Inhoudsopgave:

Waarom vragen wij een verhaalsbijdrage?

Mensen krijgen alleen een uitkering wanneer ze niet voldoende geld hebben om de kosten van hun levensonderhoud te betalen. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld eten, drinken, kleding, huur, gas, water, licht, zorgverzekering en studiekosten van kinderen.
Echtgenoten en geregistreerd partners zijn volgens de wet verplicht elkaar te onderhouden. Dit heet onderhoudsplicht. Na een scheiding blijft deze onderhoudsplicht bestaan. De onderhoudsplicht van ouders geldt ook voor erkende kinderen tot 21 jaar.

Hoe berekenen wij uw verhaalsbijdrage?

De gemeente gebruikt landelijke regels voor de berekening van uw verhaalsbijdrage.
Om de verhaalsbijdrage te berekenen onderzoekt de gemeente uw inkomsten en uitgaven. De gemeente vraagt u hiervoor het formulier ‘Verhaal’ of formulier ‘Verhaal jong meerderjarige ’ in te vullen. Na het onderzoek ontvangt u een brief. Hierin staat welk bedrag u moet betalen en hoe u dat doet.

Alimentatie en verhaalsbijdrage

Betaalt u alimentatie? Dan neemt de gemeente dit mee in de berekening van de verhaalsbijdrage. Heeft u de alimentatie nog niet geregeld? Dan kan de gemeente uw ex-partner verplichten om via de rechtbank alimentatie te eisen.

Verandert uw situatie of uw inkomen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden en vraag om een aanpassing van de verhaalsbijdrage. Of vul gelijk onderstaand formulier in. Wij berekenen met deze informatie opnieuw uw verhaalsbijdrage.

Formulier verhaalsbijdrage voor ex-partner:

  • Digitaal: Vult het digitale formulier Verhaal in. U hebt hiervoor uw DigiD nodig.
  • Schriftelijk: Download het formulier Verhaal PDF en vul het in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Formulier verhaalsbijdrage voor jong meerderjarig kind:

Wat als u de vastgestelde verhaalsbijdrage niet betaalt?

Dan gaat de gemeente naar de rechtbank. Er start een ‘procedure Verhaal in Rechte’. De rechter bepaalt uw verhaalsbijdrage. De gemeente kan daarmee beslag op uw inkomen leggen. Beslag leggen kost geld. Deze kosten betaalt u zelf.

Voorkom dat de gemeente beslag op uw inkomen legt

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden om over de betaling van uw verhaalsbijdrage een afspraak te maken.

Meer informatie of hulp nodig?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden