Inhoudsopgave:

Hoe aanvragen?

Wist u dat het inzagerecht in de AVG is bedoeld om de gemeente te kunnen controleren óf gegevens worden gebruikt? En zo ja, of dit volgens de wet gebeurt?

Dit betekent niet dat u automatisch een kopie ontvangt. Door een paar vragen te beantwoorden in de Beslisboom persoonsgegevens, komt u vanzelf bij het juiste aanvraagformulier uit.

Vraagt u om inzage of kopieën van uzelf of van een ander?

Inloggen met DigiD is verplicht. Bij algemene vragen is inloggen met DigiD niet nodig.

Kunt of wilt u geen gebruik maken van deze digitale mogelijkheid?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden. Wij noteren uw gegevens en u wordt gebeld voor het maken van een afspraak.