Inhoudsopgave:

Heeft u een cliëntondersteuner nodig?

Heeft u een cliëntondersteuner in uw eigen omgeving?

U kunt altijd iemand vragen die u kent, bijvoorbeeld iemand uit uw familie, een vriend(in) of goede buur. Deze persoon mag met u mee naar een gesprek met een sociaal werker of (Wmo of Jeugd) consulent van de gemeente. Ook kan deze u helpen bij een klacht of bezwaar.

Heeft u geen cliëntondersteuner in uw eigen omgeving?

Dan kunt u hulp vragen aan een vrijwilliger van het Buurtservicepunt. De vrijwilliger kan u ondersteunen en adviseren bij vragen over wonen, werk en zorg. De vrijwilliger kan u ook helpen in het contact met organisaties of de gemeente. U kunt hen vinden in de buurt- en dorpskamers of bellen via 06 348 43 569.

U kunt ook gebruik maken van de onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) van Zorgbelang Fryslân of MEE Noord. Zij kunnen met u meedenken over welke ondersteuning bij uw vraag past. Of u ondersteunen op het moment dat u ontevreden bent over de hulp of ondersteuning die u ontvangt. Zij helpen u ook bij klachten over uw zorgaanbieder of de gemeente. Deze ondersteuning is gratis.

U kunt contact opnemen met Zorgbelang Fryslân:

  • telefonisch via 085-4832432
  • mailen naar ocosd@zorgbelang-fryslan.nl

U kunt contact opnemen met MEE Noord:

  • telefonisch via 088-0231100
  • mailen naar aanmeldpunt@meenoord.nl

Meer informatie over het indienen van een klacht of bezwaar maken?

Meer informatie kunt u vinden op:

Heeft u vragen over uw hulp of ondersteuning?

Dan kunt u terecht bij de sociaal werker van Amaryllis of de (Wmo of Jeugd) consulenten van de gemeente Leeuwarden.

Heeft u andere vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Meer informatie?