Fluch oan:

Jildfit-test

Op de webside fan Geldfit kinne jo in test dwaan. Jo jouwe antwurd op in pear fragen. Binnen 2 minuten krije jo in persoanlik advys oer jo finansjele situaasje. De test is anonym.

Startpunt Geldzaken

Startpunt Geldzaken stelt jildplannen beskikber foar húshâldens yn ferskillende situaasjes. Mear ynformaasje fine jo op de webside Startpunt Geldzaken.

Sels jo skulden regelje mei in ôflosplan

Hawwe jo begjinnende skulden? Mei de tool op de webside Zelf je schulden regelen meitsje jo in helber plan om ôf te lossen.

Kontrolearje sels wêr’t jo rjocht op hawwe

Wolle jo witte op hokker regelingen en taslaggen oft jo rjocht hawwe? Doch de check fia de webside datgeldtvoormij.

Wolle jo in persoanlik petear?

Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.