Inhoudsopgave:

Wat u moet weten?

Er zijn materialen die erg lijken op asbest. Dit heet asbestgelijkend materiaal. Bij de Milieustraat van de Omrin is het niet mogelijk het verschil tussen asbest en asbestgelijkend materiaal te zien.

Ik heb asbest

Als particulier moet u minimaal 5 dagen van tevoren doorgeven dat u asbest gaat verwijderen en inleveren bij de Milieustraat. Geef dit door via de volgende link: ik ga asbest verwijderen.

 

U krijgt van deze melding een ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging kunt u het asbest inleveren bij de Milieustraat.

Ik heb asbestgelijkend materiaal

Asbestgelijkend materiaal is iets anders dan asbest.
Heeft u asbestgelijkend materiaal en wilt u dit wegbrengen naar de Milieustraat? Geef dit op 1 van de volgende manieren door:

 • Digitaal doorgeven (met behulp van uw DigiD)
 • Schriftelijk doorgeven via het volgende formulier. Denk erom! Dit formulier kunt u niet gebruiken voor asbesthoudend materiaal!

Vergeet naast dit formulier niet een bewijs mee te nemen, of mee te sturen, waaruit blijkt dat het materiaal geen asbest bevat.

Hoe verwijder ik asbest?

Als particulier mag u alleen zelf asbest verwijderen in uw eigen woning, tuin en berging als:

 • Het bestaat uit geschroefde hele platen, waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn.
 • De plaatoppervlakte maximaal 35 m2 is.
 • Het niet -gelijmde asbest bevattende vloerbedekking is.
 • Het asbest bevattende vloertegels zijn.
 • Het geen dakleien zijn.

In alle andere gevallen dan hierboven genoemd, moet u asbest door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf laten verwijderen.

Nadat u materiaal met asbest hebt verwijderd en verpakt moet dit:

 • Opgeslagen worden in een afgesloten ruimte, zodat anderen niet met het afval in aanraking kunnen komen.
 • Gescheiden worden gehouden van uw andere afval.
 • Zo spoedig mogelijk (bij voorkeur binnen 2 weken) ingeleverd worden bij de Milieustraat.

Vragen of hulp nodig?

Hebt u eerst zelf al gekeken op de website van het Omgevingsloket Online (OLO).

Nee, ik heb daar nog niet gekeken

Kijk eerst zelf. Misschien is het maken van een afspraak niet nodig.

Ja, ik heb al gekeken, maar ik snap niet hoe het werkt

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden. Wij gaan u helpen!
Contact opnemen kan op de volgende manieren:

 • Bel naar 14 058.
 • Stuur een e-mail naar vergunningen@leeuwarden.nl

Kosten

 • Melding doen is gratis.
 • De kosten voor een eventueel asbestinventarisatierapport zijn voor eigen rekening.