Inhoudsopgave:

Drie stappen om CO2-neutraal te worden

  1. We besparen zoveel mogelijk energie, door minder energie te gebruiken.
  2. De energie die we verbruiken, wekken we zo duurzaam mogelijk zelf op. Dus energie uit duurzame bronnen.
  3. Wat we niet zelf duurzaam kunnen opwekken, compenseren we via certificaten. Het liefst zo lokaal mogelijk. Een duurzaam certificaat bewijst dat de energie, die wij nog extra moeten inkopen, duurzaam is opgewekt. En dus bijdraagt aan minder CO2 uitstoot.

Wij gebruiken hierbij een hulpmiddel de landelijke CO2-Prestatieladder. Organisaties kunnen bij deze prestatieladder een officieel bewijs behalen van hun CO2-uitstoot.

Wij hebben inmiddels het certificaat ontvangen voor niveau 3.

CO2-prestatieladder en nulmeting

In 2022 is een nulmeting gedaan. Er is gekeken naar hoeveel energie we als organisatie in 2019 hebben verbruikt en hoeveel CO2 we hebben uitgestoten. Door de cijfers van 2019 te gebruiken, voorkomen we verkeerde cijfers door de coronatijd. Elk jaar wordt gekeken of we erin slagen om onze uitstoot te verminderen.

De CO2-prestatieladder laat zien hoeveel CO2 de gemeentelijke organisatie uitstoot. Die meting helpt om de uitstoot van onze organisatie en onze projecten kleiner te maken.
De meting helpt ook om kennis te delen met collega’s, andere organisaties en bedrijven.
Samen zoeken we naar mogelijkheden om minder CO2 uit te stoten.

Ons CO2-verbruik en het verminderen daarvan

Hierover kunt u meer lezen in het document Plan gemeente Leeuwarden CO2 vermindering.

De CO2-prestatieladder heeft de volgende niveaus (tredes)

Niveau 3 – Eigen organisatie

Inzicht in het energieverbruik en de CO2-uitstoot, de CO2 doelstellingen en CO2-maatregelen in de eigen organisatie. En informatie over regelingen die er zijn.

Niveau 4 – Inventarisatie invloed in keten

Product-marktcombinaties, ketenanalyses, deelname aan programma’s om CO2 -uitstoot te verminderen.

Niveau 5 – Actie in de keten

Inzicht in de CO2-uitstoot, de strategie en het beleid van de gemeente en de manier waarop de gemeente daarbij samenwerkt met anderen.

Niveau 3 is het instapniveau voor organisaties. Vaak maken organisaties 1 of 2 jaar later de stap naar niveau 4 of 5.

Welke stappen zetten we nu al?

We kopen energie lokaal en duurzaam in

Vroeger kochten we energie in via duurzame certificaten uit het buitenland.
Nu kopen we energie in in onze eigen omgeving. Dat zorgt ervoor dat het geld dat we uitgeven aan energie, in onze eigen omgeving blijft.
Duurzame (zonne)stroom kopen we in via Energie van Ons.

CO2-stoot door gasverbruik, maken we goed met groene certificaten van GreenInclusive. Deze organisatie produceert Fries vezel-hennep wat gebruikt wordt als natuurlijk isolatiemateriaal in de woningbouw. Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot.

We maken onze voertuigen duurzamer

De meeste auto’s, en andere voertuigen van de gemeente Leeuwarden, stoten geen CO2 meer uit. Ze rijden elektrisch, op groen gas of op blauwe diesel.

Welke resultaten hebben we al bereikt

Dit staat in de volgende illustraties: Voortgang 2022 en Voortgang 2021.

Wat gaan we nog meer doen?

Energiebesparing bij de gemeentelijke huisvesting

De beste manier om te verduurzamen, is minder energie verbruiken. Bij de volgende 4 gebouwen van de gemeente kijken we wat mogelijk is: het Gemeentekantoor, het Stadhuis, het Historisch Centrum Leeuwarden en het gebouw van Handhaving.
Per gebouw zoeken we uit wat nodig is om hier minder energie te gebruiken. Daarvoor nemen we maatregelen. Die moeten ervoor zorgen dat we in 2030 CO2 neutraal zijn.

Zelf duurzame energie opwekken

We onderzoeken hoe en waar de gemeentelijke organisatie zelf duurzame energie kan opwekken. We kijken bijvoorbeeld naar (meer) zonnepanelen op eigen daken en ‘zonnecarports’ boven parkeerterreinen.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Leeuwarden.