacature onder ogen gekregen waarin de sociale wijkteams Leeuwarden een vrijwilliger zoeken voor administratieve en huishoudelijke taken bij een van de wijkteams. De...

  24-09-2014
 • De Nieuwe Leeuwarder Partij(NLP)is bezorgd over de veiligheid van de fietspaden ter weerzijden van de Kanaalweg in de stad. De losliggende fietspaden zijn gemaakt van stoeptegels. De groeven tussen de tegels...

  29-09-2014
 • Stadhuis Leeuwarden

  De fractie van PALGroenLinks wil van het college weten of Leeuwarden ook mee wil werken aan opvang van asielzoekers. Door de oorlog is vooral de instroom van Syrische asielzoekers momenteel hoog. Andere...

  29-09-2014
 • euromunten en geldbriefjes op een hoopje

  De gemeente Leeuwarden heeft - eigenlijk net zoals iedere burger en bedrijf - een huishoudboekje. Dat huishoudboekje voor de gemeente heet de programmabegroting. In de programmabegroting staan de uitgaven en...

  19-09-2011
  1 reacties

Live-uitzendingen

Iedere maandag van 19:00 tot ongeveer 22:30 kunt u via http://leeuwarden.notubiz.nl/live live-uitzendingen van gemeenteraadsvergaderingen zien.

Hoog contrast

Logo Drempelvrij