Inhoudsopgave:

Milieuregels

Voor uw plannen gelden milieuregels. De voorschriften staan in het Besluit activiteiten Leefomgeving en in het Omgevingsplan Leeuwarden.

Een melding of vergunning

Met de vergunningcheck controleert u of u een omgevingsvergunning aan moet vragen (activiteit milieu), of een melding moet doen. Een vergunningaanvraag dient u in via het Omgevingsloket.

Maatregelen op maat

Met Maatregelen op Maat weet u welke regels voor u gelden en wat u kunt doen om zich aan die regels te houden. Aan deze regels moet u altijd voldoen. Ook als u geen vergunning of melding nodig heeft. U krijgt een overzicht met bijvoorbeeld welke maatregelen u moet nemen, hoe vaak en in welke volgorde. Het overzicht kunt u gebruiken als checklist.

Vragen of hulp nodig?

Voor vragen, meer informatie en het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat u naar de pagina Procedure omgevingsvergunning aanvragen of melden.

Wet- en regelgeving

De volgende wet vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

  • Besluit activiteiten Leefomgeving

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

  • Omgevingsplan Leeuwarden