Inhoudsopgave:

Wel of geen vergunning nodig?

 • Voor het kappen van maximaal 9 reguliere (niet monumentale of waardevolle) bomen heeft u geen vergunning nodig.
 • Voor het kappen van 10 of meer reguliere bomen heeft u wel een vergunning nodig. Het gaat daarbij om bomen die op 1.30 m. hoogte een stamdoorsnede hebben van 20 cm of meer. Kleinere bomen tellen niet mee.
 • Voor het kappen van 1 of meer monumentale en/of waardevolle bomen heeft u ook een vergunning nodig. Zie het tabje hieronder “Monumentale en waardevolle bomen”.

Compensatie

Als u een vergunning nodig heeft dan geldt ook een herplantplicht van 110%. Dit betekent dat wanneer u 10 bomen kapt u, in overleg met de gemeente, verplicht bent er 11 terug te planten. Als herplant niet (of alleen deels) mogelijk is betaalt u een compensatiebedrag van € 500,- per boom. Dat bedrag wordt in het Compensatiefonds groen gestort. Hieruit wordt onder andere nieuwe aanplant betaald op een goede locatie die toekomst biedt voor bomen om uit te groeien tot volwassen exemplaren.

Monumentale en waardevolle bomen

U kunt zelf een boom voordragen voor de lijst monumentale en waardevolle bomen. Stuur een e-mail naar bomendienst@leeuwarden.nl.

 

Voor kap van monumentale en waardevolle bomen moet altijd een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deze bomen staan op de lijst die iedere 4 jaar wordt vastgesteld.

Compensatie

Voor de kap van zo’n boom betaalt u altijd een financiële compensatie van € 2000,- per boom, tenzij deze onherstelbaar ziek of beschadigd is. Dit moet door een door de gemeente aangewezen deskundig partij vastgesteld worden. Dit bedrag wordt in het Compensatiefonds groen gestort. Hieruit wordt onder andere nieuwe aanplant betaald op een goede locatie die toekomst biedt voor bomen om uit te groeien tot volwassen exemplaren.

Illegale kap

Als er sprake is van illegale kap wordt als sanctie de compensatie verdubbeld. Het compensatiebedrag wordt gestort in de voorziening compensatie groen.

Bomen en zonnepanelen

De gemeente juicht het plaatsen van zonnepanelen toe. Maar het wegnemen van licht door bomen is geen reden om te snoeien of te kappen. Houd bij plaatsing van zonnepanelen dus altijd rekening met bestaande bomen en dat deze mogelijk nog kunnen groeien.

Vragen of hulp nodig?

Hebt u eerst zelf al gekeken op de website van het Omgevingsloket Online (OLO).

Nee, ik heb daar nog niet gekeken

Kijk eerst zelf. Misschien is het maken van een afspraak niet nodig.

Ja, ik heb al gekeken, maar ik snap niet hoe het werkt

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden. Wij gaan u helpen!
Contact opnemen kan op de volgende manieren:

 • Bel naar 14 058.
 • Stuur een e-mail naar vergunningen@leeuwarden.nl

Kosten

Monumentale bomen kappen

 • 1 monumentale of waardevolle boom kost € 370,72.
 • 2 tot en met 5 monumentale of waardevolle bomen kost eenmalig € 741,45.
 • 6 of meer monumentale of waardevolle bomen kost eenmalig € 1.112,18.

Reguliere bomen kappen

 • 10 tot en met 50 reguliere bomen kost eenmalig € 741,45.
 • 51 of meer reguliere bomen kost eenmalig € 1.112,18.

Zijn de bomen al gekapt of worden deze gekapt zonder vergunning? Dan worden kosten hierboven met 50% verhoogd.

Wet- en regelgeving

 • Bebouwde komgrenzen van de Wet natuurbescherming.
 • Collegevoorstel Lijst monumentale en waardevolle bomen gemeente Leeuwarden 2020.
  De lijst staat onder de externe bijlagen
 • Nadere regels bomen en compensatie groen.
 • Algemene Plaatselijke verordening.
  Afdeling 3; Het bewaren van houtopstanden (3).

Bovenstaande wet- en regelgeving kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.