Inhoudsopgave:

College van burgemeester en wethouders

Een overzicht van het college van burgemeester en wethouders vindt u hieronder:

College Leeuwarden (namen, foto’s en portefeuilles).

 

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgermeester en wethouders. De burgemeester handhaaft de openbare orde en veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders (b. en w.) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college maakt het beleid voor de gemeente. Daarnaast voert het college zelfstandig wetten en regelingen van Rijk en provincie uit. Alle informatie over vergaderingen van b. en w., de agenda en de bijbehorende stukken vindt u op de website Bestuurlijke informatie.

Gemeenteraad (vergaderingen, agenda en livestream)

Een overzicht van de gemeenteraad Leeuwarden vindt u hieronder:

Gemeenteraad Leeuwarden (namen, foto’s en partijen)

 

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Hij bepaalt de hoofdlijnen voor het beleid van de gemeente en controleert het college van burgemeester en wethouders. Alle informatie over de vergaderingen van de gemeenteraad, de agenda en de bijbehorende stukken vindt u op de website Bestuurlijke informatie. De vergaderingen zijn live te volgen.

Rekenkamer

De Rekenkamer is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt. Zij onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt en of het beleid werkt. Daarmee ondersteunt de Rekenkamer de gemeenteraad. Meer informatie over de onderzoeksrapporten van de Rekenkamer vindt u op de website Bestuurlijke informatie.

Besluiten gemeenteraad en college

Het college vergadert iedere dinsdag. Vanaf dinsdagmiddag kunt u steeds de nieuwste vergaderstukken en besluiten inzien. De gemeenteraad vergadert iedere woensdag. De agenda en bijbehorende stukken worden 10 dagen van tevoren gepubliceerd.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2022-2026 staan de plannen en afspraken voor de 4 jaar durende bestuursperiode. Het coalitieakkoord krijgt jaarlijks zijn vertaling in de gemeentebegroting. Verantwoording over de plannen vindt plaats in de jaarstukken. In het online coalitieakkoord leest u hier meer over.

Begroting en jaarstukken

Begroting

In de begroting leest u wat de gemeente het komend jaar wil bereiken, wat ze daar voor gaat doen en hoeveel dat gaat kosten. Alle inkomsten, uitgaven en voorstellen voor nieuwe investeringen staan in de gemeentebegroting. Meer informatie vindt u op de website Bestuurlijke informatie.

Jaarstukken

In de jaarstukken leest u wat de gemeente het afgelopen jaar heeft bereikt, wat ze daarvoor heeft gedaan en hoeveel dat heeft gekost. De gemeenteraad stelt de begroting meestal vast in november en de jaarstukken in juli. Meer informatie vindt u op de website Bestuurlijke informatie.

Kinderraad en kinderburgemeester

De kinderraad is een project voor basisscholen in de gemeente Leeuwarden. Ieder jaar doen 6 scholen met groep 7 mee. De scholen leren over politiek en democratie. Op de dag van de kinderraad is er een debatwedstrijd. Eén groep wint met een plan, dat ook echt uitgevoerd gaat worden. Op deze dag wordt ook de nieuwe kinderburgemeester gekozen. Meer informatie vindt u op pagina Kinderraad en kinderburgemeester.

School en excursie

Wilt u met een groep van uw school een bezoek aan het stadhuis brengen? Dat kan. Samen met u wordt een programma samengesteld. Dat kan bestaan uit een bezoek aan de Raadzaal, met een verhaal over de lokale politiek en democratie. Gekoppeld aan een rondleiding door het stadhuis. U kunt ook zelf een debat organiseren in de Raadszaal. Neem contact op met de griffie via het e-mailadres griffie@leeuwarden.nl, om te overleggen wat er mogelijk is.