Inhoudsopgave:

Adressen van gemeentelijke begraafplaatsen

 • Noorderbegraafplaats: Schapendijkje 4, Leeuwarden
 • Huizumerbegraafplaats: Huizum-dorp 67a, Leeuwarden
 • Grou: Stationsweg 1F
 • Jirnsum: Kerkebuurt 10
 • Reduzum: Legedyk 6
 • Warten: Midsbuorren 1A
 • Wergea: Wartensterdyk 1B

Openingstijden

 • U kunt een begraafplaats bezoeken van zonsopkomst tot zonsondergang.
 • Begraven, het bijzetten van asbussen en het verstrooien van as kan op werkdagen van 10.00 uur tot en met 15.00 uur. Een plechtigheid begint op het hele uur. De laatste mogelijkheid voor het begin van een plechtigheid is om 15.00 uur.
 • Begraven kan op zaterdagen van 10.00 uur tot en met 12.00 uur. Een begrafenis begint op het hele uur. De laatste mogelijkheid voor het begin van een plechtigheid is om 12.00 uur.
 • De genoemde tijden zijn de aankomsttijden op de begraafplaats.

Wilt u weten waar iemand begraven ligt?

Zoek het graf op via de website Grafzoeken.

Onderhoud van de begraafplaats

De gemeente Leeuwarden onderhoudt de algemene begraafplaatsen. Als u grafrechten betaalt, betaalt u meestal automatisch mee aan het onderhoud. Bij sommige graven moet u apart betalen voor het onderhoud van de begraafplaats en de grafbedekking. Daarover leest u meer bij grafbedekkingen.

Wet- en regelgeving

 • Verordening gemeentelijke begraafplaatsen
 • Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen
 • Verordening begraafrechten

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.