Inhoudsopgave:

Wanneer heeft u een kapvergunning nodig?

Kapvergunning nodig

 • Voor het kappen van 10 of meer reguliere bomen. Deze bomen moeten minimaal1.30 meter hoog zijn en een stamdoorsnede hebben van 20 centimeter of meer. Kleinere bomen tellen niet mee.
 • Voor het kappen van 1 of meer monumentale of waardevolle bomen. Meer informatie vindt u onder het tabje “Monumentale en waardevolle bomen”.

Compensatie

Wanneer u 10 bomen kapt, dan bent u in overleg met de gemeente verplicht om hier 11 bomen voor terug te planten. Als dit niet of voor een gedeelte mogelijk is, dan betaalt u een compensatiebedrag van €500,- per boom.

Geen kapvergunning nodig

Voor het kappen van maximaal 9 gewone bomen heeft u geen vergunning nodig.

Monumentale en waardevolle bomen

Voor het kappen van monumentale of waardevolle bomen vraagt u altijd een omgevingsvergunning aan.

Compensatie

Voor het kappen betaald u altijd een financiële compensatie van €2000,- per boom, tenzij deze boom onherstelbaar ziek of beschadigd is. Dit moet door een door de gemeente aangewezen deskundig partij vastgesteld worden.

Lijst monumentale en waardevolle bomen

De lijst van monumentale en waardevolle bomen met het bijhorende collegevoorstel vindt u hieronder:

Wilt u zelf een boom voordragen voor de lijst monumentale en waardevolle bomen? Stuur dan een e-mail naar: bomendienst@leeuwarden.nl. Deze lijst wordt iedere 4 jaar vastgesteld.

Illegaal kappen van bomen

Als er sprake is van het illegaal kappen van bomen dan moet u als boete tweemaal het compensatiebedrag betalen. Meer informatie over deze bedragen vindt u onder het tabje “Kosten”.

 

Compensatiefonds

Het compensatiebedrag dat u betaald, wordt in het Compensatiefonds groen gestort. Vanuit dit fonds wordt onder andere nieuwe aanplant betaald op een goede locatie die toekomst biedt voor bomen om uit te groeien tot volwassen exemplaren.

Bomen en zonnepanelen

De gemeente is voorstander voor het plaatsen van zonnepanelen. Maar het wegnemen van licht door bomen is geen reden om te snoeien of te kappen.

Houd bij plaatsing van zonnepanelen altijd rekening met bestaande bomen en dat deze mogelijk nog kunnen groeien.

Vragen of hulp nodig?

Kijk eerst zelf op de website van het Omgevingsloket Online (OLO).

Heeft u daarna nog hulp nodig of vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Kosten

Monumentale bomen kappen

 • 1 monumentale of waardevolle boom kost € 370,72.
 • 2 tot en met 5 monumentale of waardevolle bomen kost eenmalig € 741,45.
 • 6 of meer monumentale of waardevolle bomen kost eenmalig € 1.112,18.

Reguliere bomen kappen

 • 10 tot en met 50 reguliere bomen kost eenmalig € 741,45.
 • 51 of meer reguliere bomen kost eenmalig € 1.112,18.

Zijn de bomen al gekapt of worden deze gekapt zonder vergunning? Dan worden kosten hierboven met 50% verhoogd.

Wet- en regelgeving

 • Bebouwde komgrenzen van de Wet natuurbescherming.
 • Collegevoorstel Lijst monumentale en waardevolle bomen gemeente Leeuwarden 2020.
  De lijst staat onder de externe bijlagen
 • Nadere regels bomen en compensatie groen.
 • Algemene Plaatselijke verordening.
  Afdeling 3; Het bewaren van houtopstanden (3).

Bovenstaande wet- en regelgeving kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.