Inhoudsopgave:

Stempas niet ontvangen, kwijt of beschadigd

Vraag een nieuwe stempas aan. Dit kan mondeling of schriftelijk. U ontvangt de nieuwe stempas op het adres waar u op ingeschreven staat.

Mondeling aanvragen

Kom op zijn laatst op 14 maart voor 12.00 uur langs op het Gemeentehuis. Een afspraak maken is niet nodig. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Schriftelijk aanvragen

Vul het formulier Model J8 van de Rijksoverheid in. Het ingevulde en ondertekende formulier moet op zijn laatst 10 maart 2023 ontvangen zijn door de gemeente Leeuwarden:

 • Stuur een e-mail naar burgerzaken@leeuwarden.nl.
 • Of stuur het formulier op naar Gemeente Leeuwarden, afdeling Burgerzaken/Verkiezingen, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

Voorwaarden om te stemmen

U mag stemmen als u:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • op 30 januari 2023:
  • ingeschreven bent in de gemeente Leeuwarden;
  • de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Extra voorwaarden voor de Waterschapsverkiezingen

U mag stemmen als u op 30 januari 2023:

 • staat u ingeschreven in de gemeente Leeuwarden;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft of;
 • de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie of;
 • 5 jaar onafgebroken ingeschreven staat in Nederland en 5 jaar een geldige verblijfsvergunning heeft.

Iemand anders laten stemmen (volmacht)

Dit is mogelijk. De persoon die u machtigt mag naast zijn/haar eigen stem, maximaal 2 andere stemmen uitbrengen. Dit heet een volmacht. Regel een volmacht voordat u naar het stembureau gaat. Er is verschil tussen een onderhandse volmacht en een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht regelen

Een onderhandse volmacht kunt u pas regelen als u de stempas hebt ontvangen. Deze volmacht kan tot op de dag van de verkiezingen. Op het stembureau zelf kan dit niet worden geregeld.

 • Vul op de achterkant van uw stempas de naam in van de persoon die voor u gaat stemmen. Dit is de gemachtigde.
 • Zet uw handtekening op de juiste plek. Ook de gemachtigde zet zijn/haar handtekening.
 • Geef een kopie of scan van uw identiteitsbewijs mee aan gemachtigde.

Aandachtspunten bij onderhandse volmacht

Provinciale Staten

De persoon die voor u gaat stemmen (gemachtigde) moet in de gemeente Leeuwarden wonen en zelf ook een stempas hebben.

Waterschap
 • De persoon die voor u gaat stemmen (gemachtigde) moet in de gemeente Leeuwarden wonen en zelf ook een stempas hebben
 • De gemachtigde stemt zelf en brengt maximaal 2 extra stemmen uit voor Provinciale Staten en maximaal 2 extra stemmen voor het Waterschap.
 • De gemachtigde neemt een identiteitsbewijs van zichzelf mee. En een kopie, scan of foto van uw legitimatie. Uw identiteitsbewijs mag ook op een smartphone of tablet getoond worden.

Schriftelijke volmacht regelen

Een schriftelijke volmacht kunt u nu al regelen. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat en de stempas nog niet heeft ontvangen.

 • Vul formulier Model L 8 van de Rijksoverheid in. Doe dit samen met de persoon die u wilt machtigen.
 • Het ingevulde en ondertekende formulier moet op zijn laatst 10 maart 2023 ontvangen zijn door de gemeente Leeuwarden:
  • Stuur een e-mail naar verkiezingen@leeuwarden.nl.
  • Of stuur het formulier op naar Gemeente Leeuwarden, afdeling Burgerzaken/Verkiezingen, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.
 • Heeft u al een stempas in huis? Stuur deze dan met uw verzoek mee.

De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs. Daarmee kan hij/zij voor u stemmen.

Verhuizing op of na 30 januari 2023

Verhuisd naar een andere gemeente
Vraag een nieuwe stempas aan bij de gemeente Leeuwarden.

Verhuisd naar de gemeente Leeuwarden
U kunt uw stem uitbrengen in de gemeente waar u op 30 januari 2023 ingeschreven stond. Wilt u dit niet? Vraag op tijd een kiezerspas aan. Anders kunt u niet in de gemeente Leeuwarden stemmen.

In een andere gemeente stemmen (kiezerspas)

Dit is alleen mogelijk als u een stempas van een Friese gemeente heeft ontvangen.

Wilt u in een andere gemeente binnen de provincie Fryslân stemmen? Of binnen het gebied van Wetterskip Fryslân? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas vraagt u schriftelijk of mondeling aan bij de gemeente waar u op 30 januari 2023 stond ingeschreven.

Schriftelijk aanvragen

 • Vul het formulier Model K 6-1 van de Rijksoverheid in.
 • Het ingevulde formulier moet op zijn laatst op 10 maart 2023 ontvangen zijn door de gemeente Leeuwarden:
  • Stuur een e-mail naar burgerzaken@leeuwarden.nl.
  • Of stuur het formulier op naar Gemeente Leeuwarden, afdeling Burgerzaken/Verkiezingen, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

Mondeling aanvragen

Kom persoonlijk langs op het Gemeentehuis. Dit kan tot en met 14 maart 2023 12.00 uur.

Waar mag u stemmen met een kiezerspas?

Voor de verkiezingen Provinciale Staten mag u in elke andere gemeente binnen de Provincie Fryslân stemmen.

Voor de Waterschapsverkiezing mag u elke andere gemeente binnen de grenzen van Wetterskip Fryslân stemmen.

Stemmen met een beperking

Meer informatie vindt u op pagina Stemmen met een beperking.

Staking openbaar vervoer

Misschien staakt het openbaar vervoer op 15 maart 2023. Houd website 9292.nl daarom goed in de gaten. Ga eventueel op zoek naar een andere manier om toch naar het stembureau te komen. Of machtig iemand om voor u te stemmen.

Vragen of meer informatie?

Meer informatie over de Waterschapsverkiezing vindt u op de website van Wetterskip Fryslân.

Meer informatie over de verkiezingen Provinciale Staten vindt u op de website van Provincie Fryslân.

Meer informatie over de verkiezingen in de gemeente Leeuwarden vindt u op pagina Verkiezingen.

Voor andere informatie of vragen neemt u contact op met de gemeente Leeuwarden.