Home

Nieuws

Uitbreiding WaterCampus Leeuwarden is klaar

Op vrijdag 23 januari was de officiële sleuteloverdracht van...

Paspoort

Onderhoud paspomaat 23 januari

Het is vrijdagmorgen 23 januari 2015 tot 13.00 uur niet...

Auto's rijden door sneeuw en ijzel

Vragen en antwoorden over gladheidbestrijding

Onder welke omstandigheden wordt gestrooid? Op deze pagina...

Transvaalwijk

Gemeentelijke heffingen/WOZ 2015

Bij circa 55.000 adressen in de gemeente Leeuwarden valt eind...

Buurtpreventieteam

Buurtpreventie bijeenkomst

Op dinsdag 20 januari 2015 heeft de gemeente Leeuwarden de...

Nieuws RS

 • Op vrijdag 23 januari was de officiële sleuteloverdracht van de nieuwbouw van WaterCampus Leeuwarden aan huurders Wetsus en het Noorse Aqua Nirvana Foundation. Wethouder Deinum overhandigde namens eigenaar...

  23-01-2015
 • Buurtpreventieteam

  Op dinsdag 20 januari 2015 heeft de gemeente Leeuwarden de eerste buurtpreventie bijeenkomst georganiseerd. Ruim 50 leden van de buurtpreventieteams Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Molenpad-...

  22-01-2015
 • Inwoners van de gemeente Leeuwarden kunnen gratis gebruik maken van het digitale Geldplan´Beter Rondkomen´ van het Startpunt geldzaken. Dit online actieplan geeft tips voor het in balans brengen van inkomen en...

  14-01-2015
 • Vanaf 22 januari 2015 is het Biketeam van Stadstoezicht actief in Leeuwarden. 14 handhavers slaagden deze week de biketraining. Daarmee volgt Stadstoezicht politie en andere handhavingsteams in ons land.
  ...

  22-01-2015
 • Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. De nieuwe wet heeft vooral financiële gevolgen...

  18-12-2014
 • initiatieven in wijken en dorpen

  Maandag 26 januari is het forum van het Politiek Podium geheel gewijd aan het wijken en dorpenbeleid. Hoe gaan de gemeente en de wijken en dorpen de komende jaren met elkaar om? Hoe gaat we samenwerken om ervoor...

  22-01-2015
 • Winkelende mensen op Nieuwestad Leeuwarden

  In het Friesch Dagblad is onlangs een artikel verschenen met de kop 'Ondernemers moeten naam van gevel halen'. In het artikel wordt gesproken over de controle van 500 tot 600 winkelpanden op het gebruik van...

  19-01-2015
 • schaatsen

  De fraksje fan de FNP hat út de media fernommen dat der ûndudlikens is oft it keunstwurk 'de âlvesêderider' stean bliuwe sil foar de yngong fan it WTC hotel yn Ljouwert of dat it byld ferhuzje sil nei in oar...

  19-01-2015
 • water

  De fractie van D66 heeft kennis genomen van het verslag over de resultaten van de aanpak Slim met water en energie in de periode 2011 tot en met 2013. In het verslag staat beschreven wat de resultaten na drie...

  21-01-2015
 • Computer

  De fracties van D66 en PvdA hebben vorig jaar al twee keer schriftelijke vragen aan het college gesteld over privacy en msbruik van persoonsgegevens. De vragen zijn niet naar tevredenheid beantwoord. De fracties...

  12-01-2015
 • computer I pad

  In een artikel in de Leeuwarder Courant is te lezen dat van 24 gemeenten de computertoegang lang heeft opengestaan voor potiëntele hackers. Het zou mogelijk geweest zijn privégegevens van anderen te gebruiken...

  17-11-2014

Live-uitzendingen

Iedere maandag van 19:00 tot ongeveer 22:30 kunt u via http://leeuwarden.notubiz.nl/live live-uitzendingen van gemeenteraadsvergaderingen zien.

Hoog contrast

Logo Drempelvrij