Inhoudsopgave:

Een vergunning of melding

Hieronder vindt u een overzicht waar u wel of geen vergunning voor aan moet vragen, of waar u een melding voor door moet geven:

Wat gaat u doen? Vergunningsplicht, vergunningsvrij of meldingsplicht? Voorwaarden en uitleg
Sloop monumentale onderdelen Vergunningsplicht Geen
Sloop latere toevoegingen zonder monumentale waarde
 • Binnen is vergunningsvrij.
 • Buiten is vergunningsplicht.
Toevoegingen waarvan duidelijk te zien is dat ze geen monumentale waarden hebben. Latere toevoegingen van mindere kwalitatieve waarde.Vaak is er wel een sloopmelding nodig. In dat geval vaak ook een asbestonderzoek.
Terreininrichting niet monumentaal (bij gebouwd monument) Vergunningsvrij Hier valt het plaatsen van bouwwerken niet onder.
Terreininrichting wel monumentaal (bij gebouwd monument) Vergunningsplicht Geen
Funderingen
 • Onderhoud is vergunningsvrij.
 • Wijziging is vergunningsplicht.
Geen
Betonwerk
 • Onderhoud is vergunningsvrij.
 • Wijziging is vergunningsplicht.
Geen
Metselwerk
 • Inboetwerk in dezelfde kleur, afmetingen en hardheid is vergunningsvrij.
 • Invullen van muuropeningen is vergunningsplicht.
Geen
Voegwerk
 • Tot 25% van de gevel is vergunningsvrij.
 • Meer dan 25% van de gevel is vergunningsplicht.
Geen
Gevelreiniging Vergunningsplicht Geen
Hydrofoberen Vergunningsplicht Geen
Muurankers
 • Onderhoud is vergunningsvrij.
 • Vervanging is vergunningsplicht.
Geen
Maken muurdoorbraken Vergunningsplicht Geen
Historische houtconstructies
 • Onderhoud is vergunningsvrij.
 • Wijziging is vergunningsplicht.
Geen
Dakbeschot
 • Onderhoud is vergunningsvrij.
 • Wijziging en nieuw aanbrengen is vergunningsplicht.
Het aanbrengen van dakbeschot op een onbeschoten kap is beter voor het monument (is wel vergunningplichtig).
Metaalconstructies
 • Onderhoud is vergunningsvrij.
 • Wijziging en totale vervanging is vergunningsplicht.
Geen
Schoorstenen
 • Onderhoud is vergunningsvrij.
 • Wijziging is vergunningsplicht.
Ook het terugplaatsen van een schoorsteen die er ooit heeft gezeten is een wijziging.
Schoorstenen

Kozijnen, ramen en deuren

 • Onderhoud is vergunningsvrij.
 • Wijziging en vervanging is vergunningsplicht.
Geen
Nieuwe dakkapellen en dakramen Vergunningsplicht Geen
Trappen
 • Onderhoud is vergunningsvrij.
 • Wijziging en nieuw aanbrengen is vergunningsplicht.
Geen
Dakbedekkingen
 • Onderhoud is vergunningsvrij.
 • Wijziging is vergunningsplicht.
 • Totale vervanging is vergunningsplicht.
Geen
Lood/koper/zink
 • Onderhoud is vergunningsvrij.
 • Volledige vervanging is vergunningsplicht. Dit geldt alleen voor dakbedekking.
Bijvoorbeeld vervanging van de hele rietbedekking of zinken roevendak. Voor beide heeft u een vergunning nodig.
Beglazing
 • Vervanging historisch glas is vergunningsplicht.
 • Aanbrengen dun isolatieglas dat past in de bestaande sponning is vergunningsvrij.
 • Aanbrengen dik isolatieglas met wijziging raamhout is vergunningsplicht.
 • Aanbrengen voorzetramen (buiten) is vergunningsplicht.
 • Aanbrengen achterzetramen (binnen) is vergunningsvrij.
Geen
Schilderwerk
 • Onderhoud is vergunningsvrij.
 • Kleurwijziging met advies en/of instemming gemeente: is vergunningsvrij.
 • Kleurwijziging zonder advies en/of instemming gemeente is vergunningsplicht.
 • Verwijderen van historische verflagen is vergunningsplicht.
De gemeente geeft advies aan eigenaren over gebruik van oude of historisch verantwoorde kleuren.
Natuur- en kunststeen
 • Onderhoud is vergunningsvrij,
 • Wijziging en vervanging zijn vergunningsplicht.
Geen
Na-isolatie Vergunningsplicht Geen
Beschermde tuinen, parken en begraafplaatsen
 • Onderhoud is vergunningsvrij.
 • Wijziging is vergunningsplicht.
 • Kappen van bomen is vergunningsplicht.
 • Bouwen bouwwerk is vergunningsplicht.
Geen

Hoe aanvragen

Vraag een vergunning aan of geef een melding door via het Omgevingsloket.

Subsidie of financiële hulp aanvragen

Misschien kunt u subsidie aanvragen of is er andere financiële hulp. Meer informatie vindt u op de pagina Subsidie Monument.

Status voor een gemeentelijk monument aanvragen

Gemeentelijke monumenten zijn onroerende goederen. Bijvoorbeeld: gebouwen, bruggen, parken of een bijzonder hek. Delen of onderdelen van een gebouw kunnen aangewezen worden als monument. Ook archeologische terreinen en landschapselementen kunnen de status van een monument hebben. Kijk voor meer informatie over archeologische terreinen en landschapselementen op de pagina Werkzaamheden in landschappelijk erfgoed.

Monumenten moeten voldoen aan eisen

Deze eisen vindt u in de Erfgoedverordening gemeente Leeuwarden 2024.

Eerst vindt onderzoek naar de geschiedenis en waarden plaats

Laat dit onderzoek zien dat iets waardevol en bijzonder genoeg is? Dan volgen de officiële stappen om iets als gemeentelijk monument aan te wijzen. In het document aanwijsprocedure gemeentelijke monumenten kunt u deze officiële stappen vinden en antwoord op veelgestelde vragen.

Is mijn pand, object of terrein geschikt als gemeentelijk monument?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden of stuur een e-mail naar monumentenzorg@leeuwarden.nl.

Monument verduurzamen

Via ‘De Groene menukaart’ kunt u zien wat er mogelijk is, welke financiële hulp u kunt krijgen en of er regels zijn waar u rekening mee moet houden.

Nieuwsbrief Monumentenzorg

Vier keer per jaar komt er een ‘nieuwsbrief Monumentenzorg’ uit. Hierin staat informatie in over monumenten en archeologie. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar monumentenzorg@leeuwarden.nl.

Boren in Hout

De terp Nijehove, de hoogste van de terpen waarop de stad Leeuwarden rust, was in 2022 tijdens Arcadia de thuishaven van het community art project De Baren. De terp Nijehove was daarmee podium voor beeldende kunst, artistieke performances en een route die je langs verleden, heden en toekomst leidde. Centrale vraag daarbij was: ‘Wie wonen er in dit eeuwenoude landschap en wat houdt deze mensen bezig?’. Daarmee werd De Baren een ontmoeting tussen vragen van nu én
kennis over de geschiedenis.

Een van de projecten was ‘Boren in Hout’ van de gemeente Leeuwarden. Eigenaren van terpwoningen openden voor ‘Boren in Hout’ hun voordeur om dendrochronoloog Paul Borghaerts boringen te laten doen in houtconstructies. Historicus Henk Oly deed eigendoms- en bewoningsonderzoek. En samen toonden zij op 28, 29 en 30 juli 2022 de resultaten in de Waalse kerk voor ieder die er kennis van wilde nemen.

De bevindingen zijn nu samengebracht in het rapport ‘Boren in Hout’ dat 7 december 2023 werd gepresenteerd en overhandigd aan eigenaren en andere betrokkenen.

Vragen of hulp nodig?

Kijk eerst zelf op het Omgevingsloket. Heeft u daarna nog hulp nodig of vragen? Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Kosten

Onderwerp Kosten
Omgevingsvergunning onderdeel monumenten € 592,71
Vergunning activiteit ‘bouwen’ Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 1.000.000,- : 3,27% van de bouwkosten met een minimum van € 132,20.
Advies welstandscommissie Deze kosten vindt u op de website van Hûs en Hiem.
Per reclameobject € 157,19. Maximaal € 471,76 per aanvraag.

Voor de kosten bij planologisch strijdig gebruik waarbij ook sprake is van een bouwactiviteit zie de Tarieventabel Algemene Legesverordening.