Fluch oan:

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet getrouwd.
 • U hebt geen geregistreerd partnerschap. Behalve als u dat geregistreerd partnerschap om wilt zetten in een huwelijk.
 • U bent geen directe familie van elkaar. Trouwen met uw broer, zus, ouder of kind mag niet.
 • Staat u onder curatele? dan is toestemming van de curator of rechter nodig.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Maak een afspraak om uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap door te geven. Doe dit minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar van tevoren. Hou er rekening mee dat het momenteel erg druk is. Hierdoor kan het even duren voordat er een afspraak gemaakt kan worden.

Trouwt u niet binnen 1 jaar na het doorgeven?

Dan moet u opnieuw een melding doen.

Wat neem ik mee naar de afspraak?

 • Een geldig identiteitsbewijs van u zelf en uw partner. Dit kan zijn een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle getuigen.
 • Als u niet in het gemeentehuis trouwt, de reserveringsbevestiging van de trouw locatie.
 • Bent u in het buitenland geboren, getrouwd of gescheiden? Of heeft u in het buitenland gewoond? Geef dit bij ons aan bij het maken van een afspraak. Het kan zijn dat wij documenten nodig hebben die in het buitenland zijn opgemaakt.

Heb ik getuigen nodig?

Zet u uw geregistreerd partnerschap om in een huwelijk?

Dan heeft u geen getuigen nodig.

Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan?

Dan heeft u minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig. Een getuige moet 18 jaar of ouder zijn. Een getuige hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Getuige wijzigen of toevoegen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Getuige van de gemeente?

Dat kan. De kosten hiervoor vindt u onder het kopje ‘Kosten’.

Omzetting geregistreerd partnerschap niet overal geldig

Niet alle landen accepteren de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. Wilt u de omzetting gaan gebruiken in een ander land dan Nederland? Informeer dan eerst of dat zonder problemen kan. U kunt hiervoor terecht bij de ambassade van het betreffende land.

Trouwlocaties

In Leeuwarden kunt u kiezen uit een aantal bijzondere trouwlocaties. Als u uw keuze heeft gemaakt dan reserveert u direct bij de trouwlocatie. De reserveringsbevestiging neemt u mee naar het gemeentehuis bij de melding van uw huwelijk. Het stadhuis en het gemeentehuis kunt u reserveren bij de afdeling Burgerzaken. Neem hiervoor contact op met de gemeente Leeuwarden.

U kunt kiezen uit de volgende trouwlocaties:

Gemeentelijke locaties

Overige locaties

Zelf een andere trouwlocatie kiezen?

U kunt ook zelf een trouwlocatie kiezen. Hiervoor moet u 6 weken voor de huwelijksdatum bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Leeuwarden de volgende formulieren inleveren: “Reservering Huwelijk/Partnerschap op locatie” en, als de locatie niet bij de genoemde trouwlocaties staat, een verklaring “Akkoordverklaring eigenaar/beheerder vrije locatie“.

 

De volgende locaties hebben aangegeven beschikbaar te zijn als locatie waar huwelijken en partnerschappen voltrokken kunnen worden:

Houdt u rekening met de volgende zaken:

 • De extra kosten voor de trouwlocatie voor 1 dag staan vermeld in het tabblad ‘kosten’ (van toepassing indien de eigenaar de locatie éénmalig ter beschikking stelt).
 • De huwelijksplechtigheid moet binnen de grenzen van de gemeente Leeuwarden plaatsvinden.
 • Een locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde, brandveiligheid, goede smaak en goede zeden. Openbaarheid moet zijn gewaarborgd.
 • In bepaalde gevallen kan een (milieu)vergunning nodig zijn
  Er dient toiletgelegenheid aanwezig te zijn.

Gaat het om een openlucht locatie?

Dan moet u bij slecht weer een vervangende overdekte locatie geregeld hebben.

Wordt uw huwelijk op een boot voltrokken?

Dan moet de boot aangemeerd zijn binnen de gemeente Leeuwarden.

Parkeren bij de trouwlocatie

Op de meeste trouwlocaties vindt u voldoende parkeergelegenheden in de nabije omgeving. Kiest u als trouwlocatie voor het stadhuis of Hotel-Paleis het Stadhouderlijk Hof, dan kunt u van de gemeente maximaal 5 parkeerontheffingen voor een periode van anderhalf uur krijgen. U kunt dit doorgeven bij de melding van uw huwelijk bij Burgerzaken. Zij zullen u verder informeren.

Regulier, budget of gratis trouwen?

Regulier

huwelijk of GP.

Budget huwelijk of GP.

Gratis huwelijk of GP.

Wanneer? Ma – vrij tussen 09.00 en 16.00 uur. Een ander tijdstip of zaterdag is ook mogelijk. Ma – Di – Do om 10.00 en 11.00 uur Ma om 09:00, 09:15 of 09:30 uur.
Waar? Op de gemeentelijke, andere, overige of zelf gekozen locatie. Trouwkamer in het gemeentehuis. Gemeentehuis
Hoelang? 30 minuten. 15 minuten. 10 minuten.
Door wie? Een door uzelf gekozen trouwambtenaar of een trouwambtenaar voor één dag. Een ambtenaar van de afdeling Burgerzaken. Een ambtenaar van de afdeling Burgerzaken.
Aantal gasten? U bepaalt het aantal gasten in overleg met de locatie. Maximaal 6 personen, inclusief getuigen. Maximaal 4 personen, inclusief getuigen.
Annuleringskosten? Ja. Ja. Ja.

De kosten van een regulier of budgethuwelijk vindt u onder het kopje ‘Kosten’.

Wie voltrekt het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Trouwambtenaren van de gemeente Leeuwarden

Er zijn verschillende trouwambtenaren van de gemeente Leeuwarden. Heeft u een voorkeur? Geef dat dan door aan de afdeling Burgerzaken. Bij een regulier huwelijk neemt de trouwambtenaar minimaal 2 weken voor de huwelijksdatum contact met u op.

Trouwambtenaren van een andere gemeente, broer, zus of goede vriend

Wilt u een trouwambtenaar van een andere gemeente, een broer, zus of goede vriend uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten voltrekken? Dat kan. Hier betaalt u extra voor. Meld dit minimaal 3 maanden voor uw huwelijk aan de afdeling Burgerzaken. De termijn van 3 maanden gaat pas in op het moment dat u de melding heeft gedaan. Op dit moment is het erg druk met meldingen. Daardoor duurt het een paar maanden voordat u een melding kunt doen.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk?

Dit kan op het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak.

Wat neemt u mee naar het gemeentehuis:

 • Neem allebei een geldig legitimatiebewijs mee naar die afspraak.
 • Getuigen zijn niet nodig.
 • Het omzetten kost wel geld. Als u op maandagochtend trouwt, is het gratis.
 • Een ceremonie is niet nodig. Wilt u dit wel? De kosten en voorwaarden voor de locatie zijn hetzelfde als bij een huwelijk.

Huwelijk of GP annuleren of wijzigen?

Oan it annulearjen fan in houlik of registrearre partnerskip binne kosten ferbûn. It kin dus wêze dat jo foar it annulearjen betelje moatte.

By annulearjen mear as 5 moannen foar de datum fan it houlik/registrearre partnerskip wurde der gjin annulearringskosten yn rekken brocht. Dit jildt ek foar gratis houliken/partnerskipsregistraasjes

Annulearringskosten houliken/partnerskipsregistraasjes

 • Oant 3 moannen foar de datum: 10% fan de leezjes
 • Tusken 3 moannen en 1 moanne foar de datum: 25% fan de leezjes
 • Tusken 1 moanne en 1 wike foar de datum: 75% fan de leezjes
 • Fan 1 wike foar oant en mei de datum sels: 100% fan de leezjes

Foar gratis houliken/partnerskipsregistraasjes

 • Tusken 3 moannen en 1 moanne foar de datum: € 46,98
 • Fan 1 moanne oant en mei de datum sels: € 78,34

Wizigingskosten*

€ 78,34

* De datum kin oant 1 moanne foar de datum fan it houlik/de partnerskipsregistraasje fergees wizige wurde. Dêrnei wurdt in fêst bedrach yn rekken brocht.

Kosten

Betelje: alle kosten moatte by de melding (ûndertrouw) fan it houlik of it partnerskip betelle wurde.

Dit jildt ek foar de lokaasjekosten fan it Stedhûs.

Wy freegje jo mei PIN te beteljen.

Kosten Boargerlike Stân

 • Sluten fan in houlik/registraasje partnerskip (eksl. lokaasjekosten): € 460,80
 • Sneon en net-reguliere tiden (eksl. lokaasjekosten): € 1.015,15
 • Budgethoulik (ynkl. oanwiisde lokaasje yn it Gemeentehûs): € 181,30

Lokaasjekosten

 • Oranjeseal, Stedhûs, yngong Hofplein (moandei-tongersdei): € 318,58
 • Oranjeseal, Stedhûs, fia bordes mei reade loper (freed): € 510,20
 • Oranjeseal, Stedhûs, fia bordes mei reade loper (sneon): € 637,68
 • Oanwiisde romte yn it Stedhûs € 121,95
  (yngong Hofplein is net tagonklik foar minsken mei in lichaamlike beheining)
  – Moandei fan 10.00 oant 16.00 oere
  – Tiisdei oant en mei tongersdei fan 9.00 oant 16.00 oere
  – Freed fan 9.00 oant 12.00 oere

Aldehou

 • € 637,68

Oare kosten

 • Oanwizen troulokaasje foar ien dei: € 77,08
 • Omsetten partnerskipsregistraasje yn in houlik: € 97,21
 • Brûken fan in toga: € 90,02
 • Beneamen trou-amtner foar ien dei: € 293,08
 • Beskikber stellen fan ien tsjûge: € 66,74
 • Trou-/partnerskipsboekje/duplikaat: € 40,00
 • Kalligrafearjen fan in boekje: € 35,07
 • Kalligrafearen per bern yn it boekje: € 22,31

Afspraak maken

 • Voor het melden van uw huwelijk maakt u u een afspraak bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Leeuwarden. Neem contact met ons op. Tijdens deze afspraak kunt u ook uw getuigen doorgeven.
 • Als u niet in Nederland geboren bent of in het buitenland heeft gewoond, neem dan enkele maanden voor het huwelijk contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Leeuwarden.