Inhoudsopgave:

Een naamplaatje op de zuil van het strooiveld op de Noorderbegraafplaats

Vraag schriftelijk toestemming.

Een grafkelder

U hebt altijd een vergunning nodig. De regels daarvoor vindt u in het Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen.

Aanvragen grafbedekking, naamplaatje of grafkelder

Download het volgende formulier en vul in:

Aanvraagformulier grafbedekking naamplaatje strooiveld gedenkteken (PDF, 62.88 KB)

 

Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis.

Onderhoud grafbedekking

Standaard onderhoud

Als u grafrecht gaat betalen voor een nieuw particulier graf, betaalt u automatisch mee aan het onderhoud van de begraafplaats. U betaalt via het grafrecht ook voor het onderhoud van de eventuele grafbedekking.

Ook als u het grafrecht voor een bestaand particulier graf verlengt, betaalt u mee aan het onderhoud. Het onderhoud is dan geregeld vanaf de oude einddatum tot de nieuwe einddatum.

Niet standaard onderhoud

Voor sommige graven betaalt u niet via het grafrecht voor het onderhoud van de begraafplaats en de grafbedekking.

Dit geldt voor de graven die vroeger voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven op de Noorderbegraafplaats en de Huizumerbegraafplaats. Ook op de begraafplaatsen in Grou, Jirnsum, Reduzum, Warten en Wergea betaalt u niet altijd automatisch via het grafrecht voor het onderhoud. Dit geldt voor de graven waarbij na 1 januari 2014 nog geen nieuwe termijn voor het grafrecht is begonnen. Bij deze graven betaalt u een apart bedrag voor het onderhoud.

Meer informatie

Meer informatie vindt u onder het onderwerp ‘Overlijden en Begraafplaatsen‘.

Wet- en regelgeving

  • Verordening gemeentelijke begraafplaatsen
  • Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen
  • Verordening Begraafrechten

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl