Inhoudsopgave:

Hoe doet u een aanvraag?

Wist u dat het inzagerecht in de AVG is bedoeld om de gemeente te kunnen controleren óf gegevens worden gebruikt? En zo ja, of dit volgens de wet gebeurt?

Dit betekent niet dat u automatisch een kopie ontvangt.

Door de beantwoording van een aantal vragen komt u vanzelf bij het juiste aanvraagformulier uit. Doorloop deze digitale vragenlijst.

Vraagt u om inzage of kopieën van uzelf of van een ander? Inloggen met DigiD is verplicht.
Bij algemene vragen is inloggen met DigiD niet nodig.

Kunt of wilt u geen gebruik maken van deze digitale mogelijkheid?

Neem dan contact op met de gemeente Leeuwarden.
Uw gegevens worden genoteerd. U wordt gebeld voor het maken van een afspraak.