Inhoudsopgave:

Woonbehoefte in Stiens

In Stiens is de woningbehoefte in de periode tot 2031 ingeschat op 170 woningen extra woningen. Dit blijkt uit een woonbehoefteonderzoek die in 2021 werd gehouden.

 

Er is de komende jaren vooral behoefte aan eengezinswoningen. Het gaat hierbij om rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.

 

Er is een beperkte vraag naar koopappartementen.

 

In de sociale huursector is het gewenst om meer levensloopbestendige woningen met een (kleine) tuin toe te voegen. Dit zijn woningen die geschikt zijn voor mensen met een (lichte) beperking of ouderen. Dit aanbod is momenteel niet of nauwelijks aanwezig in Stiens en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de doorstroming in de bestaande woningvoorraad.

 

Bekijk het volledige onderzoek dat is uitgevoerd door Companen, een adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving:

Uitbreiding van Steenslân

We willen in het nieuwe gebied ruimte bieden aan

 • Wonen
 • Biodiversiteit
 • Groen
 • Recreatie (wandelpaden, fietsroute)
 • Water

Ambities van de gemeente Leeuwarden en Plaatselijk Belang Stiens

We hebben de wens om hier een mooi leefgebied te ontwikkelen:

 • Het wordt niet alleen een nieuw woongebied, we hebben de ambitie om een gebied te ontwikkelen dat voor alle Stiensers aantrekkelijk is om te verblijven en elkaar te ontmoeten.
 • Een uitnodigend openbaar gebied met groen dat een goede overgang vormt met het landschap in de omgeving van Stiens.
 • Er is ruimte voor alle doelgroepen in Stiens.
 • Kaartje van Steenslân 2 gebied (PDF, 7.23 MB)

Ontwerp stedenbouwkundig plan

Het ontwerp stedenbouwkundig plan Steenslân 2 is klaar. Het plan geeft een duidelijk beeld van waar onder meer woningen, wegen, groen en water komen.

Het ontwerp stedenbouwkundig plan ligt ter inzage

Van donderdag 2 februari tot en met woensdag 15 maart 2023 ligt het ontwerp stedenbouwkundig plan ter inzage in het gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure.

Hieronder vindt u het stedenbouwkundigplan:

Inloopbijeenkomst maandagavond 13 februari

U heeft hier mogelijk een brief over ontvangen of een advertentie van gezien. U kunt tijdens de inloopbijeenkomst het ontwerp stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouwwijk bekijken. Medewerkers van gemeente Leeuwarden kunnen uw vragen beantwoorden en een toelichting geven.

 • Wanneer? Maandag 13 februari
 • Hoe laat? U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur vrij inlopen.
 • Waar? De Nije Skalm (Ljipstrjitte 1, Stiens)

U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u ook een inspraakreactie geven. Hieronder staat een uitleg over het geven van een inspraakreactie.

Reageren

Van donderdag 2 februari 2023 tot en met woensdag 15 maart 2023 kunt u een inspraakreactie over dit plan indienen. Dat kan schriftelijk, digitaal of mondeling. In een inspraakreactie beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeenteraad dan nog meenemen in het definitieve besluit.

 • Schriftelijk
  • Schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.
 • Via de e-mail
Vermeld in uw brief/ e-mail het volgende:
 • Ontwerp ‘stedenbouwkundig plan Stiens-Steenslân 2’.
 • Waarom u een inspraakreactie indient.
 • De datum.
 • Uw naam en adres.
 • In geval van een brief uw handtekening.

 

 • Mondeling
  • Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Participatiewerkgroep

Vijftien inwoners van Stiens vormen een participatiewerkgroep. Zij vertegenwoordigen een doorsnede van de bevolking van Stiens en direct aanwonenden.

Concept ontwerp

Uiteindelijk is er een concept ontwerp ontstaan dat de werkgroep aan de dorpsbewoners presenteerde. Dit plan werd goed ontvangen door veel inwoners. Het leverde enthousiaste reacties op. Alle tips en opmerkingen werden vervolgens nog eens in de plannen verwerkt. Zo ontstond een compleet plan dat is voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

 

Op deze manier is er door alle partijen gezamenlijk een plan ontwikkeld. Een werkwijze waar wethouder Hein de Haan, zelf aanwezig bij een van de participatiesessies, erg blij mee is. Ook de werkgroep is enthousiast over de werkwijze.

Planning

Februari – maart 2023, ontwerp stedenbouwkundig plan ligt ter inzage. Na de eventuele vaststelling van het stedenbouwkundig plan wordt een bestemmingsplanprocedure gestart.

Contact

Heeft u vragen over het project Steenslân 2? Neem contact op met de gemeente Leeuwarden, of stuur een e-mail naar steenslan@leeuwarden.nl