Inhoudsopgave:

Wat is snippergroen?

Snippergroen is openbaar groen dat niet van openbaar belang is.

Wanneer kan ik snippergroen aankopen?

U kunt snippergroen aankopen als:

  • U eigenaar bent van het aangrenzende perceel.
  • Het stuk groen niet van openbaar belang is.
  • De gemeente het omliggende groen nog kan onderhouden.
  • Er geen belangrijke kabels, leidingen of riolering in de grond ligt.

Wanneer weet ik of mijn aanvraag doorgaat?

De gemeente moet in het algemeen binnen 8 weken over uw aanvraag beslissen.

Hoe aanvragen?

Snippergroen aankopen kan op de volgende manieren:

Kosten

Snippergroen dat de bestemming ‘groen’ houdt: € 67,- per m2. Hier komen de kosten voor de notariële afwikkeling en het kadaster nog bij.