Inhoudsopgave:

Wanneer Gebruiksmelding nodig?

 • Als er meer dan 50 personen tegelijk in het pand aanwezig zullen zijn. Of meer dan 150 personen als het om een kantoor of industriefunctie gaat.
 • Als er sprake is van kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden.
 • Als in een hotel of zorginstelling meer dan 10 personen slapen.
 • Als in het gebouw overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar verblijven.
 • Als in het gebouw overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen verblijven.
 • Als het een appartement betreft waar zorg verleend wordt.

Bestaande vergunning of Gebruiksmelding niet meer actueel?

Dien dan een nieuwe Gebruiksmelding in. Bijvoorbeeld als:

 • er meer personen tegelijk in het pand zijn dan is aangegeven in de bestaande melding of vergunning;
 • de gebruikers zichzelf minder goed kunnen redden, dan eerder;
 • de bekendheid met het gebouw van de nieuwe gebruikers minder is, of;
 • brandveiligheidsvoorzieningen verdwijnen. Bijvoorbeeld een vluchtdeur die dichtgezet wordt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van uw bouwwerk. De regels over het gebruik van bouwwerken staan verspreid door het Besluit bouwwerken leefomgeving. De regels voor het indienen van gebruiksmeldingen staan ook in het Besluit bouwwerken leefomgeving § 6.1.2. In artikel 6.8 vindt u een lijst met wat er op de tekening moet staan. Meer informatie vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Algemene informatie over brandveiligheid

Informatie en folders over brandveiligheid zijn te vinden op de website van de brandweer.

Bijvoorbeeld:

 • Hoe maakt u uw huis brandveilig?
 • Hoe kunt u brandveilig klussen?
 • Hoe gaat u brandveilig op vakantie?
 • Hoe kunt u brand voorkomen?
 • Hoe ga ik om met brand?
 • Feestversiering
 • Gas (Koolmonoxide)
 • Vuurkorf
 • Rookmelders in bestaande woningen

Vragen of hulp nodig?

Voor vragen, meer informatie of weten of u een melding moet doen gaat u naar de pagina Procedure omgevingsvergunning aanvragen of melden. Zoek bij het aanvragen bij ‘activiteiten’ het volgende formulier: Bouwwerk brandveilig gebruiken – Melding (Rijk).

Kosten

Gratis.

Wet- en regelgeving

De volgende wet vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

 • Besluit bouwwerken leefomgeving.