Inhoudsopgave:

Wat is het Innovatiefonds?

Het Innovatiefonds heeft als doel innovatie en werkgelegenheid in de gemeente Leeuwarden aan te moedigen. Door het verlenen van een subsidie, lening of garantstelling helpt het Innovatiefonds bedrijven, maar ook kennisinstellingen, om kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen.

Voor wie was de regeling

De regeling was voor ondernemers en kennisinstellingen die een innovatief product of proces ontwikkelden op het gebied van circulaire economie, watertechnologie, duurzame energie, agri-food of meer generieke innovatie.