Inhoudsopgave:

Vergunning of melding

Omgevingsvergunning (activiteit slopen)

Als u wilt slopen:

  • Bij, op of aan een monument.
  • In beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Als dat voorgeschreven is in het bestemmingsplan.

Sloopmelding

Er moet altijd een sloopmelding worden ingediend, als u bij het slopen asbest tegenkomt en/of er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt.

Hoe werkt het?

Particulier

Gaat u als particulier asbesthoudende materialen verwijderen, dan dient u de melding minimaal 5 dagen voor de start van de werkzaamheden in te dienen.
Bouw- en sloopafval kunt u tegen betaling inleveren bij de Milieustraat.

Bedrijfsmatig

Gaat u als bedrijf asbesthoudende materialen verwijderen of sloopwerkzaamheden uitvoeren, dan dient u de melding minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden in te dienen.

Vragen of hulp nodig?

Hebt u eerst zelf al gekeken op de website van het Omgevingsloket Online (OLO).

Nee, ik heb daar nog niet gekeken

Kijk eerst zelf. Misschien is het maken van een afspraak niet nodig.

Ja, ik heb al gekeken, maar ik snap niet hoe het werkt

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden. Wij gaan u helpen! Of stuur een e-mail naar vergunningen@leeuwarden.nl.

Kosten

Een sloopmelding is gratis.