Fluch oan:

Fartiden op gewoane dagen

Moandei, tiisdei en tongersdei

06:45 – 12:30 oere

13:30 – 18:30 oere

19:30 – 00:00 oere

Woansdei

06:45 – 10:00 oere

11:15 – 12:30 oere

13:30 – 18:30 oere

19:30 – 00:00 oere

Freed

06:45 – 12:30 oere

13:30 – 18:30 oere

19:30 – 02:00 oere.

Sneon

08:00 – 12:30 oere

13:30 – 18:30 oere

19:30 – 02:00 oere.

Snein

08:00 – 12:30 oere

13:30 – 18:30 oere

19:30 – 00:00 oere

Fartiden op feestdagen

Aldjiersdei

Normale tsjinstregeling oant 21:00 oere. Dêrnei gjin ôffearten mear.

Nijjiersdei

01:00 – 02:00 oere

10:00 – 12:30 oere

13:30 – 18:30 oere

19:30 – 00:00 oere

Keningsdei, Befrijingsdei, Twadde Peaskedei, Himelfeartsdei, Twadde Pinksterdei en Earste en Twadde Krystdei

08:00 – 12:30 oere

13:30 – 18:30 oere

19:30 – 00:00 oere

Kosten

  • Jo moatte betelje foar de oertocht. Der binne ferskate tariven foar fuotgongers, persoane-auto’s, frachtweinen, trekkers ensafh.
  • It maksimaal talitbere gewicht is 16 ton. By twivel kinne jo kontakt opnimme mei de pontskipper, op telefoannûmer 0566623807.
Foar wa Kosten eksklusyf BTW Kosten ynklusyf BTW
In inkelde oertocht foar in fuotgonger, fytser,
bromfytser of ynsitter fan in
reau
€ 1,66 € 2,-
In retoerke foar in fuotgonger, fytser, bromfytser of ynsitter fan in reau. € 2,90 € 3,50
In retoerke foar in persoane-auto of motorfyts, ynkl. de bestjoerder. € 5,79 € 7,-
In retoerke foar in (motor)reau, eventueel mei oanhinger, fan mear as 5.5 m lang, ynkl. bestjoerder. € 6,62 € 8,-
In retoerke op ôfrop, bûten de gewoane fartiden. € 99,18 € 120,-
In abonnemint foar it oersetten fan in persoan of (motor)reau ynkl. bestjoerder, jildich fan it momint fan ôfjefte oant en mei 31 desimber fan itselde kalenderjier. Eigeners en hierders fan in ûnreplik goed op it eilân “De Burd” hawwe rjocht op in abonnemint. As troude of registrearre partners en/of bern op itselde adres ynskreaun binne, meie sy ek gratis mei (op itselde abonnemint) € 497,95 € 602,51