Inhoudsopgave:

Een omgevingsvergunning of een sloopmelding?

Omgevingsvergunning (activiteit slopen)

Als u wilt slopen:

  • Bij, op of aan een monument.
  • In beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Als dat voorgeschreven is in het omgevingsplan.

Sloopmelding

Er moet altijd een sloopmelding worden ingediend, als u bij het slopen asbest tegenkomt en/of er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt.

Particulier

Gaat u als particulier asbesthoudende materialen verwijderen, dan dient u de melding minimaal 5 dagen voor de start van de werkzaamheden in te dienen.
Bouw- en sloopafval kunt u tegen betaling inleveren bij de Milieustraat.

Bedrijfsmatig

Gaat u als bedrijf asbesthoudende materialen verwijderen of sloopwerkzaamheden uitvoeren, dan dient u de melding minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden in te dienen.

Vragen of hulp nodig?

Kijk eerst zelf op de website van het Omgevingsloket.

Heeft u daarna nog hulp nodig of vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

 

Kosten

Gratis.