Inhoudsopgave:

Een naamplaatje op de zuil van het strooiveld op de Noorderbegraafplaats

Vraag schriftelijk toestemming.

Een grafkelder

U heeft altijd een vergunning nodig. De regels daarvoor vindt u in het ‘Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen’.

Aanvragen grafbedekking, naamplaatje of grafkelder

Download Aanvraagformulier grafbedekking naamplaatje strooiveld gedenkteken (PDF, 62.88 KB en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Onderhoud grafbedekking

Standaard onderhoud

Als u grafrecht gaat betalen voor een nieuw particulier graf, betaalt u automatisch mee aan het onderhoud van de begraafplaats. U betaalt via het grafrecht ook voor het onderhoud van de eventuele grafbedekking. Ook als u het grafrecht voor een bestaand particulier graf verlengt, betaalt u mee aan het onderhoud. Het onderhoud is dan geregeld vanaf de oude einddatum tot de nieuwe einddatum.

Niet standaard onderhoud

Voor sommige graven betaalt u niet via het grafrecht voor het onderhoud van de begraafplaats en de grafbedekking. Dit geldt voor de graven die vroeger voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven op de Noorderbegraafplaats en de Huizumerbegraafplaats. Ook op de begraafplaatsen in Grou, Jirnsum, Reduzum, Warten en Wergea betaalt u niet altijd automatisch via het grafrecht voor het onderhoud. Dit geldt voor de graven waarbij na 1 januari 2014 nog geen nieuwe termijn voor het grafrecht is begonnen. Bij deze graven betaalt u een apart bedrag voor het onderhoud.

Kosten

Onderhoud grafbedekkingen / onderhoudsbijdrage per jaar Kosten
Overgangsregeling jaarbetalers voor 1989: Noorderbegraafplaats € 75,85
Overgangsregeling jaarbetalers voor 1989: Huizumerbegraafplaats € 60,49
Overgangsregeling jaarbetalers voor 2014: Onderhoudsbijdrage begraafplaatsen voormalig Boarnsterhim per graf per jaar € 60,49
Overgangsregeling jaarbetalers voor 2014: Onderhoudsbijdrage begraafplaatsen voormalig Boarnsterhim per urnennis per jaar € 40,30
Overgangsbepaling jaarbetalers voor 2014: Onderhoudsbijdrage van gedenktekenen in voormalig Boarnsterhim per m2 per jaar € 60,49

 

Diversen Kosten
Verrichten van werkzaamheden op de begraafplaats per medewerker
Op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 16:30 uur per uur € 83,49
Buiten de tijden van 08:00 tot 16:30 uur van maandag tot en met vrijdag per uur € 125,25
Gedenkplaatje op zuil strooiveld Noorderbegraafplaats (voor 20 jaar) € 318,33
Naambordje op graf (voor maximaal de termijn van het grafrecht) € 52,94
Natuurstenen afdekplaat op nis in urnenmuur (voor maximaal de termijn van het grafrecht) € 318,33
Vergunning grafkelder € 1.900,79
Overschrijven van particuliere graven in een daartoe bestemd register per graf € 33,05
Verstrekken van een duplicaatbewijs van het recht tot begraven per graf € 33,05
Gebruik mobiele geluidsinstallatie per keer € 42,11
Ter beschikking stellen emmer zand bij begrafenis € 12,50

Meer informatie

Meer informatie vindt u onder het onderwerp ‘Overlijden en Begraafplaatsen‘.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

  • Verordening gemeentelijke begraafplaatsen
  • Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen
  • Verordening Begraafrechten