Lion het stadhuis in de lente

Grond afgraven en verplaatsen

Bij het afgraven, verplaatsen en ergens anders toepassen van grond en/of baggerspecie, speelt de bodemkwaliteit een belangrijke rol. Om ook de functionaliteit van de bodem in de toekomst te garanderen, zijn er regels opgesteld om de bodemkwaliteit te beheren. Hoe schoner de grond, des te meer functies er mogelijk zijn.