Inhoudsopgave:

Over het project

Hoe zorgen we ervoor dat de Prinsentuin een prettige plek blijft voor al die verschillende bezoekers? Met behoud van het groen, het water en de mooie oude bomen? Het project Prinsentuin is bedoeld om die vraag te beantwoorden. Dat doen we niet alleen als gemeente, maar samen met u.

Ontwikkelkader Prinsentuin

De gemeente heeft een ontwikkelkader gemaakt voor de Prinsentuin. Hierin staat welke functies er al in de Prinsentuin zijn of welke functies in de toekomst gewenst zijn. Denk bijvoorbeeld aan toiletvoorzieningen voor dagrecreanten en betere voorzieningen voor havenpassanten. En waar kunnen deze functies gerealiseerd worden? In het ontwikkelkader staan dus de kansen en mogelijkheden voor de Prinsentuin. Hiermee wil de gemeente goede plannen gaan maken. Niet alles kan en willen we doen in de Prinsentuin, want het is al een heel mooi stadspark en bovendien een beschermd rijksmonument

Vragenlijst over de Prinsentuin

Om erachter te komen waarom mensen naar de Prinsentuin komen en wat ze belangrijk vinden, is er een vragenlijst opgesteld die de maanden juli 2023 en augustus 2023 ingevuld kon worden. Bijna 700 mensen hebben deze ingevuld en dit heeft veel informatie opgeleverd. De Werkgroep Prinsentuin en vertegenwoordigers van de gemeente Leeuwarden gaan hiermee aan de slag.

Werkgroep Prinsentuin

Aan het eind van de vragenlijst konden belangstellenden zich opgeven voor de Werkgroep Prinsentuin. De belangstelling daarvoor was groot. Meer dan 70 mensen wilden dat graag doen. Uiteindelijk zijn er 30 mensen uitgenodigd voor de werkgroep. Samen vormen ze een diverse groep gebruikers van de Prinsentuin. Van omwonenden tot studenten en van de uitbater van de Koperen Tuin tot de eigenaren van Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden.

 

Samen hebben ze gesproken over wat er goed is aan de Prinsentuin en wat er beter kan. Ook de gemeente zit in deze werkgroep. Positieve punten zijn bijvoorbeeld het groen, de monumentale bomen, de jachthaven en de vijver. Negatieve punten die genoemd werden zijn onder meer (geluids)overlast, gebrekkige toiletvoorzieningen, donkere plekken en gebrek aan horeca.

Bouwstenen voor het ontwikkelkader Prinsentuin

Van al deze punten is een kansen-en kwaliteitenkaart gemaakt. Stadswandelpark de Prinsentuin is daarbij verdeeld in verschillende gebieden, vanaf de Arendstuin tot aan De Harmonie. En dat is een groter gebied dan alleen de Prinsentuin. De werkgroep vindt namelijk dat ook de Wissesdwinger met de Arendstuin, de Vrouwepoortsdwinger en de Noordersingel kansen biedt. Voor elk gebied zijn de kansen vertaald in functies en is gekeken wat dit ruimtelijk betekent.

 

De Werkgroep Prinsentuin presenteerde dinsdag 31 oktober 2023 samen met de gemeente de eerste ideeën en kansen. Tijdens deze inloopsessie konden aanwezigen reageren op de ideeën. Na afloop waren de plannen ook digitaal in te zien.

 

De gemeente heeft op basis van de feedback en de kansen- en kwaliteitenkaart een concept ontwikkelkader opgesteld. Daarin staan functionele en ruimtelijke voorstellen. Dit concept is besproken door het college van burgemeester en wethouders. In november neemt de gemeenteraad een besluit. Het ontwikkelkader vormt de basis voor de uitvoering van de plannen voor de Prinsentuin voor de komende jaren.

Ontwikkelkader ligt ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ‘Concept Ontwikkelkader Prinsentuin’ ter inzage te leggen. Dat betekent dat iedereen tijdens deze periode een reactie kan geven op de plannen. Op basis van de reacties wordt het ontwikkelkader waar dat nodig is, nog aangepast. Daarna wordt het in november aangeboden aan de gemeenteraad. Daar zit dan ook een notitie bij over het vervolgproces.

Wanneer kunt u het ontwikkelkader inzien?

Plannen liggen meestal 6 weken ter inzage. Maar in verband met de naderende zomervakantie is besloten om dat in dit geval wat ruimer te nemen. Het concept ontwikkelkader ligt tussen 4 juli en 26 september 2024 ter inzage in het gemeentehuis.

Concept ontwikkelkader 2024

Voorlopige planning

4 juli tot en met 26 september: Ontwikkelkader ligt ter inzage
Oktober: Eventuele aanpassingen aan het concept ontwikkelkader
November: Het college van burgemeester en wethouders vraagt aan de gemeenteraad om er een besluit over te nemen.

Reageren op het concept ontwikkelkader Prinsetuin

U kunt in deze periode officieel aangeven wat u wel goed vindt en wat u niet goed vindt aan het concept ontwikkelkader. Dat heet een zienswijze indienen. De gemeente verzamelt alle reacties, reageert daarop en stuurt deze mee naar de gemeenteraad in november. Zo kan de gemeenteraad alle reacties meenemen in zijn besluit.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het project Prinsentuin? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven die al zijn verschenen:

Vragen?

Stuur een e-mail naar Prinsentuin@leeuwarden.nl.