Home

Nieuws

Openingstijden rondom feestdagen

Rondom de feestdagen zijn er afwijkende openingstijden van het...

Auto's op straat

Parkeervergunning verlengen

Wilt u uw parkeervergunning verlengen? Dat kan via de website...

Extra koopzondagen en koopavonden in december 2014

In november december zijn er naast de koopavonden op donderdag...

Nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari in de Harmonie

Burgemeester Ferd Crone en de wethouders nodigen u van harte...

Activiteiten Haakdagen 8-18 december

We naderen een belangrijke mijlpaal met de opening van De Haak...

Nieuws RS

 • Rondom de feestdagen zijn er afwijkende openingstijden van het Stadskantoor.

  17-12-2014
 • Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. De nieuwe wet heeft vooral financiële gevolgen...

  18-12-2014
 • In december 2014 controleren handhavers van Stadstoezicht op het gebruik en bezit van vuurwerk. Vooral het te vroeg beschikbaar hebben en afsteken van vuurwerk door jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17...

  15-12-2014
 • 80 studenten van D’Drive van het Friesland College, school voor Creatieve Industrie en Pedagogisch Werk, namen dinsdag 16 december de schutting om de bouwplaats van het Harmoniekwartier onder handen. Met de...

  16-12-2014
 • lantaarnpalen

  Voor 2015 heeft de gemeente Leeuwarden vervangingswerkzaamheden gepland aan de straatverlichting in Westeinde. In verband met de voorbereiding van deze plannen laat de gemeente metingen uitvoeren aan de...

  18-12-2014
 • Auto's op autoweg

  No't de heak om Ljouwert sa goed as klear is en it Noardwesttingint al iepensteld is, soe it neffens de fraksje fan de FNP in goede saak wêze om de gefolgen foar de ferkearsstreamen dy't Ljouwert yn- en útgeane...

  10-12-2014
 • Gezondheidszorg

  De PvdA vindt het belangrijk dat zorg voor iedereen in Leeuwarden betaalbaar en toegankelijk is. De laatste tijd komen er steeds meer berichten naar buiten dat mensen zorg gaan mijden omdat zij de eigen bijdrage...

  10-12-2014
 • Fietsen bij Station

  Regelmatig is er te weinig stallingscapaciteit voor fietsen aan de voorkant van het NS station in Leeuwarden. Vooral in het weekend is het vaak een chaos. Fiesten buiten de rekken worden af en toe verwijderd...

  08-12-2014
 • Politieke groeperingen (partijen) die in Fryslân onder een bepaalde aanduiding (naam) willen deelnemen aan de verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart  2015, moeten deze aanduiding uiterlijk op...

  13-11-2014
 • computer I pad

  In een artikel in de Leeuwarder Courant is te lezen dat van 24 gemeenten de computertoegang lang heeft opengestaan voor potiëntele hackers. Het zou mogelijk geweest zijn privégegevens van anderen te gebruiken...

  17-11-2014
 • zonnepaneel

  In 2012 heeft de gemeenteraad de motie 'slim beheer van braakliggende gronden' aangenomen. Onderdeel van de motie is het opwekken van zonne energie. In zijn reactie gaf het college aan dat er plannen waren voor...

  12-11-2014

Live-uitzendingen

Iedere maandag van 19:00 tot ongeveer 22:30 kunt u via http://leeuwarden.notubiz.nl/live live-uitzendingen van gemeenteraadsvergaderingen zien.

Hoog contrast

Logo Drempelvrij