Inhoudsopgave:

Verschillende typen bedrijven

Niet meldingsplichtig en wel meldingsplichtig

U moet wel aan de voorschriften van het Besluit activiteiten Leefomgeving en/of het Omgevingsplan Leeuwarden voldoen.

Vergunningsplichtig

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor een milieubelastende activiteit. Ook moet u voldoen aan bepaalde voorschriften uit het Besluit activiteiten Leefomgeving en/of het Omgevingsplan Leeuwarden.

Een melding of vergunning

Met de vergunningcheck controleert u of u een omgevingsvergunning aan moet vragen (activiteit milieu), of een melding moet doen. Een vergunningaanvraag dient u in via het Omgevingsloket. In het onderdeel Maatregelen op Maat controleert u aan welke regels uw milieubelastende activiteit moet voldoen.

Maatregelen op maat

Met Maatregelen op maat weet u welke regels voor u gelden en wat u kunt doen om zich aan die regels te houden. Aan deze regels moet u sowieso voldoen. Ook als u geen vergunning nodig heeft of een melding moet indienen.

Overzicht

U krijgt een overzicht met bijvoorbeeld welke maatregelen u moet nemen, hoe vaak en in welke volgorde. Het overzicht kunt u gebruiken als checklist.

Vragen of meer informatie?

De invoering van de Omgevingswet is niet alleen voor ons, maar ook voor u wennen. Het is dus begrijpelijk dat niet alles meteen duidelijk voor u is. Heeft u hulp nodig? Ga dan naar het Helpcentrum van het Omgevingsloket. Heeft u daarna nog vragen? Stuur een e-mail naar vergunningen@leeuwarden.nl of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.