Inhoudsopgave:

Asbest (aan)melden

Dien uw melding minimaal 5 dagen van tevoren in via het Omgevingsloket:

 • Ga naar het onderdeel ‘Aanvragen’.
 • Zoek bij activiteiten op ‘Slopen’.
 • Selecteer het formulier ‘Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen – Melding (Rijk)’.

Lever alle gevraagde informatie aan. Wij hebben deze informatie nodig in het kader van de vergunningaanvraag. Zorg dat er geen privacygevoelige gegevens in de bijlagen staan. Bijvoorbeeld: uw naam, adres of BSN.

Ontvangstbevestiging

U ontvangt van deze melding een ontvangstbevestiging, deze levert u in bij de Milieustraat.

Asbestgelijkend materiaal (aan)melden

Asbestgelijkend materiaal lijkt erg op asbest, dit verschil kunt u niet zien. Heeft u asbestgelijkend materiaal en wilt u dit wegbrengen naar de Milieustraat? Geef dit digitaal aan ons door (u heeft DigiD nodig). Stuur ook een bewijs mee waaruit blijkt dat het materiaal geen asbest bevat.

Kunt of wilt u niet digitaal doorgeven?

Download het Acceptatieformulier asbestgelijkend materiaal en vul in. Stuur ook een bewijs mee waaruit blijkt dat het materiaal geen asbest bevat. Stuur dit op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis of mailen naar vergunningen@leeuwarden.nl.

Hoe asbest verwijderen

U mag alleen zelf asbest verwijderen in uw eigen woning, tuin en berging als:

 • Het bestaat uit geschroefde hele platen, waarin de asbestvezels vast zitten.
 • De plaatoppervlakte maximaal 35 m2 is.
 • Het niet -gelijmde asbest bevattende vloerbedekking is.
 • Het asbest bevattende vloertegels zijn.
 • Het geen dakleien zijn.

In alle andere gevallen dan hierboven genoemd, moet u asbest door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf laten verwijderen.

Hoe asbest bewaren

Lever het binnen 2 weken in bij de Milieustraat.

 • Sla het op in een afgesloten ruimte, zodat anderen niet in aanraking kunnen komen met het asbest.
 • Bewaar het gescheiden van al het andere afval.

Kosten

 • Melding doen is gratis.
 • De kosten voor een eventueel asbestinventarisatierapport betaalt u zelf.

Vragen of hulp nodig?

Kijk eerst zelf op de website van het Omgevingsloket. Heeft u daarna nog hulp nodig of vragen? Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.