Inhoudsopgave:

Vragen of hulp nodig?

Ga langs bij de Buurt- of dorpskamer bij u in de buurt. Of neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Wanneer vraagt u een uitkering aan?

Vraag een uitkering aan als uw inkomen minder wordt of stopt. Hebt u meer inkomen dan het uitkeringsbedrag dat voor uw situatie geldt? Dan krijgt u geen aanvulling.

Hoeveel krijgt u?

In het overzicht Normbedragen participatiewet vindt u de bedragen.

Waar houden we rekening mee?

Voor de hoogte van uw uitkering houden we rekening met:

  • uw woonsituatie;
  • ander inkomen;
  • een bijdrage van ouders of een ex-partner. Meer informatie vindt u op pagina Verhaalsbijdrage.

Welke regels gelden als u een uitkering krijgt?

U moet meedoen aan activiteiten om werk te vinden. Als u niet actief meewerkt, kunnen we uw uitkering verlagen.

Als er iets verandert in uw woonsituatie of uw inkomen, geeft u dat door aan de gemeente. Meer informatie vindt u op pagina Veranderingen voor bijstandsuitkering doorgeven.

Meer informatie

  • In dit filmpje krijgt u uitleg over het aanvragen van een bijstandsuitkering voor 18- tot 27-jarigen.
  • In dit filmpje krijgt u uitleg over het aanvragen van een bijstandsuitkering voor mensen van 27 jaar en ouder.
  • Voorwaarden om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen? Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • Hebt u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Kunt u geen hulp vragen aan buren, familie of vrienden? Is er ook geen andere regeling die u kunt gebruiken en hebt u geen eigen geld? Misschien kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Meer informatie vindt u op pagina Bijzondere bijstand.
  • Heeft u een laag inkomen en moeite met uw maandelijks kosten? Misschien kunt u een vergoeding ontvangen voor verschillende kosten. Meer informatie vindt u op pagina Regelingen voor (extra) geld.