Inhoudsopgave:

Over het project

Hoe zorgen we ervoor dat de Prinsentuin een prettige plek blijft voor al die verschillende bezoekers? Met behoud van het groen, het water en de mooie oude bomen? Het project Prinsentuin is bedoeld om die vraag te beantwoorden. Dat doen we niet alleen als gemeente, maar samen met u.

Ontwikkelkader Prinsentuin

De gemeente gaat een ontwikkelkader maken voor de Prinsentuin. Hierin staat welke functies er al in de Prinsentuin zijn of welke functies in de toekomst gewenst zijn. Denk bijvoorbeeld aan toiletvoorzieningen voor dagrecreanten en betere voorzieningen voor havenpassanten. En waar kunnen deze functies gerealiseerd worden? In het ontwikkelkader komen dus de kansen en mogelijkheden te staan voor de Prinsentuin. Hiermee wil de gemeente goede plannen gaan maken. Niet alles kan en willen we doen in de Prinsentuin, want het is al een heel mooi stadspark en bovendien een beschermd rijksmonument

Vragenlijst over de Prinsentuin

Om erachter te komen waarom mensen naar de Prinsentuin komen en wat ze belangrijk vinden, is er een vragenlijst opgesteld die de maanden juli en augustus ingevuld kon worden. Bijna 700 mensen hebben deze ingevuld en dit heeft veel informatie opgeleverd. De Werkgroep Prinsentuin en vertegenwoordigers van de gemeente Leeuwarden gaan hiermee aan de slag.

Werkgroep Prinsentuin

Aan het eind van de vragenlijst konden belangstellenden zich opgeven voor de Werkgroep Prinsentuin. De belangstelling daarvoor was groot. Meer dan 70 mensen wilden dat graag doen. Uiteindelijk zijn er 30 mensen uitgenodigd voor de werkgroep. Samen vormen ze een diverse groep gebruikers van de Prinsentuin. Van omwonenden tot studenten en van de uitbater van de Koperen Tuin tot de eigenaren van Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden.

Samen hebben ze gesproken over wat er goed is aan de Prinsentuin en wat er beter kan. Ook de gemeente zit in deze werkgroep. Positieve punten zijn bijvoorbeeld het groen, de monumentale bomen, de jachthaven en de vijver. Negatieve punten die genoemd werden zijn onder meer (geluids)overlast, gebrekkige toiletvoorzieningen, donkere plekken en gebrek aan horeca.

Bouwstenen voor het ontwikkelkader Prinsentuin

Van al deze punten is een kansen-en kwaliteitenkaart gemaakt. Stadswandelpark de Prinsentuin is daarbij verdeeld in verschillende gebieden, vanaf de Arendstuin tot aan De Harmonie. En dat is een groter gebied dan alleen de Prinsentuin. De werkgroep vindt namelijk dat ook de Wissesdwinger met de Arendstuin, de Vrouwepoortsdwinger en de Noordersingel kansen biedt. Voor elk gebied zijn de kansen vertaald in functies en is gekeken wat dit ruimtelijk betekent.

De Werkgroep Prinsentuin presenteerde dinsdag 31 oktober samen met de gemeente de eerste ideeën en kansen. Tijdens deze inloopsessie konden aanwezigen reageren op de ideeën. Na afloop waren de plannen ook digitaal in te zien.

De gemeente gaat op basis van de feedback en de kansen- en kwaliteitenkaart een concept ontwikkelkader opstellen. Daarin komen functionele en ruimtelijke voorstellen. Dit concept wordt besproken door het college van burgemeester en wethouders. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit. Het ontwikkelkader vormt de basis voor de uitvoering van de plannen voor de Prinsentuin voor de komende jaren.

Voorlopige planning

  • Juli-augustus: Vragenlijst invullen.
  • September: Ideeënsessies met de Werkgroep Prinsentuin.
  • Oktober: Schrijven van een plan (het Ontwikkelkader) voor de Prinsentuin.
  • 31 oktober: Inloopbijeenkomst van de gemeente en werkgroep Prinsentuin over de kansenkaart voor de Prinsentuin. Tussen 19:00 en 21:00 uur in het gemeentehuis van Leeuwarden. Noordpeil geeft 19:15 en 20:15 uur een korte presentatie.
  • 1 tot 5 november: digitaal reageren op de kansenkaart Prinsentuin via deze website.
  • Eind 2023/begin 2024: Het college van burgemeester en wethouders bespreekt het ontwikkelkader en vraagt aan de gemeenteraad om er een besluit over te nemen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het project Prinsentuin? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven die al zijn verschenen:

Vragen?

Stuur een e-mail naar Prinsentuin@leeuwarden.nl.