Snel naar:

Wat kunt u doorgeven?

Alles wat kapot is of beter kan in uw woon-, werk- en leefomgeving (openbare ruimte) kunt u doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld:

  • onkruid
  • losliggende stoeptegels
  • zwerfafval
  • graffiti
  • geluidsoverlast van bedrijven en evenementen
  • gevaarlijke verkeerssituatie(s)
  • overlast van vuurwerk

Boete voor dumpen en het bijzetten van afval

Er worden boetes opgelegd voor het bijvoorbeeld te vroeg aanbieden van huisvuil, het dumpen van grof afval of afval ergens bijzetten waar het niet hoort of mag.

Informatie over hoe hoog de boetes zijn, vindt u op de website van Boetebase.

Hoe geeft u uw melding door?

Dit hangt van het onderwerp af. Gaat uw melding over:

Sociale overlast?

Gaat het om steeds terugkerende overlast? Bijvoorbeeld geluidsoverlast van de buren, drugsoverlast of hangjongeren? Of gaat het om ‘stille’ problemen? Vermoedt u bijvoorbeeld kindermishandeling, of dat iemand zichzelf verwaarloost? Neem contact op met het ‘Meldpunt Overlast’.

Waterstand of het waterpeil?

Storing of schade aan openbare verlichting?

Geef uw melding digitaal door via Moononline.

Overlast van evenementen?

Meer informatie over het doorgeven van een melding vindt u op de pagina ’Overlast door evenementen.’

Funderingsschade

De fundering is de constructie die een pand draagt. Als de fundering het pand niet meer kan dragen, dan kan dat uiteindelijk veel schade veroorzaken. Er kunnen scheuren en verzakkingen ontstaan of het kan zelfs instorten. Informatie of schade melden kan bij het Funderingsloket Fryslân.

Iets anders dan hierboven beschreven?

Spoed?

  • Is de gemeente open? Neem contact op met de gemeente.
  • Is de gemeente gesloten? Vindt de mogelijke overtreding op dit moment plaats? Neem dan contact op met de Politie via telefoonnummer 0900-8844.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Uw melding wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke persoon of afdeling. Dit kan ook een externe partij zijn. Aan iedere melding is een normtijd gekoppeld. Dit is de periode dat een melding afgehandeld moet zijn. Deze normtijden verschillen per categorie.

Is de melding zichtbaar opgelost?

Dan krijgt u geen bericht. U kunt zelf zien dat de melding is opgelost.