Inhoudsopgave:

Visuele beperking

 • U mag uw eigen telefoon met vergroting, of een andere elektronische loep of camera gebruiken bij het stemmen.
 • Op ieder stembureau is een loep, extra verlichting en extra grote kandidatenlijst aanwezig.
 • U kunt hulp in het stemhokje krijgen. Dit is een medewerker van het stembureau, of iemand die u zelf meeneemt.
 • Alleen in stembureau De Harmonie is een stemmal met soundbox aanwezig. Meer informatie over wat een stemmal is en hoe u er mee kunt stemmen vindt u in het filmpje Stemmal.
 • Als u gebruik wilt maken van de soundbox, mag u ook uw eigen koptelefoon meenemen. Denk wel om de jackplug.

Auditieve beperking

 • Op 15 maart van 07.30 tot 11.30 uur is er een Tolk Nederlands Gebarentaal aanwezig in stembureau De Harmonie.
 • Filmpjes met ondertiteling en met een Tolk Nederlands Gebarentaal vindt u op website Stem jij ook.

Licht verstandelijke beperking (LVB)

 • U mag geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mag u buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Dit mag door een medewerker van het stembureau, of door iemand die u zelf meeneemt. Meer informatie vindt u op de website van Steffie.
 • Er zijn prokkelduo’s in stembureau Ien en Mien in Goutum en in het Wijkgebouw Gerard Dou in Huizum.
  Een prokkelduo bestaat uit een persoon met en een persoon zonder een licht verstandelijke beperking. Zij kunnen u helpen bij het stemmen.
  Meer informatie over prokkelduo’s vindt u op de website van Stichting Prokkel.

Lichamelijke beperking

 • Alle stembureaus zijn goed bereikbaar voor mensen met een rollator of rolstoel van standaardformaat.
 • In alle stembureaus is een verlaagd stemhokje aanwezig.
 • In stembureau De Harmonie is een gastheer/gastvrouw aanwezig voor hulp en begeleiding.
 • U kunt hulp in het stemhokje krijgen. Dit is een medewerker van het stembureau, of iemand die u zelf meeneemt.
 • In stembureau De Harmonie is een extra groot stemhokje voor scootmobiels en rolstoelen van een afwijkend formaat. Er is ook een invalidentoilet.

Audiobestanden stemmal

Stemmal

U kunt de uitleg over het gebruik van de stemmal en de soundbox in het stembureau beluisteren.

Kandidatenlijsten Provinciale Staten

U kunt de kandidatenlijsten voor Provinciale Staten beluisteren:

Kandidatenlijsten Waterschap

U kunt de kandidatenlijsten voor het Waterschap beluisteren:

Toegankelijk stembureau De Harmonie: parkeren en bereikbaarheid

 • Buslijn 6 stopt 2 keer per uur bij De Harmonie.
 • Er zijn 2 vaste invalidenparkeerplaatsen rechts naast De Harmonie.
 • Tijdens de verkiezingen worden extra invalidenparkeerplaatsen ingericht bij De Harmonie.

Uw mening telt!

De voorzitter van het stembureau houdt klachten en opmerkingen bij.

Komt u in het stembureau iets tegen wat ontoegankelijk is?

Meld dit bij de voorzitter van het stembureau.

Zijn er problemen of beperkingen met stemmen?

Meld dit bij het de Werkgroep Toegankelijkheid gemeente Leeuwarden. E-mailadres is toegankelijkleeuwarden@gmail.com.

Staking openbaar vervoer

Misschien staakt het openbaar vervoer op 15 maart 2023. Houd website 9292.nl daarom goed in de gaten. Ga eventueel op zoek naar een andere manier om toch naar het stembureau te komen. Of machtig iemand om voor u te stemmen.

Vragen of meer informatie?

 • Meer informatie over de Waterschapsverkiezing vindt u op de website van Wetterskip Fryslân.
 • Meer informatie over de verkiezingen Provinciale Staten vindt u op de website van Provincie Fryslân.
 • Meer informatie over de verkiezingen in de gemeente Leeuwarden vindt u op pagina Verkiezingen.
 • Voor andere informatie of vragen neemt u contact op met de gemeente Leeuwarden.