Inhoudsopgave:

Hoe werkt het Digitaal Burgerpanel?

U beantwoordt ongeveer 5 keer per jaar via e-mail vragen over actuele onderwerpen in de gemeente Leeuwarden. Net als enkele honderden andere inwoners van de gemeente. Alle antwoorden bij elkaar leveren informatie over de mening van de inwoners en over wat er in de stad speelt. Die informatie gebruikt de gemeente Leeuwarden om problemen gerichter op te lossen of beleid beter vorm te geven.

Voorwaarden

  • U bent minimaal 18 jaar oud.
  • U woont in de gemeente Leeuwarden.
  • U hebt de vrije keuze om deel te nemen aan een panelonderzoek.
  • U kunt zich elk moment afmelden.

Wij gebruiken uw gegevens anoniem en uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden.

Hoe meld ik mij aan?