Inhoudsopgave:

Feiten, cijfers en onderzoeken

Veel gegevens zijn te vinden op Leeuwarden in Cijfers. Denk hierbij aan bevolkingsgegevens en cijfers over de woningen. Een aantal voorbeelden van gegevens die te vinden zijn via Leeuwarden in cijfers:

Meer feiten, cijfers en onderzoeken

Er zijn verschillende bronnen waar u informatie over feiten, cijfers en onderzoeken kunt vinden. Deze bronnen zijn verdeeld in bronnen voor alleen data van gemeente Leeuwarden en data vanuit landelijke bronnen.

Gemeente Leeuwarden:

 • Veiligheidsprestatie-index
  • Inzicht in de veiligheidssituatie van Leeuwarden en haar wijken.
 • Sociale Index
  • Inzicht in de sociale staat van uw wijk.
 • Jeugdmonitor
  • Inzicht in ‘de staat’ van de jeugd in Leeuwarden.
 • Armoedemonitor
  • Inzicht in de omvang en samenstelling van de armoedeproblematiek.
 • Wijkenquîtes
  • De gemeente Leeuwarden houdt jaarlijks een groot onderzoek door middel van een vragenlijst onder haar eigen inwoners. Ieder jaar ligt het accent op andere vragen. De uitkomsten van de onderzoeken zijn te vinden op Leeuwarden in cijfers, bijvoorbeeld onder het kopje gepubliceerde rapporten.

Landelijke bronnen:

 • Waarstaatjegemeente.nl
  • Het vergelijken van gemeentelijke prestaties met diverse andere gemeentes.
 • LISA
  • Samenstelling werkgelegenheid.
 • CBS StatLine
  • Algemene statistische informatie over gemeenten via thema’s Nederland regionaal.
 • Klimaatmonitor
  • Informatie over duurzaamheidscijfers.

Overige data:

Bent u opzoek naar data die u in de bovengenoemde bronnen niet kunt vinden, dan kunt u een mail sturen naar statistiek@leeuwarden.nl. Ook voor vragen, uitleg of extra toelichting zou u dit mailadres kunnen gebruiken.

Open Data

Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen, verzamelen wij als gemeente Leeuwarden gegevens. Deze kunnen ook waardevol en interessant zijn voor anderen, zoals bewoners, bedrijven, organisaties, journalisten en onderzoekers.

Wij stellen daarom gegevens zoveel mogelijk beschikbaar in ons eigen:

Deze gegevens worden zonder beperkende voorwaarden voor hergebruik door derden vrijgegeven. Andere (externe) bronnen van Open Data zijn:

Zelf meedoen aan onderzoeken?

U kunt een bijdrage leveren aan het woon- en leefklimaat van de gemeente Leeuwarden door mee te doen met het Digitaal Burgerpanel Leeuwarden.