Inhoudsopgave:

Adressen van gemeentelijke begraafplaatsen

 • Noorderbegraafplaats: Schapendijkje 4, Leeuwarden
 • Huizumerbegraafplaats: Huizum-dorp 67a, Leeuwarden
 • Grou: Stationsweg 1F
 • Jirnsum: Kerkebuurt 10
 • Reduzum: Legedyk 6
 • Warten: Midsbuorren 1A
 • Wergea: Wartensterdyk 1B

Openingstijden

 • U kunt een begraafplaats bezoeken van zonsopkomst tot zonsondergang.
 • Begraven, het bijzetten van asbussen en het verstrooien van as kan op werkdagen van 10:00 uur tot en met 15:00 uur. Een plechtigheid begint op het hele uur. De laatste mogelijkheid voor het begin van een plechtigheid is om 15:00 uur.
 • Begraven kan op zaterdagen van 10:00 uur tot en met 12:00 uur. Een begrafenis begint op het hele uur. De laatste mogelijkheid voor het begin van een plechtigheid is om 12:00 uur.
 • De genoemde tijden zijn de aankomsttijden op de begraafplaats.

Wilt u weten waar iemand begraven ligt?

Zoek het graf op via de website Grafzoeken.

Onderhoud van de begraafplaats

De gemeente Leeuwarden onderhoudt de algemene begraafplaatsen. Als u grafrechten betaalt, betaalt u meestal automatisch mee aan het onderhoud. Bij sommige graven moet u apart betalen voor het onderhoud van de begraafplaats en de grafbedekking. Daarover leest u meer bij grafbedekkingen.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

 • Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden 2018.
 • Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden 2018.
 • Verordening begraafrechten Leeuwarden 2024.