Inhoudsopgave:

Voor wie?

Iedereen met een laag inkomen kan bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u:

  • Een uitkering ontvangt.
  • Een laag pensioen ontvangt.
  • Een laag salaris ontvangt.

Waar wordt naar gekeken?

Wij kijken naar hoe hoog uw eigen inkomen is en hoeveel (spaar)geld u zelf heeft.

Alleenstaande

Heeft u meer (spaar)geld dan € 3.788,-? Dan moet u eerst uw eigen geld gebruiken voor de bijzondere kosten die u heeft. Als er daarna nog kosten overblijven, dan beoordelen wij of u hiervoor bijzondere bijstand kunt krijgen.

Getrouwd of alleenstaande ouder

Heeft u meer (spaar) geld dan € 7.575,-? Dan moet u eerst uw eigen geld gebruiken voor de bijzondere kosten die u heeft. Als er daarna nog kosten overblijven, dan beoordelen wij of u hiervoor bijzondere bijstand kunt krijgen.

Waarvoor kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen?

Bijzondere bijstand is niet voor ‘gewone’ kosten zoals: telefoonkosten, energiekosten, het eigen risico van de zorgverzekering, een nieuwe wasmachine, eten, kleding of meubels voor uw huis. Deze kosten moet u van uw eigen inkomen betalen. Voor kosten die ergens anders ook vergoed worden, kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen.

Aanvragen bijzondere bijstand met uitkering

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Leeuwarden? U kunt bijzondere bijstand digitaal aanvragen (met DigiD).

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het Aanvraagformulier bijzondere bijstand uitkeringsgerechtigden (PDF, 456.34 KB en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Aanvragen bijzondere bijstand zonder uitkering

Ontvangt u geen uitkering van de gemeente Leeuwarden? U kunt bijzondere bijstand digitaal aanvragen (met DigiD).

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het Aanvraagformulier bijzondere bijstand zonder bijstandsuitkering (PDF, 468.2 KB en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Aanvragen bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten

Bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten wordt gegeven zonder vaste einddatum. Dit betekent dat u niet ieder jaar bijzondere bijstand hoeft aan te vragen voor deze kosten.

Verandert het landelijk vastgestelde bedrag voor bewindvoeringskosten en curatorkosten?

Dan passen wij dit automatisch voor u aan. U hoeft hiervoor niks door te geven aan ons.

Verandert de bewindvoering omdat uw situatie verandert?

Dan geeft u dit aan ons door.

Hebben wij meer informatie van u nodig?

Dan sturen wij u een brief. Het kan zijn dat wij meer informatie van u nodig hebben om te bepalen of u bijzondere bijstand krijgt voor de bewindvoeringskosten. U kunt dit digitaal regelen. Kunt of wilt u dit niet digitaal regelen? Neem dan contact met ons op.

Controleert de gemeente ook?

Ja. Wij kunnen informatie opvragen bij een arts of andere deskundige om te bepalen of de kosten echt nodig zijn.

Controleer zelf waar u recht op hebt

Wilt u weten op welke regelingen en toeslagen u recht hebt? Doe de check via de website datgeldtvoormij.