Inhoudsopgave:

Hoe werkt het?

Voor wie is de regeling?

De regeling is voor ondernemers en kennisinstellingen die een innovatief product of proces ontwikkelen op het gebied van circulaire economie en duurzame energie.

Voor welk doel kunt u de regeling gebruiken?

De regeling is gericht op innovatieve projecten op het gebied van de circulaire economie en duurzame energie. Denk hier bijvoorbeeld aan innovaties voor de opslag van duurzaam opgewekte energie of een innovatief proces binnen de circulaire keten. Daarnaast mag het project zich richten op de experimentele ontwikkeling van een nieuw product, een nieuwe dienst of een nieuw procedé of het aanmerkelijk vernieuwen van een bestaand product, een bestaande dienst of een bestaand procedé.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U moet op het moment van de aanvraag uiterlijk binnen 6 maanden na de aanvraag, gevestigd zijn in de gemeente Leeuwarden.
  • Het project moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee partijen.
  • Voordat u een aanvraag doet, moet u in gesprek zijn geweest met de gemeente Leeuwarden.
  • Het project wordt in de gemeente Leeuwarden uitgevoerd.
  • Het project moet binnen één jaar nadat u de subsidie hebt ontvangen worden uitgevoerd.

Subsidiebedrag

  • Maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten van een project worden als subsidie verleend.
  • De minimale subsidiabele kosten dienen tenminste € 12.500,- te bedragen.
  • Er wordt maximaal € 25.000,- per aanvraag aan subsidie verstrekt.
  • De regeling kan uitgekeerd worden als een eenmalige bijdrage in de kosten.

Wet- en regelgeving

  • Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2018 (ASVL)

De wet- en regelgeving kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.