Inhoudsopgave:

Wanneer Gebruiksmelding nodig?

 • Als er meer dan 50 personen tegelijk in het pand aanwezig zullen zijn. Of meer dan 150 personen als het om een kantoor of industriefunctie gaat.
 • Als er sprake is van kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden.
 • Als in een hotel of zorginstelling meer dan 10 personen slapen.
 • Als in het gebouw overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar verblijven.
 • Als in het gebouw overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen verblijven.
 • Als het een appartement betreft waar zorg verleend wordt.

Bestaande vergunning of melding niet meer actueel?

Vraag dan een nieuwe Gebruiksmelding aan. Bijvoorbeeld als:

 • er meer personen tegelijk in het pand zijn dan is aangegeven in de bestaande melding of vergunning;
 • de gebruikers zichzelf minder goed kunnen redden, dan eerder;
 • de bekendheid met het gebouw van de nieuwe gebruikers minder is, of;
 • brandveiligheidsvoorzieningen verdwijnen. Bijvoorbeeld een vluchtdeur die dichtgezet wordt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van uw bouwwerk. De regels over het gebruik van bouwwerken staan verspreid door het Besluit bouwwerken leefomgeving. Deze vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Algemene informatie over brandveiligheid

Informatie en folders over brandveiligheid zijn te vinden op de website van de brandweer.

Voorbeelden:

 • Hoe maakt u uw huis brandveilig?
 • Hoe kunt u brandveilig klussen?
 • Hoe gaat u brandveilig op vakantie?
 • Hoe kunt u brand voorkomen?
 • Hoe ga ik om met brand?
 • Feestversiering
 • Gas (Koolmonoxide)
 • Vuurkorf
 • Rookmelders in bestaande woningen

Meer informatie of hulp nodig?

Zoek eerst zelf op Het omgevingsloket.

Heeft u daarna nog hulp nodig of vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Kosten

Gratis.

Wet- en regelgeving

De regels voor het indienen van gebruiksmeldingen staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving § 6.1.2. In artikel 6.8 vindt u een lijst met wat er op de tekening moet staan.

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.