Fluch oan:

Wat is snippergrien?

Snippergrien is iepenbier grien dat net fan iepenbier belang is.

Wannear kin ik snippergrien oankeapje?

Jo kinne snippergrien oankeapje as:

  • Jo eigener binne fan it oanbuorjende perseel.
  • It stik grien net fan iepenbier belang is.
  • De gemeente it omlizzende grien noch ûnderhâlde kin.
  • Der gjin wichtige kabels, liedingen of riolearring yn de grûn leit.

Wannear wit ik oft myn oanfraach trochgiet?

De gemeente moat yn it algemien binnen 8 wike oer jo oanfraach beslisse.

Hoe oanfreegje?

Snippergrien oankeapje kin op de folgjende manieren:

Kosten

Snippergrien dat de bestimming ‘grien’ hâldt: € 67,- per m2. Hjir komme de kosten foar de notariële ôfwikkeling en it kadaster noch by.