Inhoudsopgave:

Wanneer heeft u een kapvergunning nodig?

Kapvergunning nodig

 • Voor het kappen van 10 of meer bomen die niet monumentaal of waardevol zijn. Deze bomen moeten minimaal 1.30 meter hoog zijn en een stamdoorsnede hebben van minimaal 63 centimeter. Kleinere bomen tellen niet mee.
 • Voor het kappen van 1 of meer monumentale of waardevolle bomen. Meer informatie vindt u onder de kop “Monumentale en waardevolle bomen”.

Compensatie

Wanneer u 10 bomen kapt, dan bent u in overleg met de gemeente verplicht om hier 11 bomen voor terug te planten. Als dit niet of voor een gedeelte mogelijk is, dan betaalt u een compensatiebedrag van € 500,- per boom.

Monumentale en waardevolle bomen

Voor het kappen van monumentale of waardevolle bomen vraagt u een omgevingsvergunning  aan.

Compensatie

Voor het kappen betaalt u een financiële compensatie van € 2000,- per boom, tenzij deze boom onherstelbaar ziek of beschadigd is. Dit moet door een door de gemeente aangewezen deskundige partij vastgesteld worden.

Monumentale en waardevolle bomen

Bekijk de lijst van monumentale en waardevolle bomen (PDF, 141.70 KB) voor meer informatie over welke bomen monumentaal en waardevol zijn in onze gemeente

Wilt u zelf een boom voordragen voor de lijst monumentale en waardevolle bomen? Stuur dan een e-mail naar: bomendienst@leeuwarden.nl. Deze lijst wordt iedere 4 jaar vastgesteld.

Illegaal kappen van bomen

Als er sprake is van het illegaal kappen van bomen dan moet u als boete tweemaal het compensatiebedrag betalen. Meer informatie over deze bedragen vindt u onder de kop “Kosten”.

 

Compensatiefonds

Het compensatiebedrag dat u betaalt, wordt in het Compensatiefonds groen gestort. Vanuit dit fonds worden onder andere nieuwe bomen betaald. Ze worden op een goede locatie gepland die de mogelijkheid biedt om uit te groeien tot volwassen exemplaren.

Bomen en zonnepanelen

De gemeente is voorstander voor het plaatsen van zonnepanelen. Maar het wegnemen van zonlicht door bomen is geen reden om te snoeien of te kappen. Houd bij plaatsing van zonnepanelen altijd rekening met bestaande bomen en dat deze mogelijk nog kunnen groeien.

Vragen of hulp nodig?

Voor vragen, meer informatie en het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat u naar de pagina Procedure omgevingsvergunning aanvragen of melden.

Kosten

Monumentale bomen kappen

 • 1 monumentale of waardevolle boom kost € 398,52.
 • 2 tot en met 5 monumentale of waardevolle bomen kosten eenmalig € 797,05.
 • 6 of meer monumentale of waardevolle bomen kosten eenmalig € 1.195,59.

Dit zijn de kosten voor de aanvraag van de vergunning. Hier kunnen nog kosten voor compensatie bijkomen.

Niet monumentale of waardevolle bomen kappen

 • 10 tot en met 50 niet monumentale of waardevolle bomen kosten eenmalig € 797,05.
 • 51 of meer niet monumentale of waardevolle bomen kosten eenmalig € 1.195,59.

Dit zijn de kosten voor de aanvraag van de vergunning. Hier kunnen nog kosten voor compensatie bijkomen.

Extra informatie

Zijn de bomen al gekapt of worden deze gekapt zonder omgevingsvergunning? Dan worden de kosten hierboven met 50% verhoogd.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgevingen vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

 • Lijst monumentale en waardevolle bomen gemeente Leeuwarden 2023.
 • Nadere regels bomen en compensatie groen.
 • Algemene Plaatselijke verordening. Afdeling 3; Het bewaren van houtopstanden (3).
 • Afdeling 11.3 Besluit activiteiten leefomgeving.