Inhoudsopgave:

Wat u moet weten

In het volgende filmpje wordt extra uitleg gegeven over het aanvragen van bijzondere bijstand.

Voor wie is bijzondere bijstand?

Iedereen met een laag inkomen kan bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een uitkering ontvangt, een laag pensioen of laag salaris hebt. Bijzondere bijstand is dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering.

Waar wordt naar gekeken?

Bij de aanvraag voor bijzondere bijstand kijken we hoe hoog uw eigen inkomen is en hoeveel (spaar)geld u zelf heeft. Is uw (spaar)geld hoger dan € 2150,- (voor een alleenstaande) of € 3450,- (voor gehuwden of een alleenstaande ouder)? Dan moet u eerst het deel van uw (spaar)geld dat hoger is dan € 2150,- of € 3450,- gebruiken voor de bijzondere kosten die u heeft. Als er daarna nog kosten overblijven, dan beoordelen wij of u hiervoor bijzondere bijstand kunt krijgen.

Waar kan bijzondere bijstand voor worden aangevraagd?

U kunt bijzondere bijstand alleen aanvragen voor iets wat u écht nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage die u moet betalen voor rechtshulp of extra kosten die u door ziekte of medische beperking moet maken, bijvoorbeeld omdat u de verwarming warmer moet zetten of uw kleren vaker moet wassen. Ook voor verhuis- en inrichtingskosten kan er in uitzonderingssituaties bijstand worden verstrekt. De gemeente bekijkt iedere aanvraag apart.

Waar kan geen bijzondere bijstand voor worden aangevraagd?

Bijzondere bijstand is niet voor ‘gewone’ kosten zoals telefoonkosten, energiekosten, het eigen risico van de zorgverzekering, een nieuwe wasmachine of meubels. Deze kosten moet u van uw eigen inkomen betalen. Dit geldt ook voor belangrijke bestaanskosten zoals eten en kleding.

 

Wij kunnen informatie opvragen bij een arts of andere deskundige om te bepalen of de kosten inderdaad nodig zijn.

Voor kosten die ergens anders ook vergoed worden, kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen.

Wanneer vraagt u bijzondere bijstand aan?

Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Dus niet eerst iets kopen en daarna pas bijzondere bijstand aanvragen.

Bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten

Bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten wordt gegeven zonder vaste einddatum. Dit betekent dat u niet ieder jaar bijzondere bijstand hoeft aan te vragen voor deze kosten.

Verandert het landelijk vastgestelde tarief voor bewindvoeringskosten en curatorkosten?

Dit passen wij automatisch voor u aan. U hoeft geen nota in te leveren.

Verandert de bewindvoering omdat uw situatie verandert?

Dit moet u wel aan ons doorgeven.

Hebben wij meer informatie van u nodig?

Wij sturen u een brief als wij meer informatie van u nodig hebben om te bepalen of de bijzondere bijstand door kan gaan.

Hoe aanvragen?

Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt.

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Leeuwarden?

U kunt bijzondere bijstand op de volgende manieren aanvragen:

Ontvangt u geen uitkering van de gemeente Leeuwarden?

U kunt bijzondere bijstand op de volgende manieren aanvragen: