Inhoudsopgave:

Een uitvaart regelen. Wat zijn de belangrijke regels?

 • Een begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden.
 • De uitvaartondernemer, of iemand anders, moet aangifte van overlijden doen. Dit moet bij de gemeente waar de persoon is overleden.
 • De gemeente van overlijden geeft u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit heet verlof.

U hebt een registratienummer nodig dat hoort bij de overledene. De uitvaartondernemer of iemand anders moet dit nummer en het verlof inleveren bij de begrafenis of crematie.

Bent u uitvaartondernemer?

U reserveert zelf de uitvaart. Log in via de webagenda. De agenda is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar.

Hebt u nog geen inloggegevens? Stuur een e-mail naar begraafplaatsen@leeuwarden.nl.

Bent u uitvaartondernemer buiten de regio, of wilt u het zelf regelen?

Download één van de volgende formulieren en stuur deze naar begraafplaatsen@leeuwarden.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Een crematie regelen

De gemeente Leeuwarden heeft geen gemeentelijk crematorium. Er is in de gemeente wel een particulier crematorium. Voor meer informatie over dit onderwerp of het regelen van een crematie, neemt u contact op met een crematorium of een uitvaartonderneming.

Begraven, bijzetten en as verstrooien

Begraven of asbus bijzetten

Er zijn 7 gemeentelijke begraafplaatsen waar mensen kunnen worden begraven of waar u een asbus kunt bijzetten:

 • de Noorderbegraafplaats en de Huizumerbegraafplaats in Leeuwarden
 • de begraafplaatsen in Grou, Jirnsum, Reduzum, Warten en Wergea

Urnennissen

De Noorderbegraafplaats en de begraafplaatsen in Grou, Warten en Reduzum hebben urnennissen. Hier kunt u een asbus in plaatsen.

As verstrooien

Dit mag op het strooiveld van de Noorderbegraafplaats.

Wilt u een asbus bijzetten of as verstrooien?

Dan hebt u, naast een formulier met aangifte van overlijden, ook een crematieverklaring nodig. Deze verklaring krijgt u in het crematorium. Op het moment dat u ook de asbus krijgt.

Meer weten?

 • Meer informatie is te vinden op de volgende pagina’s op deze website:
  • Grafbedekkingen
   De gemeente Leeuwarden onderhoudt de algemene begraafplaatsen. Als rechthebbende betaalt u daar aan mee. Aan grafbedekking en het onderhoud daarvan zijn bepaalde voorwaarden en regels verbonden.
  • Grafrecht
   Grafrecht uitgifte, verlengen, overschrijven, afstand doen. Op zoek naar recht- en belanghebbenden.
  • Begraafplaatsen
   Adres en openingstijden gemeentelijke begraafplaatsen. Graf opzoeken.

Kosten

Nummer Begraven / asbezorging Kosten
2.1 Op maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur
2.1.1 Volwassene € 1.088,21
2.1.1.1 Volwassene 2de laag € 1.632,31
2.1.2 Kind van 1 tot 12 jaar € 544,10
2.1.2.1 Kind van 1 tot 12 jaar 2de laag € 816,15
2.1.3 kind tot 1 jaar alsmede doodgeborene € 272,05
2.1.3.1 Kind tot 1 jaar alsmede doodgeboren 2de laag € 408,07
2.1.4 Foetus (van minder dan 24 weken) € 136,02
2.1.4.1 Foetus (van minder dan 24 weken) 2de laag € 204,03
2.2 Op maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 15:00 uur
2.2.1 Asbusbijzetting in een graf € 544,10
2.2.2 Asbusbijzetting in een urnennis € 272,05
2.2.3 Asbusbijzetting op een graf € 136,02
2.2.4 Verstrooien van as € 136,02
2.3 Op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 10:00 uur en tussen 16:00 en 18:00 uur en op zaterdag tussen 10:00 en
12:00 uur bedraagt het tarief 150% van het tarief zoals vermeld onder 2.1
2.4 Op zondag en feestdagen, op maandag tot en met vrijdag buiten 08:00 en 18:00 uur of op zaterdag buiten 10:00 en
12:00 uur bedraagt het tarief 225% van het tarief zoals vermeld onder 2.1
2.5 Voor elke gelijktijdige begraving/bijzetting in hetzelfde graf bedraagt het tarief 50% van het tarief onder 2.1, 2.2
of 2.3
2.6 Begraven in de derde laag (eenmalige extra kosten per graf) € 1.088,21

 

Nummer Diversen Kosten
5.1 Verrichten van werkzaamheden op de begraafplaats per medewerker
5.1.1 Op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 16:30 uur per uur  € 83,49
5.1.2 Buiten de tijden van 08:00 tot 16:30 uur van maandag tot en met vrijdag per uur € 125,25
5.2.1 Gedenkplaatje op zuil strooiveld Noorderbegraafplaats (voor 20 jaar) € 318,33
5.2.2 Naambordje op graf (voor maximaal de termijn van het grafrecht) € 52,94
5.2.3 Natuurstenen afdekplaat op nis in urnenmuur (voor maximaal de termijn van het grafrecht) € 318,33
5.3 Vergunning grafkelder € 1.900,79
5.4.1 Overschrijven van particuliere graven in een daartoe bestemd register per graf € 33,05
5.4.2 Verstrekken van een duplicaatbewijs van het recht tot begraven per graf € 33,05
5.5 Gebruik mobiele geluidsinstallatie per keer € 42,11
5.6 Ter beschikking stellen emmer zand bij begrafenis € 12,50

 

Nummer Aula’s Noorder- en Huizumerbegraafplaats Kosten
6.1 Gebruik aula
6.1.1 eerste half uur € 168,58
6.1.2 tweede en elk volgend half uur, per half uur € 84,24
6.2 CD-opname van de uitvaartdienst € 42,11

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

 • Verordening gemeentelijke begraafplaatsen.
 • Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen.
 • Verordening Begraafrechten.