Inhoudsopgave:

Een omgevingsvergunning of een sloopmelding?

Omgevingsvergunning (activiteit slopen)

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u wilt slopen:

 • Bij, op of aan een monument? Ga voor meer informatie over monumenten naar de pagina Monumentenzorg.
 • In beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Als dat voorgeschreven is in het omgevingsplan.

Sloopmelding

Er moet altijd een sloopmelding worden ingediend, als u bij het slopen asbest tegenkomt en/of er meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt.

Particulier

Gaat u als particulier asbesthoudende materialen verwijderen, dan dient u de melding minimaal 5 dagen voor de start van de werkzaamheden in te dienen. Bouw- en sloopafval kunt u tegen betaling inleveren bij de Milieustraat.

Bedrijfsmatig

Gaat u als bedrijf asbesthoudende materialen verwijderen of sloopwerkzaamheden uitvoeren, dan dient u de melding minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden in te dienen.

Asbest en asbesthoudende materialen

Wilt u meer weten over asbest en asbesthoudende materialen en wat hierbij komt kijken als u dit gaat verwijderen? Ga dan naar de pagina ‘Asbest’.

Melding doen

Dien uw sloopmelding in via het Omgevingsloket:

 • Ga naar het onderdeel ‘Aanvragen’.
 • Zoek bij activiteiten op ‘Slopen’.
 • Selecteer het formulier ‘Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen – Melding (Rijk)‘. 

Lever alle gevraagde informatie aan. Als informatie ontbreekt, wijzen wij uw melding af. U mag dan niet beginnen met de sloopwerkzaamheden. Zorg dat er geen privacygevoelige gegevens in de bijlagen staan. Bijvoorbeeld: uw naam, adres of BSN.

Vergunning aanvragen

Vraag een vergunning aan via het Omgevingsloket:

 • Ga naar het onderdeel ‘Aanvragen’.
 • Zoek bij activiteiten op ‘slopen’.
 • Selecteer het formulier ‘Bouwwerk slopen – Aanvraag vergunning (Gemeente)‘.

Lever alle gevraagde informatie aan. Als informatie ontbreekt, wijzen wij uw melding af. U mag dan niet beginnen met de sloopwerkzaamheden. Zorg dat er geen privacygevoelige gegevens in de bijlagen staan. Bijvoorbeeld: uw naam, adres of BSN.

Vragen of hulp nodig?

Voor vragen, meer informatie of weten of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen, gaat u naar de pagina Procedure omgevingsvergunning aanvragen of melden. Zoek bij het aanvragen bij ‘activiteiten’ het volgende formulier: Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen – Melding (Rijk).

 

Kosten

 • Het in behandeling nemen van een sloopvergunningaanvraag € 295,06. 
 • Past de aanvraag niet binnen het omgevingsplan € 592,62.
 • Is er sprake van een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht € 592,62.
 • Gaat het om slopen in beschermd dorps- en stadsgezicht € 592,71.